Kategoriarkiv: Historie

4. November markerer 200 år for den reviderte grunnloven, Novembergrunnloven, les mer om historien!

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til  Norges konge 4. november 1814.  Malt av: Carl Fredric von Breda

Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til Norges konge 4. november 1814. Malt av: Carl Fredric von Breda

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige. Unionsinngåelsen reddet Norges selvstendighet og grunnlovsverket i 1814, og la dermed grunnlaget for utviklingen av det norske folkestyret gjennom 1800-tallet.

Forsvaret av Grunnloven
Høsten 1814 spilte Stortinget en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven. Det første overordentlige storting ble valgt i september 1814 som følge av Mossekonvensjonen. Det ble fastsatt at Stortinget skulle kalles sammen for å forhandle med representanter for den svenske kongen om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.Den ekstraordinære stortingssesjonen startet 7. oktober og varte til 26. november 1814. Høydepunktet kom 4. november da Stortinget vedtok en ny revidert grunnlov og valgte Carl 13. til ny norsk konge.

Novembergrunnloven var svært lik Grunnloven av 17. mai, men den inneholdt bestemmelser om at Norge skulle være en selvstendig stat forenet med Sverige under en konge. Grunnloven ble dermed reddet.

Les mer om:

I dag, 7. oktober 2014, er det 200 år siden det første Stortinget kom sammen i Kristiania med fem representanter fra Rogaland.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen, 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Statsarkivet i Stavanger trekker frem denne historiske datoen og skriver:

«I dag, 7. oktober 2014, er det to hundre år sidan det første Stortinget kom saman. Auditoriet til Katedralskulen i Kristiania var møtesal. Dette første Stortinget var resultat av eit hastevedtak og var det første ekstraordinære Stortinget. Den viktigaste oppgåva til dei 79 representantane var å revidera 17. mai-Grunnloven i tråd med ein union med Sverige, og å velja den svenske kongen til norsk konge.

Frå Stavanger amt møtte sorenskrivar i Jæren og Dalane, Hans Nansen i Egersund, styrmann Eilev Hansen Tothammer frå Sokndal, bonde Rasmus Rasmussen Viland frå Vikedal og bonde Nils Trulsen Bru frå Mosterøy. Tollinspektør Arnt Møglestue møtte for byen Stavanger. Rasmus Rasmussen Viland måtte først i elden. Han vart vald til å delta i ein heilt spesiell delegasjon.»

Du kan lese mer Rasmus Rasmussen Viland og hans deltagelse på Statsarkivets facebookside,  9. oktober.

Lær også mer om de viktige historiske begivenhetene og kampen for grunnloven høsten 1814 på Storitngets sider for grunnlovsjubileet.

Her kan du lese og laste ned to små hefter som gir en rask innføring i de historiske begivenhetene høsten 1814:

Høsten 1814 – Forsvaret av Grunnloven (pdf 1,8 MB – 15 sider)

Forsvaret av Grunnloven: Hva skjedde etter 17. mai? – Kampen for Grunnloven sommeren og høsten 1814 (pdf 1,1 MB – 2 sider)

I dag, 2. oktober, samler Stortinget seg for 159. gang. Lær mer om de viktige historiske begivenhetene og kampen for grunnloven høsten 1814

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Grunnlovsjubileumsåret går mot slutten, men de historiske begivenhetene høsten 1814 må ikke glemmes, skriver Stortinget på sine sider for Grunnlovsjubileet. Her har de lagt ut noen presentasjoner/hefter som kan leses og printes ut.

14. august, 7. oktober og 4. november kan nevnes som noen av de viktigste historiske merkedatoene fra høsten 1814. Her kan du lese og laste ned to små hefter som gir en rask innføring i de historiske begivenhetene høsten 1814

Høsten 1814 – Forsvaret av Grunnloven (pdf 1,8 MB – 15 sider)

Forsvaret av Grunnloven: Hva skjedde etter 17. mai? – Kampen for Grunnloven sommeren og høsten 1814 (pdf 1,1 MB – 2 sider)

For Stortinget som institusjon er markeringen av de historiske begivenhetene høsten 1814 spesielt interessante. Stortinget ble valgt i september 1814 som en følge av Mossekonvensjonen av 14. august. Der ble det fastsatt at den svenske kongen skulle forhandle med det norske Stortinget om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.

7. oktober 1814 trådte Stortinget sammen for første gang i historien. Oppgaven det første overordentlige stortinget stod overfor var å redde den Grunnloven som var vedtatt på Eidsvoll, og å sikre fortsatt fred ved å gjennomføre forhandlinger med Sverige om unionsinngåelse. Stortinget satt sammen til 4. november, da det vedtok en veldig lett revidert grunnlov som gjorde unionen med Sverige mulig. Stortinget spilte en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven høsten 1814.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

Stortingspresident Thommessen: 200-årsjubileet har en ny dimensjon

Stortingspresident Olemic Thommessen mener vi fortsatt har mye å lære av det som skjedde i 1814 og sier i en artikkel i Aftenposten skrevet av Liv Berit Tessem:

«- Selv om mange var krigslystne, særlig representantene som kom fra områder lengst unna slagmarken, valgte de forhandlingslinjen. Det står også stor respekt av de valgene som Christian Frederik og Karl Johan gjorde for å unngå krig.

