Kunsten å grunnlovsjubilere. Tilbakeblikk på 2014-feiringen, konferanse på Eidsvoll 11. mai 2015

Foto: Daniel McStay/NRK.

Foto: Daniel McStay/NRK.

Grunnlovsjubileet 2014 er gått over i historien med mange arrangementer og stor mediaeksponering. Men hva skjedde egentlig i jubileumsåret?

  • Hva gjorde vi da vi jubilerte? Festet vi, diskuterte vi eller var vi på historietime?
  • Hva gjorde det med oss? Ble vi mer patriotiske, nasjonalistiske, kunnskapsrike, reflekterte?
  • Og hva forteller 2014-feiringen om oss som nasjon? At vi er en «Grunnlovsnasjon», at vi er besatt av jubilering, eller…?

Dette er spørsmål som blir tatt opp på konferansen på Eidsvoll 11.mai 2015. En forskergruppe har dokumentert jubileumsfeiringen gjennom intervjuer, spørreskjemaer og deltagelse på arrangementer og legger fram sine resultater for diskusjon. Konferansen åpnes av Stortingspresidenten i Rikssalen der det også vil bli et historisk innslag. Konferansen fortsetter i Wergelands Hus med foredrag og avsluttes med paneldebatt.

Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til ansatte i kulturinstitusjoner og i kommunenes kultursektor, jubileumsarrangører, kulturpolitikere, presse/media, forskere og studenter.

Mer informasjon og påmelding og foreløpig program for konferansen finner du på Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning sine sider her

Påmeldingsfrist: 28. april.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt: kifo@kifo.no eller tlf. 23 33 47 20

Arrangør: Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 (Norges Forskningsråd) og prosjektet «Grunnloven som minnepolitikk» v/ KIFO, Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning.