Fylkeskomiteen for jubileene 2013 – 2014

Rapporten som nå publiseres om arbeidet med jubileene i Rogaland er basert på det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Komiteen i møte 101212

Rogalandskomiteen i møte desember 2012. Foto Borgfrid Møen.

Komiteen har fungert i flere år og ble formelt etablert av Fylkesmannen i Rogaland i september 2011.

Sammensetningen og organiseringen av fylkeskomiteen kom endelig på på plass høsten 2012, med prosjektleder og sekretariat hos fylkeskommunens kulturavdeling. Fra høsten 2012 ble det også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og fylkesmann Tora Aasland, nestleder og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, sekretær og seniorrådgiver hos Riksarkivaren Hans Eyvind Næss og prosjektleder Borgfrid Møen. Fra november 2013 har fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet komiteen og arbeidsutvalget.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmannog komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

I tillegg til de nevnte har følgende instanser vært representert i komiteen, med deltagere i lenger og kortere perioder:

 • Stavanger kommune med Rolf Norås, kultursjef med vara Kristine Hernes, økonomidirektør og Trond Lie, konstituert kultursjef
 • Næringsforeningen i Stavangerregionen, med Harald Minge, administrerende direktør
 • Universitetet i Stavanger ved Tor Hauken, dekan og Elaine Munthe, dekan
 • Stavanger bispedømme med Ragnhild Halle, kulturrådgiver og Erling Pettersen, biskop
 • Museum Stavanger, MUST, ved Siri Aavitsland, administrerende direktør og Ove Magnus Bore, avdelingsdirektør
 • Stavangergruppen av Norsk Kvinnesaksforening med Kari Helliesen, pensjonist og tidligere politiker og stortingsrepresentant
 • Stavanger Tingrett med Helge Bjørnestad, sorenskriver
 • Fylkesmannens utdanningsavdeling med Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør
 • Statsarkivet i Stavanger med Lisabet Risa, førstearkivar
 • Stavanger Aftenblad med Tom Hetland, tidligere redaktør og kommentator
Samarbeidsmøte med Næringsforeningen til Rapport

Borgfrid Møen og Hans Eyvind Næss fra Rogalandskomiteen sammen med (t.h.) Inger Tone Ødegaard fra Næringsforeningen i Stavangerregionen, etter et samarbeidsmøte i juni 2014. Foto: John Gunnar Skien/Næringsforeningen.

Mange ressurspersoner har deltatt på komitemøter og i arbeidsutvalgsmøter med presentasjoner og innspill, bla. : Kurt-Ole Linn, nasjonal koordinator for Stemmerettsjubileet, Dag N. Kristoffersen, prosjektleder i den nasjonale hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet, Inger Tone Ødegaard, strategidirektør i Næringsforeningen, Synnøve Østebø, arkivar i Statsarkivet i Stavanger, Elisabeth Hovland, koordinator for stemmerettsjubileet i Stavanger, Karin Sunderø, koordinator for Grunnlovsjubileet i Stavanger kommune, Gro Skartveit, Ordfører i Finnøy kommune, Hallstein Grønnstøl, leder av jubileumskomiteen i Rennesøy kommune, Ketil Helgevold, rådmann i Egersund kommune, Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune, Sven Olsen, varaordfører og leder av komiteen i Haugesund kommune, Randi Loftshus fra Haugesund Kultur- og festivalutvikling, Jens Thordal og Nina Osland, rådgivere og koordinatorer for grunnlovsjubileet i Sandnes kommune og Guri Tysse fra Stavanger Innvandrerråd.

I tillegg har komiteens medlemmer og prosjektleder hatt møter i alle regioner og med lokale komiteer og ressurspersoner over hele fylket.

En rekke aktører har tatt del i dette arbeidet og påvirket det samlede resultatet til gjensidig berikelse.  Avsluttningsraporten viser at det har vært stort engasjement og innsats fra mange. 

Rapporten fra Rogalandkomiteen oppsummerer slik:

«Mye av arbeidet som er gjort i disse årene er starten på noe som kan videreføres. Det har vært et stort engasjement på alle nivåer i kommunene. Nettverk og samarbeidsstrukturer i og mellom kommuner, institusjoner og organisasjoner har blitt styrket. Mange av satsingene som Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet…»  på Finnøy, Frivillighetslørdag i Statens hus  og Ungdomskonferansen Ung Innflytelse, peker også framover. Her er det aktivisert debatter og problemstillinger og ikke minst et engasjement for lokaldemokratiets rolle som er verdt å ta med seg videre.»