Hjem

Dette er et nettsted for alle som arbeidet med markeringene av Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i Rogaland.

I 2013 og 2014 var det nasjonale og regionale markeringer av to viktige demokratiske milepæler i vår historie. I 2013 feiret vi at det var 100 år siden et enstemmig storting vedtok å innføre full stemmerett for kvinner på lik linje med menn.  Året etter var det 200 år siden grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.

Komiteen for Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i Rogaland valgte å se jubileene i sammenheng; sentralt i begge var demokratibygging og likestilling.

Stemmerettsjubileet ble organisert nasjonalt av Barne og likestillingsdepartementet.

Grunnlovsjubileet ble organisert nasjonalt av et sekretariat under Stortinget.

I Rogaland koordinerte fylkeskommunen arbeidet med demokratijubileene

Dette har vært en idé- og informasjonsbank. Vi har ønsket å få vist fram så mye som mulig av aktiviteter og arrangement i fylket i jubileumsårene på disse sidene.

Under fanene Program/aktiviteter vil du finne avholdte arrangemnenter i Rogaland disse årene og under Aktuelt finner du siste nyheter og informasjon som er delt. Sidene har en blogg- struktur, så scroll nedover for å lese tidligere innlegg. Bruk også arkivfeltet med måneder til høyre eller søke – feltet, øverst til høyre, for å finne tidligere innlegg. Vil du vite hva som har vært av aktivitet f.eks i Tysvær kan du søke på dette.

Bruk gjerne sidene som et arkiv med lenker til aktører, utgivelser, og formidlinger og dokumentasjon om de mange prosjekter og aktiviterer i demokratijubileene.

Kontakt:
Prosjektleder Borgfrid Møen, borgfrid.moen@rogfk.no, tilf: 51516960
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger