Kontakter og fylkeskomité

Komiteen i møte 101212

Rogalandskomiteen i møte desember 2012. Foto Borgfrid Møen.

Fylkeskomiteen har vært ledet av fylkesmann Tora Aasland og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa som tok  over etter Aasland 1. november 2013.

 

Sekretær for fylkeskomiteen har vært  Hans Eyvind Næss.

Se liste over medlemmer i fylkeskomiteen her . 

 

 

Prosjektleder Borgfrid Møen med utstillingen Likestillingslandet Norge på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune, 11. juni 2013. Foto Gudrun Karina Arntsen.

Prosjektleder Borgfrid Møen med utstillingen Likestillingslandet Norge på arbeidsplassmarkering i Rogaland fylkeskommune, 11. juni 2013. Foto Gudrun Karina Arntsen.

 

Rogaland fylkeskommune har hatt et koordinerende ansvar for arbeidet med jubileene i Rogaland.

 

Kontakt i kulturavdelingen har vært prosjektleder Borgfrid Møen,  tlf: 51516960

 

 

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmannog  komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

Komitemøte i fylkeskomiteen 15. januar 2014.  Fra venstre fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

 

 

 

 

 

I hele fylket har det vært lokal kontakter og komiteer i sving i årene 2012 – 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mange som har vært  engasjert i arbeidet med Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014.  Kulturkontorene i kommunene var viktige kontaktpunkt . Enkelte kommuner og regioner hadde også kontaktpersoner, koordinatorer og nettsider for jubileene, her er noen av kontaktene:

 Kommune/Samarbeidspartner:     Kontakter og nettsider:
Dalane. Dalanerådet hadde  en      felles komite for hele Dalane med Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Leder  Unn Therese Omdal, varaordfører i Eigersund.
Sekretær Astrid Apalset Vassbø, avdelingsleder Kultur i  Bjerkreim kommune.Se egne facebooksider for arbeidet  med Stemmerettsjubileet i Dalane.
Haugesund kommune hadde en politisk  styringsgruppe. Det ble  også etalert en  en samarbeidsgruppe med nabokommunene på Haugalandet. Sven Olsen , varaordfører i Haugesund, leder av komiteen.
Stemmerettsjubileet:  Egne nettsider  og facebook sider her Grunnlovsjubileet: Egne nettsider og facebooksider her
Hå kommune Kulturkonsulent Anne Marie Gjølme, .
Hjelmeland kommune Kultursjef Eldfinn Austigard ,
Næringsforeningen i Stavanger regionen var samarbeidspartner i flere tiltak under jubileene Kontakt Harald Minge, Anne Woie og Inger Tone Ødegaard. Se Næringsforeningens nettsider her
Karmøy kommune hadde en politiske komité for stemmerettsjubileet og en administrativ koordineringsgruppe. Ordfører Aase Simonsen (leder komiteen), Kulturkonsulent Anine Kongshavn jobbet med program. Se nettside her.
Klepp kommune Kultursjef Ulf Ludvigsen
Rennesøy kommune  Bente Marie Johansen, kultursjef og Hallstein Grønstøl, leder av jubileumskomiteen i Rennesøy
Ryfylke.  Ryfylke IKS felles kontaktpunkt for aktiviteter i Ryfylke. Kontakt er daglig leder av Ryfylke IKS Nils Moldøen
Sandnes kommune Kjersti Rui Nygard , kontaktperson for Stemmerettsjubileet. Se nettside her.For Grunnlovsjubileet ble det opprettet en arbeidsgruppe som koordinerte programmet. Leder av arbeidsgruppa og kontaktperson var kulturrådgiver Jens Thordal.
Se nettside her.
Sola kommune har en
politisk oppnevnt komité.
Kultursjef Morten Hansen
Stavanger kommune hadde  en administrativ koordineringsgruppe

Sudal kommune
Kristine C. Hernes , rådmann,  ledet gruppen.
Karin Sunderø var koordinator for Demokratijubileene i Stavanger, se egne nettsider her

 

Komiteen for Grunnlovsjubileet i Suldal  ble ledet av ordfører Torkel Myklebust. Kontaktperson kultursjef Aud Marit Hauge.
Se egne nettsider her

Tysvær kommune Kultursjef Ingvar Frøyland,