I år er det fjerde gang Norge feirer Grunnloven, Ved de tidligere jubileene i 1864,1914 og 1964 har det heroiske ved innsatsen til fedrene på Eidsvoll vært fremtredende.

Denne gang verdsetter vi i større grad forhandlingsviljen og pragmatismen som førte til det heldige utfallet i 1814.
– Vi har også lagt større vekt på at 1814-historien i Norge er en del av nordisk og internasjonal historie. Det gir 200-årsjubileet en ny dimensjon, oppsummerer stortingspresidenten.»

Les hele artikkelen fra Aftenposten 2.10.201 med tittelen «1814: Her ble vår egentlige grunnlov vedtatt» .

I dag er det 100 år siden Kitty Kielland døde

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland fotografert av R. Müller i München rundt 1875/76. Kilde: Privatarkiv nr. 11 – Kiellandarkivet. Statsarkivet i Stavanger.

Kitty Kielland – kvinnesaksforkjemper og kunstmaler

Kitty Kielland, født i 1843 i Stavanger, døde 1. oktober 1914 i Kristiania. I forbindelse med Stemmerettsjubiléet i fjor presenterte Statsarkivet i Stavanger ni ulike kvinner fra Rogaland ved hjelp av kilder på Statsarkivet. Målet med utstillingen var å bidra til forståelsen av hvordan det var å være kvinne i lokalsamfunnet før 1913.

Les mer om Kitty Kiellands liv, engasjement og betydning i Statsarkivets nettutstilling her

Lær mer om eidsvollsrepresentanten Christen Mølbach fra Egersund

Minnestein for Christen Mølbach i Egeresund. Reist i 1914. Fra Eigersund kommunes nettsider.

Minnestein for Christen Mølbach i Egeresund. Reist i 1914. Foto fra Eigersund kommunes nettsider.

Fredag 3. oktober skal Karsten Alnæs ha foredrag om 1814 i Egersund. Dette er en god anledning til å lese seg litt opp på Egersund og Stavanger amt sin representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Christen Mølbach (1766 – 1834) var eidsvollsrepresentant og stortingsrepresentant

Eigersund kommune siden nettsider kan vi lese om Mølbach:

Han ble født i 1766 i Kristiansand. Senere flyttet han til Egersund hvor han ble sorenskriverfullmektig og etter hvert kjøpmann. I 1814 var han delegat til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han sluttet seg der til Unionspartiet som han i ti år representerte som stortingsrepresentant. På stortinget var han blant annet medlem av Lagtinget og Justiskomiteen.

I 1914 var det stor feiring av grunnlovens 100-årsjubileum rundt om i hele landet. I Egersund mente Egersunds Ungdomsforening at det å hedre Mølbach med en bauta ville være en flott markering. Foreningen finansierte bautaen som ble plassert i Fjellparken ved Varbergsveien, og avduket 17. mai 1914. Bautaen står samme sted i dag.

Nå i jubileumsåret 2014 har han fått en gate i byen oppkalt etter seg: Christen Mølbachs gate.

Dalane folkemuseum beskriver Mølback på sine nettsider som en som ikke bare var rik. Han er også en lærd mann, bereist og en med store kunnskaper om Europa, europeisk politikk og maktforhold.

Les mer om Eidsvollsrepresentantene fra Rogaland også på Arkivverket i Stavanger sin nettustilling om de som reiste til Eidsvoll fra Stavanger

Historisk merkedato 14. august 1814: Konvensjonen i Moss avslutter krigen og redder Grunnloven

14. august 1814 ble konvensjonen i Moss undertegnet og avslutter krigen mellom Norge og Sverige

Carl Johan og de svenske styrkene hadde gjennom våren vært opptatt med krigen mot Napoleon på kontinentet. Først da den franske keiseren var nedkjempet, kunne Carl Johan vie seg fullt til kampen om Norge og med støtte av stormaktene kreve å få oppfylt bestemmelsene i Kieltraktaten.

26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. 7. august ble det likevel innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning. Resultatet av forhandlingene ble Mossekonvensjonen av 14. august, der Carl Johan godtok eidsvollsgrunnloven med de endringer som var nødvendige for en union med Sverige, og der Christian Frederik forpliktet seg til å abdisere. Grunnloven var reddet.

Mossekonvensjonen 1814Mossekonvensjonen1814.no – Et interaktivt nettsted for læring om 1814 -historien

I forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven og Mossekonvensjonen har Moss kommune utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg for grunnskolen. Her er det mye å lære om 1814-historien for alle skolene i landet!

Bakgrunnen for utarbeidelsen av undervisningsopplegget er at alle elever i Moss skal bli kjent med historien som førte til at vi fikk Grunnloven på Eidsvoll 17. mai 1814 og at den ble reddet i Moss den 14. august 1814.

