Kategoriarkiv: Avholdte arrangementer

Siste grunnlovsarrangement i Klepp var et møte mellom politikere og innvandrere, holdt 14. januar 2015

Klepp kommune har ca  2.200 personer med innvandrerbakgrunn fra om lag 100 land. Det utgjør 12 prosent av innbyggerne i kommunen. I forrige uke inviterte kommunen til et møte i rådhuset med hensikt å skape kontakt mellom innvandrere og politikarene.

I artikkelen om arrangementet, lagt ut på NRK’s nettsider,  sier ordfører i Klepp kommune, Ane Marie Braut Nese:

«– Å få folk til å stemma er eit av hovudpoenga med samlinga her i kveld. Og dersom me klarer å oppnå at nokon har lyst å stilla på ei lista og kanskje hamna i kommunestyret, så er det ein kjempebonus»

Les hele artikkelen skrevet av Marianne Terjesen og Sondre Dalaker, NRK Rogaland,  her.

Foto hentet fra Fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar. Foto: Marianne Terjesen / NRK

Foto hentet fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar.
Foto: Marianne Terjesen / NRK

Dette var siste arrangementet, utsatt fra i høst, på Klepp kommune sitt grunnlovsprogram.

I tillegg hadde de flere store grunnlovsarrangement i løpet av 2014:

  • Høstferien – demokratitur med ungdom fra Klepp til Eidsvoll og Stortinget

Over tre hundre mennesker satt som fjetret, og hørte på megaforedraget om Klepp`s historie av historiker Halvard Nordås.

Se oppslag i Aftenbladet «200 år på 210 minutter» fra 5. november 2014

Kultusjef i Klepp, Ulf Ludvigsen, melder om et aktivt kulturår som også har vært Klepp kommune sitt store jubileumsåret for Tryggve Gran og Norsjøflyginga i 1914. Les mer på egne faceboksider for kultur i Klepp kommune og nettsider her.

Grunnloven sett i et homoperspektiv. Tirsdag 9. desember på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

Forfatter Amal Aden, foto fra aschehougagency.no

Forfatter Amal Aden, foto fra aschehougagency.no

I samarbeid med Sølvberget markerer LLH Rogaland grunnlovsjubileet med og se på grunnlova fra et homoperspektiv.

Forfatter Amal Aden snakker om hvordan det var å komme til Norge fra Somalia og være lesbisk, med fokus på ytringsfrihet og ære. Hun kom til Norge i 1996 etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år.

Gro Lindstad som for mange er kjent som den første lederen av LLH, ser på homohistorien opp mot grunnloven.

Bård Nylund, nåværende leder i LLH trekker paraleller mellom Gro og Amal og forteller litt om LLH i et grunnlovsperspektiv.

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus, Møteplassen 1 etg. (samme bygg som SF Kino)
Tid: 9. desember, 19:00-21:00

Tema: Grunnlova sett i et homoperspektiv
Underholdning: Reil fra ungdomsgruppa i LLH Rogaland

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Landslaget for lesbiske og homofile (LLH) Rogaland er ett av de største lokallaga i LLH
De har over 200 medlemmer fra hele Rogaland, i tillegg til noen få som bor andre steder i landet.  De driver hver uke sosiale aktiviteter, og har for tida flere aktive undergrupper. Deres  hovedmål er at alle homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Rogaland skal kunne leve et likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå forskjellsbehandling og diskriminering, og ha tilgang til et positivt sosialt miljø.

Les mer på facebooksider og nettsider til LHH Rogaland

Meeting techniques in Norway: Temamøte om møteteknikker på Rosenkilden i Stavanger 2. desember

Næringsforeningen i Stavanger regionen ønsker velkommen til det femte møte i møteserien med temaet «Your participation in the Norwegian Democracy»/ «Din deltagelsen i det norske demokratiet» med en kveld der det ses nærmere på demokrati i praksis gjennom deltagelse i møter. Møteteknikk er tema og spørsmål som hvordan man gjennomfører et årsmøte,  møtestruktur, spilleregler og teknikker blir belyst gjennom bla. å gjennomføre et «Live meeting» årsmøte i et borettslag som et rollespill.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen dette på sine “New in Rogaland” – sider:

Meeting techniques in Norway

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Every culture have their own written and unwritten rules for how to conduct meetings, discussions and argments. What is best practice in democratic Norway?
This is a unique opportunity to learn some general techniques that applies to everyone, making you more comfortable to participate in meetings at work, in a housing association or at school etc.

