Kategoriarkiv: Aktuelt

Flott avslutning på jubileumsår med appell fra ungdommen, på Sandnes havn 4. november

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

På 200 års dagen for vedtaket om den reviderte grunnloven ble det holdt en offisiell avslutningsmarkering i Sandnes. Ikke bare ett – men to år med demokratijubileer har blitt feiret i Rogaland og Ungdomskonferansen i Sandnes ble valgt ut til å være en verdig avslutning på dette.

Ugdomskonferansen ble avsluttet med et fakkeltog med de 50 – 60 deltagerne fra konferansen. De gikk fra KINOKINO/L54 ned til Sandnes Havn og tomten for det nye rådhuset. Her var det kulturinnslag med Elim Brass og dansenummer med elever fra Vågen videregående. Det var hilsener fra fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, ordfører Stanley Wirak og ikke minst holdt Sandnes unge ordfører Daniel Røvik en viktig apell på ungdommens vegne.

Ung Innflytelse 4. november 2014: Ungdommens tanker om framtida avsluttet jubileet.

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arranggementet på Sandnes gamle havn.  Foto: B. Møen

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arrangementet på Sandnes gamle havn. Foto: B. Møen

Invitasjoner til konferansen Ung innflytelse var sendt til elevråd, ungdomsråd og unge bystyrer i hele fylket. På konferansen deltok ungdommer og noen voksne, nærmere 60 deltagere,  fra følgende kommuner: Haugesund, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Konferansen ble avsluttet med plenumsdebatt om hvilke temaer ungdom i fylket var mest opptatt av, hva som hadde størst innflytelse på kvaliteten av deres hverdag, og hvordan de opplevde sin adgang til innflytelse.

Det var tre hovedtemaer i debatten på ungdomskonferansen:

  • Deltakelse/medvirkning
  • Kollektivtransport
  • Psykisk og fysisk helse. Under dette detmaet ble det snakket om både mobbing, rus og kosthold
Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Disse temaene tok også Daniel Røvik fram i sin apell under arrangementet på havna der han på vegne av ungdommen pekte på viktige utfordringer framover.

Det hele ble avrundet med at vi alle sang «Ja vi elsker» akkompagnert av Elim Brass og helt til sist ble det skutt opp et ganske så storslått festfyrverkeri!

Arrangementsansvarlige var Jens Thordal og Nina Osland i Kultur&Fritid i Sandnes kommune.

Se medieoppslag:

Rogaland Avis 05.11.2014 med artikkel om avslutningen

NRK radio 04. 11. 2014 med intervju med Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og Ordfører i Sandnes Stanley Wirak direkte fra starten på fakkeltoget  – hør Lydfil fra NRK Rogaland, lokalen her, innslag nr. 15

 

 

Utstillingen «Nablus en okkupert by» åpnes av stortingspresident Olemic Thommessen fredag 7. november på Stavanger Museum

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Fredag 7. november kl. 13.00 åpner utstillingen «Nablus en okkupert by – Stavangers palestinske vennskapsby» på Stavanger museum.

Museum Stavanger ( MUST) skriver på sine nettsider:

Utstillingen er en av museets to hovedprosjekt i forbindelse med markeringen av Grunnlovsjubileet 1814 – 2014.  Den er også en del av det offisielle, nasjonale programmet for grunnlovsfeiringen, og åpnes derfor av stortingspresident Olemic Thommessen. Den norske grunnloven er et symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Det er de samme verdiene palestinerne kjemper for i dag.

Nablus ligger på Vestbredden i et område som ble okkupert av Israel i 1967. Fra 1996 har byen vært Stavangers vennskapsby.

Nablus har en 5000 år lang historie som i dag avspeiles i arkitektur og kulturminner. Utstillingen forteller denne historien samtidig som den viser dagliglivet i Nablus under israelsk okkupasjon.
I en rekonstruksjon av byens pulserende marked vil publikum få møte ansikter og stemmer til noen av byens innbyggere som forteller om sine liv og sine håp og drømmer om framtiden.

Søndag 9. november kl. 13.00 vil arkitekt Naseer Arafat holde et foredrag på Stavanger museum med tittelen «NABLUS – City of Civilizations».
Arafat ga for to år siden ut boken med samme tittel. Han har vært leder for restaureringsarbeidene etter krigsødeleggelsene i Nablus og er initiativtager til utstillingen. Foredraget er gratis for alle.

«NABLUS – en okkupert by» er laget i samarbeid med Nablusforeningen i Stavanger, Fortidsminneforeningen og Cultural Heritage Enrichment Center i Nablus. Den er laget med støtte fra Kulturdepartementet, Fritt ord, Erik Berentsen legat C, LO og Rogaland fylkeskommune.

Les mer om programmet hos MUST her.

Er vi mer demokratiske i 2015 enn i 2012? Avslutningen av to år med demokratijubileer i Rogaland markeres i Sandnes 4. november 2014

Grunnlovsfyrverkeri2I en kronikk i Stavanger Aftenblad i dag oppsummerer fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen to år med demokratijubileer og avslutter slik på vegne av fylkeskomiteen:

«FYLKESKOMITEEN for demokratijubilea er stolt og imponert over alle aktivitetane som har vore i gang over heile fylket. Når den nasjonale komiteen skal summera opp røysterettsjubileet, er Rogaland i særklasse. Ikkje i noko anna fylke har her vore så mange arrangement. Det same er tilfelle når grunnlovsjubileet er over.»

«DEMOKRATIET er ikkje noko sjølvsagt. Historia har vist at den demokratiske praksisen vart utvida gjennom kamp der einskildpersonar og organisasjonar gjekk føre. Samtida syner oss at demokratiske verdiar kan bli utfordra. Difor er det ikkje gjennom store ord, men gjennom praksis vi kan ta vare på og foredla dei demokratiske verdiane. Demokratijubilea har vist oss at eit rikt kulturliv, sterke friviljuge organisasjonar og opne politiske debattar, er dei beste garantistane for dei demokratiske verdiane.

Vel blåst, Rogaland!»

Les hele kronikken fra leder og nestleder i Rogalandskomiteen her.

Magnhild Meltveit Kleppa holder også en tale på arrangementet på Sandnes Havn i kveld 4. november.

Der deltar også Sandnes ordfører Stanley Wirak og Sandnes unge ordfører Daniel Røvik som begge også har deltatt på dagens Ungdomskonferanse Ung Innflytelse 2014.

En offisiell avslutning 4. november men fremdeles mye spennende program igjen!

Følg med på våre nettsider for det videre programmet.  Noe av det som står på plakaten i de to siste månedene  av jubileumsåret er:

03.11– 07.11 Grunnlovsuke på Universitetet i Stavanger. Grunnloven og Utdanning.

07.11: “Nablus – en by på Vestbredden”. Utstillingen er en del av Grunnlovs-markeringen til MUST og retter fokus mot noen av jubileets mest sentrale tema: demokratiets betydning, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Nablus er Stavangers palestinske vennskapsby.

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Nablus på Vestbredden i Palestina er Stavangers vennskapsby. Utstillingen vil vise byens historiske utvikling og livet i Nablus i dag. Foto: Eirik Moe.

Utstillingen er en del av det offisielle, nasjonale programmet for grunnlovsfeiringen, og åpnes derfor av stortingspresident Olemic Thommessen.

13.11 kl. 12.00-15.00: Seminar med tema Menneskerettigheter og okkupasjon – Hvordan ble Grunnlovens prinsipper utfordret under okkupasjon og hva skjer i dagens konflikter? Sted: MUST, Musègata 16.

22.11 kl. 11.00-16.00: Barnas Verdensdag. Internasjonal familiedag med yrende liv på hele Sølvberget. Workshops, dans, musikk og kulturuttrykk fra hele verden. Alle arrangementene er gratis. Salg i fra internasjonalt matmarked. Anbefalt for barn fra 3-12 år. Arr: Sølvberget i samarbeid med etniske minoritetsorganisasjoner og FN-Sambandet Rogaland.

13.11: Nypremiere på Kvinnekuppet på Haugesund teater, åpne forestillinger: Torsdag 13. – Søndag 16. november. Teaterforestillingen Kvinnekuppet forteller historien om da Norges minste kommune, Utsira i 1925 fikk Europas første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen.

02.12 kl 18.30 – kl 18.30: Practicing democracy – Meeting techniques, Norwegian style. Place: Stavanger Chamber. Temamøte i møteserien «Your Participation in The Norwegian Democracy» hos Næringsforeningen i Stavanger, Rosenkildehuset, kveldstid. Arrangementet er rettet mot nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Arr: Næringsforeningen i Stavanger i samarbeid med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

4. November markerer 200 år for den reviderte grunnloven, Novembergrunnloven, les mer om historien!

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til  Norges konge 4. november 1814.  Malt av: Carl Fredric von Breda

Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til Norges konge 4. november 1814. Malt av: Carl Fredric von Breda

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige. Unionsinngåelsen reddet Norges selvstendighet og grunnlovsverket i 1814, og la dermed grunnlaget for utviklingen av det norske folkestyret gjennom 1800-tallet.

Forsvaret av Grunnloven
Høsten 1814 spilte Stortinget en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven. Det første overordentlige storting ble valgt i september 1814 som følge av Mossekonvensjonen. Det ble fastsatt at Stortinget skulle kalles sammen for å forhandle med representanter for den svenske kongen om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.Den ekstraordinære stortingssesjonen startet 7. oktober og varte til 26. november 1814. Høydepunktet kom 4. november da Stortinget vedtok en ny revidert grunnlov og valgte Carl 13. til ny norsk konge.

Novembergrunnloven var svært lik Grunnloven av 17. mai, men den inneholdt bestemmelser om at Norge skulle være en selvstendig stat forenet med Sverige under en konge. Grunnloven ble dermed reddet.

Les mer om:

Festfyrverkeri i Sandnes havn 4. november kl. 17.00

Tirsdag 4. november kl 17.00 markeres den offisielle avslutningen på Grunnlovsjubileet i Rogaland med en stor feiring i Sandnes havn. Publikum får adgang til det vanligvis stengte havneområdet, og får oppleve kulturinnslag, taler og fyrverkeri. Bli med på feiringen!

Grunnlovsfyrverkeri2

Sandnes kommune inviterer til konferansen Ung innflytelse 2014, 4. november

Norge har hatt grunnlov i 200 år. Hvordan er det med ungdom sine muligheter for innflytelse? Dette spørr Sandnes kommune når de invitere til regional ungdomskonferanse.

4. november 1814  – Stortinget vedtar en revidert grunnlov

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige.  Dagen er en av de sentrale historiske merkedagene i Grunnlovsjubileet og markeres med flere offentlige arrangementer. Stortingets markering starter klokken 10.00

Elevrådene ved videregående skoler i Rogaland er inviteret sammen med ungdomsråd og unge kommunestyrer til konferanse og feiring av grunnlovsjubileet.

Åpent arrangement  med festfyrverkeri kl. 17.00  i Sandnes Havn

Konferansen er lukket for inviterte og påmeldte men Sandes kommune inviterer til til et stort åpent arrangement om ettermiddagen som starter med et fakkeltog med ungdomsrepresentantene fra KINOKINO/L54 ned til Sandnes havn og tomten for det nye rådhuset. Her vil det kl. 17.00 bli et arrangement med kulturinnslag og taler av Fylkesmann og Sandnes ordfører og det hele avsluttes med   festfyrverkeri – se program og invitasjon her.

Ung innflytelse skjermbilde