Læringsnettstedet er delt inn i undersider etter skoletrinn; 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Sidene inneholder blant annet elevoppgaver med tilhørende lærerveiledninger, billedbok om 1814, nyttige lenker og sang og musikk-materiell. I tillegg er det lagt ut en rekke digitale aktiviteter for elevene.

Besøk undervisningssidene her!  – www.mossekonvensjonen1814.no

Krig  – forhandlinger  – konvensjon. Filmer om Moss og 1814 – historien

Moss bibliotek har fått laget en film, lagt ut i flere korte filmer på Youtube, om Mossekonvensjonen i samarbeid med Østfold kulturhistorie digitalt formidlet og Østfold fylkesbibliotek.
Filmen bygger på Per Edfeldts bok «De historiske hendelsene i Moss 1814 : krig — forhandlinger — konvensjon». Utgitt av Moss kommune i 2004. Se klipp fra filmen om hendelsene i august 1814 her:

Spillet om Norden – en vandreutstilling på biblioteker i Rogaland

Christian Frederik var valgt konge av Norge fra 17. mai til 10. oktober 1814 og konge av Danmark fra 3. desember 1839 til sin død. Maleri av J.L. Lund 1813

Konge nr. 1 i 1814: Christian Frederik var valgt konge av Norge fra 17. mai til 10. oktober 1814 og konge av Danmark fra 3. desember 1839 til sin død. Maleri av J.L. Lund 1813

Vandreutstillingen 1814: Spillet om Norden vises på et bibliotek nær deg i løpet av sommeren eller høsten.

Utstillingen tar for seg begivenhetene som formet det nye Norden i årene rundt 1814. Hendelsene for 200 år siden var ikke avgjørende bare for Norge, de markerer også et viktig vendepunkt i historien om Norden. Det er Foreningen Norden som har laget utstillingen i samarbeid med Norsk Folkemuseum og målet er at den skal bidra til å gi Grunnlovsjubileet et nordisk perspektiv.

Spillet om Norge

Litt historie fra det det som pågikk 200 år tilbake: Spillet om Norge gikk sommeren 1814 inn i sin meste dramatiske fase. Sverige aksepterte ikke den norske aksjonen og 26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. 7. august ble det innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning.

Under de påfølgende forhandlingene i Moss ble det besluttet å innkalle til et Storting for å sette betingelsene for en union med Sverige. Stortinget forhandlet frem en revidert Grunnlov med de svenske utsendingene. Danske Christian Fredrik abdiserte 10. oktober. Den 4. november ble den nye Grunnloven vedtatt og Sveriges Carl XIII valgt til norsk konge.

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til  Norges konge 4. november 1814.  Malt av: Carl Fredric von Breda

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til Norges konge 4. november 1814. Malt av: Carl Fredric von Breda

«Spillet om Norden» vil bli å se på en rekke steder rundt om i landet gjennom hele 2014. Vandreutstillingen er basert på utstillingen «1814: Spillet om Danmark og Norge» som presenteres på Norsk Folkemuseum i perioden 14. januar til 31. juli 2014, og som deretter vil bli vist på Frederiksborgmuseet. Utstillingen inngår i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet 2014.

Utstillingen Spillet om Norden vises på 9 folkebibliotek i Rogaland

Her er turneplanen for vandreutstillingen som vil vises på følgende steder i løpet av sommer og høst 2014:

Time bibliotek, 17. juni til 13. juli
Stavanger bibliotek, 14. juli til 17. august
Haugesund bibliotek, 18. august til 31. august
Hjelmeland bibliotek, 1. september til 14. september
Klepp bibliotek, 15. september til 21. september
Tysvær bibliotek, 22. september til 5. oktober
Hå bibliotek, 6. oktober til 26. oktober
Sola bibliotek, 27. oktober til 9. november
Finnøy bibliotek, 10. november til 23. november

Turnéplanen er lagt av Foreningen Norden i samarbeid med fylkesbiblioteket i Rogaland.
Kontaktperson hos fylkesbiblioteket er Stig Beite Løken.

Foreningen Norden i Rogaland

Kontaktperson hos Foreningen Norden i Rogaland er Børge Fiksdal
tlf: 51576838/ 90622560

Børge Fiksdal melder om at det i tillegg til vandreutstillingen også er flere tilbud for de som ønsker å formidle eller dykke ned i vår nordiske kultur:
– Litteraturen til årets nordiske biblioteksuke er nå lagt ut. Tema for 2014 er Troll i Norden.
– Våre nordiske lesesirkler. Årets kompendium ligger ute på Foreningen Norden sine nettsider
– Det er eget opplegg for nordiske forfattere som besøker skoler
Nordisk forfatterskole for unge 2014
 – Lokallaget i Rogaland disponerer også tre klassesett med ungdomsromaner på dansk og svensk som lånes ut til medlemsskoler i Rogaland. Til hjelp i nabospråksundervisningen for barne- ungdoms- og videregående skole. Med undervisningsopplegg.

Foreningen Norden sin logoForeningen Norden er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å fremme nordisk samarbeid mellom mennesker på alle nivåer i samfunnet – fra skolebarn til statsledere.

Les mer om Foreningen Norden, lokallaget i Rogaland, og de mange aktivitetene i jubileumsåret her