Program:

18.30 Registration and coffee/tea

18.50 Welcome by Inger Tone Ødegaard, Stavanger Chamber of Commerce

19.05 D;D;D = Debate, discussion or dialogue? What is the difference and in which
situations might they apply?

Karin Sunderø, coordinator of Stavanger´s constitutional jubilee, Borgfrid Møen, coordinator of Rogaland county´s constitutional jubilee, and Inger Tone Ødegård, Director of Strategy,
Stavanger Chamber, takes you through some distinctions.

19.30 Democratic meetings; Rules of participation. Board meeting formalities and role
definition. How, where and when may you participate?

20.00 Break and fun small talk – sharing experiences

20.30 “Live meeting”. Playing out how to conduct a board meeting in real life.

21.00 No pain, no gain? Why make an effort? Farhad Rad, Elena Biglietti and
Elisabeth Berntsen

21.15 Summary and closing

Date: Tuesday 12/2/2014 Kl. 18:30 – 21:15
Location: Rosenkildehuset, Stavanger
Registration deadline: 12/1/2014 Kl. 12:00

For more information please contact Inger Tone Ødegård,
odegard@stavanger-chamber.no

Let your voice be heard!
Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Arrangementet  er en del av en møteserie i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet. Det har vært tilsammen 5 møter på engelsk med tema og problemstillinger knyttet til det norske demokratiet som frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.

– Møteserien startet opp med Ladies Night på dagen for 100 år med allmenn stemmerett, 11. juni i 2013.

– 3. sept i 2013 ble det holdt et internasjonalt valgmøte om valg og demokrati med representanter fra politiske partier.

– Demokratiet i praksis gjennom politikk, lag , foreninger og frivillighet var tema på møte som ble holdt 26. november i 2013.

– Tidligere i år, ble det holdt et møte om grunnloven og ytringsfriheten med tittelen «Let your voice be heard». Her deltok fylkesmann og leder av jubileumskomiteen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa og Svein Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad,  med innlegg.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien “You’re participation…»  er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.

Barnas Verdensdag på Sølvberget, Stavanger Kulturhus, 22.november 2014

Silje Sirnes Winje er programleder i NRK Super. Hun kommer til Kulturbiblioteket, 2. etasje, kl. 14.00–14.35 på lørdag og tar med seg sin gode venn Reiulf reinsdyr. Foto fra Sølvergets informasjon om arrangementet.

Silje Sirnes Winje er programleder i NRK Super. Hun kommer til Kulturbiblioteket, 2. etasje, kl. 14.00–14.35 på lørdag, og tar med seg sin gode venn Reiulf reinsdyr. Foto fra Sølvergets programsider.

Lørdag 22. november blir det internasjonal familiedag med yrende liv på hele Sølvberget. Workshops, dans, musikk og kulturuttrykk fra hele verden.

I år er også Stavangers skoler og barnehager invitert til å dekorere Sølvberget med frihetsflagg. Disse blir vist på utstillingen Barns tanker om frihet

30 skoleklasser, 13 barnehager og to internasjonale organisasjoner har laget hver sitt flagg . Barna har fått frie hender til å skape et flagg som skal vise hva de synes er viktig med frihet. Alle bidragene fra barnehagene kan ses på Barne- og ungdomsbiblioteket og skolenes bidrag henger i Sølvbergets foaje. Det trekkes en vinner blant barnehagebidragene og en fra skolene. Hvem de heldige vinnerne er blir opplyst fra scenen i Kulturbiblioteket i 2. etasje kl. 14.40 under Barnas Verdensdag.

Arrangører av Barnas Verdensdag er Sølvberget i samarbeid med etniske minoritetsorganisasjoner og FN-Sambandet Rogaland.

Arrangementet er initiert av Rikskonsertene og er en del av grunnlovsjublileet.

Les hele programmet her på Sølvberget Kulturhus og Internasjonalt Kulturnettverk sine sider.

Følg også med på Internasjonalt kulturnettverk på Facebook

Barnas Verdensdag, Lørdag 22.november kl. 11.00-16.00
Alle arrangementene er gratis.

Salg i fra internasjonalt matmarked.
Anbefalt for barn fra 3-12 år.

Kvinnekuppet på Utsira. Nypremiere med forestillinger på Haugesund teater 13. – 16. november.

Teaterforestillingen Kvinnekuppet forteller historien om da Norges minste kommune, Utsira i 1925 fikk Europas første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen.

Kvinnekuppet på Utsira - nypremiere
Birgit Amalie Nilssen presenterer forestillingen slik hos Haugesund teater:

– Alt vi hører er meninger, ikke fakta. Alt vi ser, er perspektiver, ikke sannhet, sa den romerske herskeren Marcus Aurelius.

Slik er det også med Kvinnekuppet på Utsira. Historiene om hva som egentlig skjedde den gangen i 1925 er mange. Det eneste de har til felles, er at de helst ikke skal fortelles.

I årevis har Utsira stått samlet om å fortie sin kvinnehistorie. At øyfolket nå har bestemt at kvinnene skal løstes frem i lyst og hedres, er et sterkt eksempel på at tiden virkelig kan lege sår.

På scenen hos oss står representanter fra begge sider i den steile konflikten som en gang delte øya i to. Nå forteller de historien sammen. Forestillingen vår beveger seg i et landskap satt sammen av fakta, gjetninger og fri fantasi. Vi forteller ikke sannheten. Vi gir deg kun vårt perspektiv.

Forestillingen spilles 13., 14., 15. og 16. november 2014 kl. 20.00

Få billetter igjen: bestill hos Haugesund teater

Forestillingen ble laget til Stemmerettsjubileet i 2013 

Forestillingen ble laget til Stemmerettsjubileet i 2013 med premiere i oktober i fjor. Den turnerte med Den kulturelle skolesekken og ble vist for over 2000 ungdomsskoleelever i kommunene Utsira, Haugesund, Vindafjord, Bokn og Tysvær.  I år er den også  vist for elever på ungdomsstrinnet i Sola.  Det har i tillegg vært åpne forestillinger, blant annet på Kulturnatt i Haugesund.

Forestillingen fikk gode tilbakemeldinger og mye dekning i medier i fjor, se NRK Rogaland fra 11. 10 2013 her

Nå presenteres fire nye åpne forestillinger i nypremiere på Haugesund teater.

Forestillingen er skapt i samarbeid mellom Haugesund Teater, Utsira kommune og Den Kulturelle Skolesekken i Rogaland.

Regi er ved Linn Meyer Kongshavn. Research og filmregi ved Gudrun Karina Arntsen.

Flott avslutning på jubileumsår med appell fra ungdommen, på Sandnes havn 4. november

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

På 200 års dagen for vedtaket om den reviderte grunnloven ble det holdt en offisiell avslutningsmarkering i Sandnes. Ikke bare ett – men to år med demokratijubileer har blitt feiret i Rogaland og Ungdomskonferansen i Sandnes ble valgt ut til å være en verdig avslutning på dette.

Ugdomskonferansen ble avsluttet med et fakkeltog med de 50 – 60 deltagerne fra konferansen. De gikk fra KINOKINO/L54 ned til Sandnes Havn og tomten for det nye rådhuset. Her var det kulturinnslag med Elim Brass og dansenummer med elever fra Vågen videregående. Det var hilsener fra fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, ordfører Stanley Wirak og ikke minst holdt Sandnes unge ordfører Daniel Røvik en viktig apell på ungdommens vegne.

Ung Innflytelse 4. november 2014: Ungdommens tanker om framtida avsluttet jubileet.

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arranggementet på Sandnes gamle havn.  Foto: B. Møen

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arrangementet på Sandnes gamle havn. Foto: B. Møen

Invitasjoner til konferansen Ung innflytelse var sendt til elevråd, ungdomsråd og unge bystyrer i hele fylket. På konferansen deltok ungdommer og noen voksne, nærmere 60 deltagere,  fra følgende kommuner: Haugesund, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Konferansen ble avsluttet med plenumsdebatt om hvilke temaer ungdom i fylket var mest opptatt av, hva som hadde størst innflytelse på kvaliteten av deres hverdag, og hvordan de opplevde sin adgang til innflytelse.

Det var tre hovedtemaer i debatten på ungdomskonferansen:

  • Deltakelse/medvirkning
  • Kollektivtransport
  • Psykisk og fysisk helse. Under dette detmaet ble det snakket om både mobbing, rus og kosthold
Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Disse temaene tok også Daniel Røvik fram i sin apell under arrangementet på havna der han på vegne av ungdommen pekte på viktige utfordringer framover.

Det hele ble avrundet med at vi alle sang «Ja vi elsker» akkompagnert av Elim Brass og helt til sist ble det skutt opp et ganske så storslått festfyrverkeri!

Arrangementsansvarlige var Jens Thordal og Nina Osland i Kultur&Fritid i Sandnes kommune.

