Kategoriarkiv: Program/aktiviteter

TjueFjorten – portrettprosjekt med glimt fra Haugesunds befolkning

I anledning grunnlovsjubileet 1814-2014 har billedkunstneren Bernhard Østebø lagd videoportretter av forskjellige mennesker bosatt i Haugesund. Noen av videoene er blitt vist for Haugesund bystyre og vil bli vist på ulike steder i byens offentlige rom. Prosjektet ble lansert med nettsider i november 2014 og vil fortsette utover i 2015 med lansering av flere videoportetter av ulike haugesundere – hver på sin måte en representant for det mangfoldet byen består av  –  anno tjuefjorten. Det er lagd 9 filmer til nå og det legges opp til en serie på tilsammen 20 portretter.

I jula vises filmene på TV- Haugaland.

Tjue fjorten bilde  av B Østebø

Foto: B. Østebø

prosjektets nettsider tjuefjorten.no sider Bernhard Østebø dette:

«TjueFjorten er et kunstprosjekt i anledning grunnlovsjubileet i 2014. Det tar utgangspunkt i grunnleggende demokratiske verdier som menneskeverd, respekt for enkeltmennesket, ytringsfrihet, og retten til deltakelse og til å bli hørt.»

Østebø sier om portrettene at han bestreber seg på å få fram stemmer som normalt ikke høres i det offentlige rom. Deltakerne snakker om sin virkelighet, livssituasjon, drømmer, gleder og frustrasjoner som innbyggere i Haugesund, og de får anledning til å ytre seg om saker som er viktige for dem. 

To kvinner –  To blikk på menneskeverd og demokrati

Det er enkeltpersoner som portetteres i alle filmene bortsett fra i filmen  «To kvinner». Her møter vi en ung kvinne som er flyktet fra Sudan og nylig ha fått innvilget politisk asyl, sammen med en eldre kvinne fra Haugesund, hun er nå pensjonist og har tidligere jobbet lenge på krisesenteret for kvinner i byen. De har ulike erfaringer men begge har det til felles at de er samfunnsengasjerte med sterk sosial samvittighet og deltar i frivillig arbeid.

Se filmen To kvinner her:

De to kvinnene opptrer også hver for seg i filmene «En ny start» og «Verdighet». Østebø sier at han synes de to fortjente å møtes i en film. I filmen vises også klipp fra et par av grunnlovsmarkeringene i Haugesund i året som gikk.

Se filmene og si din mening
Se alle filmene på  tjuefjorten.no, her inviteres du også til å dele hva du selv synes om filmene og portrettene som er laget. Se også egne sider for prosjektet på facebook her.

Artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene

Alle filmene innledes med artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene og setter med dette de individuelle ytringene inn i en felles allmennmenneskelig ramme:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. »

Om kunstneren bak prosjektet
Initiativtaker, prosjekteier og hovedansvarlig for prosjektet er billedkunstner Bernhard Østebø. Kunstneren har i en årrekke hatt forkjærlighet for kunst i det offentlige rom, og står bak en rekke lokale og nasjonale prosjekter som har satt sine spor. Bernhard er også kjent for sine utsmykninger i diverse offentlige bygg, samt en rekke separatutstillinger, multimediaprosjekter og oppdrag innen undervisning og scenekunst.  Se intervju med Østebø hos TV Haugaland her.

 

Utstillingen «Nablus en okkupert by» åpnes av stortingspresident Olemic Thommessen fredag 7. november på Stavanger Museum

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Fredag 7. november kl. 13.00 åpner utstillingen «Nablus en okkupert by – Stavangers palestinske vennskapsby» på Stavanger museum.

Museum Stavanger ( MUST) skriver på sine nettsider:

Utstillingen er en av museets to hovedprosjekt i forbindelse med markeringen av Grunnlovsjubileet 1814 – 2014.  Den er også en del av det offisielle, nasjonale programmet for grunnlovsfeiringen, og åpnes derfor av stortingspresident Olemic Thommessen. Den norske grunnloven er et symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Det er de samme verdiene palestinerne kjemper for i dag.

Nablus ligger på Vestbredden i et område som ble okkupert av Israel i 1967. Fra 1996 har byen vært Stavangers vennskapsby.

Nablus har en 5000 år lang historie som i dag avspeiles i arkitektur og kulturminner. Utstillingen forteller denne historien samtidig som den viser dagliglivet i Nablus under israelsk okkupasjon.
I en rekonstruksjon av byens pulserende marked vil publikum få møte ansikter og stemmer til noen av byens innbyggere som forteller om sine liv og sine håp og drømmer om framtiden.

Søndag 9. november kl. 13.00 vil arkitekt Naseer Arafat holde et foredrag på Stavanger museum med tittelen «NABLUS – City of Civilizations».
Arafat ga for to år siden ut boken med samme tittel. Han har vært leder for restaureringsarbeidene etter krigsødeleggelsene i Nablus og er initiativtager til utstillingen. Foredraget er gratis for alle.

«NABLUS – en okkupert by» er laget i samarbeid med Nablusforeningen i Stavanger, Fortidsminneforeningen og Cultural Heritage Enrichment Center i Nablus. Den er laget med støtte fra Kulturdepartementet, Fritt ord, Erik Berentsen legat C, LO og Rogaland fylkeskommune.

Les mer om programmet hos MUST her.

Garborgsenteret ønsker velkommen til utstillinga «Høgt og fritt»! Vises fra 17. oktober 2014 til 17. mai 2015

Illustrasjon av Kathrine Kristiansen. Fra utstillingen "Høgt og Fritt" på Garborgsenteret.

Illustrasjon av Kathrine Kristiansen. Fra utstillingen «Høgt og Fritt» på Garborgsenteret.

«Høgt og fritt» er en utstilling på Garborgsenteret i anledning grunnlovsjubileet.

Den vises til over 17. mai neste år. Målgruppa er barn i grunnskolealder.

Garborgsenteret skriver dette om utstillingen på sine nettsider:

Utstillinga er aktivitetsbasert. Gjestene får

– sjå dei ulike flagga Noreg har hatt opp gjennom åra

– prøva seg på å stemma ved eit val

– sjå kva ungar og ungdommar på Bryne synst er rettferdig og urettferdig

– utforska tidslinja 1814-2014

– teikna noko til ulovleg-veggen

– konkurrera om å laga forslag til eit nytt norsk flagg

Utstillingsleiar har vore Jan Kjetil Bjørheim frå Garborgsenteret.

Utstillingsåpning på Garborgsenteret 17. oktober med elever fra Bryne skole

På åpninga deltok hele tredje trinnet fra Bryne skole. Elevene har vært med å lage utstillingen og
produsert materiale som dreier seg om rett og urett.

Foto: Ørjan Johansen, Garborgsenteret.

Foto: Ørjan Johansen, Garborgsenteret.

Grunnlovsfesten er ikke over. Følg med på programmet i Rogaland i høst!

«Grunnlovsfesten er ikke over» skriver John Gunnar Skien i sin artikkel i siste nummer (september 2014)  av Rosenkilden, magasin for Næringsforeningen i Stavanger-regionen ( se faksimilen under).  I artikkelen fortelles det blant annet om et av arrangementene i Rosenkildehuset med boklansering av jubileumsboken De kom fra alle kanter – Eidsvollsmennene og deres hus.

Artikkel i Rosenkilden 2014

En oversiktskalender for Stavanger og Rogaland viser at det er mer 20 større arrangementer som er knyttet til Grunnlovsjubileet bare i september måned.

Høstens program byr på mye interessant og en oversikt kan leses i en samlet oversiktskalender her. 

Tre større seminarer står på programmet i Rogaland denne måneden og alle er med på det offisielle nasjonale programmet for Grunnlovsjubileet: