Historie

Stemmerettsjubileet 1913- 2012

Gina Krogh (1847-1916) fra Karmøy
En av de sentrale i arbeidet for kvinners stemmerett var Gina Krogh. Hun vokste som barn opp på Karmøy i Rogaland.  Om henne at det skrevet at:

Gina Krog var høvdingen i norsk kvinnerørsle. Der andre kvinnesakskvinner godtok kompromiss for å komme eit stykke på veg, firte Gina Krog aldri ein tomme på kravet om full økonomisk og politisk jamnstelling med menn

Hennes bursdag 20 juni – vil bli markert under den offisielle stemmerettsuka 11- 20 juni 2013. En fin anledning til å markere vår lokale stemmerettsheltinne fra Rogaland!
Se en kortfilm som er laget om henne her:

Stemmerettsjubileet og de fire store
Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange engasjerte seg i, både for og mot. Går vi til historiebøkene, trer mange enkeltpersoner fram som betydningsfulle for at Stortinget vedtok å innføre stemmerett for kvinner 11. juni 1913. Selv om også mange menn spilte en viktig rolle og stod skulder ved skulder med kvinnene, har det vært et mål for Stemmerettskomiteen å løfte fram kvinnene og den rolle de spilte i denne saken. Samtidig er det også viktig å huske at også organisasjonsliv, lag og foreninger spilte en betydelig rolle i kampen for kvinnestemmeretten.
De fire kvinnene som er valgt ut, i kronologisk rekkefølge, er:

Begrunnelsen for komiteens valg

Som en parallell til de fire store mannlige forfatterne i norsk litteraturhistorie, har Stemmerettskomiteen ønsket å løfte fram fire kvinner som på en eller flere måter har spilt en stor rolle for kvinners stemmerett, kampen for likestilling mellom kjønnene eller på annen måte kjempet for svake og undertykte gruppers likeverd og rettigheter. Komiteen har lagt vekt på å finne fram kvinner som representerer ulike lag av befolkningen, som kom fra forskjellige steder i Norge og har hatt en ulik tilnærming til likestillingsspørsmål og stemmerett. Komiteen har kun ønsket å hedre historiske personer, derfor er ingen nålevende kvinner valgt.