Se medieoppslag:

Rogaland Avis 05.11.2014 med artikkel om avslutningen

NRK radio 04. 11. 2014 med intervju med Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og Ordfører i Sandnes Stanley Wirak direkte fra starten på fakkeltoget  – hør Lydfil fra NRK Rogaland, lokalen her, innslag nr. 15

 

 

Seminar om menneskerettigheter og okkupasjon på Stavanger Museum, 13.november

Grunnlovsjubileum - logo Museum Stavanger ( MUST) inviterer til seminaret «Kollektiv identitet, okkupasjon og menneskerettigheter»Hvordan ble Grunnlovens prinsipper utfordret under okkupasjon og hva skjer i dagens konflikter?

Sted: Stavanger Museum, Muségata 16.
Torsdag 13. november, kl. 11.30 – 15.30

Seminaret er endel av museets program i anledening grunnlovsjubileet. Det er gratis og påmeldingsfrist var 7. november per epost til Trude Eriksen, MUST. 

Programmet:
11.30 Foredrag med Anders Haaland:
Stavanger under den tyske okkupasjonen 1940–45: oppheving av det politiske demokrati og de fleste grunnlovfestede borgerrettigheter.
Hvordan forløp møtet mellom innbyggerne i en strategisk viktig by i et land med Europas kanskje mest demokratisk-konstitusjonelle historie 1814–1940 og okkupanten – et av den nyere tids verste voldsregimer, et brutalt diktatur og politistat med en rasistisk statsbærende ideologi? (Egentlig forbausende bra – hvorfor?). Og hvilken rolle spilte det at okkupasjonsmakten fikk assistanse fra et parti, Nasjonal Samling, som prøvde å innføre en ”nyordning” av hele det norske samfunn etter mønster av den nazistiske førerstat – en enestående situasjon i okkupasjonstidens Europa? Prosjektet utløste en omfattende og effektiv motstand fra kirke, skole og de frivillige organisasjoner – den sivile motstand ble landets mest særegne bidrag til motstandskampen i det tysk-okkuperte Europa.

Anders Haaland er seniorforsker ved Museum Vest, Bergen. Haaland har arbeidet mye med nærings- og byhistorie på Vestlandet. Han er forfatter av bind 3 av «Stavanger bys historie» og av «En by tar form. Stavangers bebyggelse 1815–1940»
12.30 Foredrag ved Alexandre Dessingué:  Refleksjoner om kollektiv hukommelse og kollektiv identitet i dag.

Hvilket flagg skal man få lov til å bruke i 17. mai-toget i Norge? Dette spørsmålet dannet grunnlaget for debatt og var utgangspunktet for en rekke innlegg blant annet i Aftenposten i april 2008. Men denne debatten henger også sammen med diskusjonen om flerkulturalisme i Norge og flere andre land de siste årene. At «flagg» ble et diskusjonstema i forbindelse med 17. mai-toget kan først og fremst oppleves som en indikator på at «nasjonen» som kollektiv størrelse og dens symboler er i bevegelse. I dette foredraget skal det reflekteres rundt begrepet «kollektiv hukommelse» eller «kollektivt minne» dannet av den franske sosiologen Maurice Halbwachs i boken La mémoire collective (1950) og analysere i hvilken grad dette begrepet bør være sentralt i dag for å forstå identitetsbygging som dynamisk prosess.»
Alexandre Dessingué er førsteamanuensis i lesevitenskap/literacy studies og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Siden januar 2014 har han også vært prodekan for forskning ved det Humanistiske fakultetet.

13.30 Pause med enkel servering

14.00 Foredrag ved Petter Wille:  Det internasjonale menneskerettighetsvernet.
Gjennom foredraget vil Wille redegjøre for det internasjonale menneskerettighetsvernet og vise hvordan menneskerettighetene er under press i mange land og hvordan dette virker inn på forhandlingsklimaet i FN. Wille tar for seg hva som kan være de viktigste årsakene til at menneskerettighetene er under press og hvilke rettigheter som er særlig utsatt.
Petter Wille er jurist og har vært ansatt i Utenriksdepartementet mesteparten av sin yrkeskarriere. Wille jobber nå med menneskerettighetsspørsmål. Han var ambassadør til Europarådet fra 2008 til 2013. Wille har også vært avdelingsdirektør i FN-avdelingen og tjenestegjort ved den norske FN-delegasjon i Genève, ambassaden i Madrid og i Utenriksdepartementets Rettsavdeling.
Det vil også bli mulighet for å se utstillingen Nablus – En okkupert by. Stavangers vennskapsby i Palestina som åpnet 7. november.
For mer informasjon se MUST sine sider eller kontakt Trude Eriksen, MUST.