Det har kommet mange nye bidrag til kunnskap om demokratiutviklingen i Rogaland i jubileumsårene!

Noen av publikasjonene som er utgitt i anledning av jubileene.I rapporten som nå er laget gis det en oversikt over bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland. Her er det mye arbeid som er gjort av regionsmuseene, kommuner, historikere og andre.

Vi legger ut listen fra rapporten som viser det vi har registret av bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland

I Stemmerettsåret 2013:

 • Gina Krog fra Karmøy – Oppvekst og barndomsminner 1848 – 1955. Av Merete Sønsterud. Utgivelse av Karmøy kommune i anledning markeringen av Stemmerettsjubileet. Bokheftet kan lastes ned her.
 • Debattboka «Sånn er det bare» var en gave fra Stortinget og Regjeringen til alle 2. og 3. klassinger i videregående skole, landets førstegangsvelgere i anledning Stemmerettsjubileet 1913 – 2014. Boka oppfordrer til å bruke stemmeretten. Tilsammen 36 ulike bidrag i boka. Ingrid Treborg fra Kvernaland er en av tekstforfatterne. Utdeling av boka ble markert spesielt på flere skoler i Rogaland. Les boka på nett her.
 • «Formødrenes stemmer», Pax forlag, i boken har profilerte norske kvinner valgt en av sine formødre som levde i 1913, og skrevet et portrett av henne. Bidragsyterene er bl.a. Audgunn Oltedal fra Høle i Rogaland, og Torhild Skard. Begge hadde flere foredrag i Rogaland.
 • Hele Rogaland Leser 2013 «Makt, ofre og idioter» En antologi om makt i Rogaland, Frekk forlag. Boka inngikk i markeringen av stemmerettsjubileet og presenterte essays, noveller, dikt og reportasjer, tegneserier og illustrasjoner. Bidragsyterne kommer fra – eller har base i – Rogaland. Les mer hos Rogaland fylkeskommune her.
 • «Kvinnestemmer» om hverdagsliv i Sandnes – Jærmuseets Årbok Sjå Jæren i 2013, presenterte kvinnestemmer fra Sandnes. Av Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik. Kvinneportrett med varierte livshistorier og tidsbilde fra ca 1920 og fram til i dag. Selges på Vitengarden, Vitenfabrikken og Garborgsenteret.
 • Kvinners stemmerett i 100 år. Arbeidernes historielag i Rogaland, Årbok 2013. Artikler som bl.a. « Anna Gjøstein – kvinnesaks og arbeiderpioner» av Kari Natvig Helliesen; «Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn» av Tora Aasland; «Aslaug Aasland  – en historisk pioner» av Arne Hove. Boka ble delt ut til 2.500 kvinnelige elever og førstegangsvelgere i Stavanger-området i gave fra LO i Stavanger og omegn for å markere Stemmerettsjubileet. Artiklene kan leses hos Arbeidernes historielag i Rogaland her.
 • «Norsk likestillingshistorie 1814-2013″, Fagbokforlaget. Boken ble lansert 10. juni 2013 i Bergen, Skrevet av kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen. Hilde Danielsen hadde flere foredrag i Rogaland i 2013.
 • «Ottar og kjærligheten» bok om kvinneaktivisten Elise Ottesen-Jensen fra Sandnes, kjent under pseudonymet Ottar. Gunilla Thorgrens bok Ottar & Kärleken. En biografi (Stockholm: Norstedt 2011) ble tatt fram i Stemmerettsåret og Gunilla Thorgrens holdt bl.a. foredrag i Sandnes.
 • Utstillingen Pionerkvinner i Haugesund åpnet 8. mars 2013. på Karmsund folkemuseum, Haugalandsmuseene. Møt de 15 første kvinnene i bystyret i Haugesund. Utgitt hefte og se nettutstilling med artikler på deres sider her.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 2013 – årgang 22, med Temanummer Stemmerettsjubileet 1913 – 2013. Med bl.a.:Hilsen fra komiteleder Tora Aasland; «Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen i 1913» av Hans Eyvind Næss; «Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner – i det stille»  av Kari Vevatne.
  Bladet kan leses på nett her. 
 • Utstillingen  «Modige kvinner viser veg» – Utstilling på Tysværtunetsommeren 2013. Temautstillingen laget til Stemmerettsjubileet om kvinner fra Tysvær som på ulike vis har hatt stor betydning. Se utstilling og tekst i digitalformat på denne linken. 
 • Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge, laget av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den ble vist flere steder i Rogaland. Tekst og bilder med katalog kan finnes på nettsider her.
 • Ottar- bladet 2013 om med temanummer om kampen for Kvinnestemmeretten ved Leder i Kvinnegruppa Ottar Stavanger, Randi Mobæk med flere. Bestill bladet på Ottar sine sider her.
 • Statsarkivet i Stavanger hadde flere artikler og billedpresentasjoner om pionerkvinner i Rogaland i  2013 v/ førstearkivar Lisabeth Risa:
  11 artikler om ulike kvinner fra Rogaland født før, 1913, se deres sider her.
  – 4 artikler om første kvinnelige atelierfotografer i Rogalaland, se deres sider her. 

I Grunnlovsjubileet 2014:

 • De kom fra alle kanter  – om Eidsvollsmennene og deres hus. Bok utgitt på Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren. Boka  ble lanseres 8. september i Stavanger. Jørn Holme (red.) med bidrag fra hele landet. Hans Eyvind Næss om fire rogalendinger på Eidsvoll: Christen Mølbach, Peder Valentin Rosenkilde, Lauritz Andreas Oftedahl og Asgaut Olsen Regelstad.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 – 2, 2014 med spesialnummer om Grunnlovsjubileet , Innhold med bl.a.: Forord ved Magnhild Kleppa; Hans Eyvind Næss: Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814; Arne Solli: «Unionspartiet» – mindretal på Eidsvoll, fleirtal i Sørvest-Norge?; Anders Haaland: Stavanger under andre verdenskrig – i kamp for menneskerettighetene; Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsjubileet i 2114?.
  Bladet kan leses på nett her.
 • I 2014  presenterte Statsarkivet i Stavanger artikler og  nettutstillinger med arkivmateriale om det som skjedde lokalt i Stavanger amt/Rogaland våren 1814, se deres sider her.
 • Bokhefte «Mina og Løven»  om Stortinget og demokratiet av Elin Relander Tømte, var Stortingets gave til gave til alle landets førsteklassinger. Ble delt ut på skolene i Rogaland i mai 2014. Last ned boka på Stortingets sider her.