Månedlige arkiver: mars 2015

Det har kommet mange nye bidrag til kunnskap om demokratiutviklingen i Rogaland i jubileumsårene!

Noen av publikasjonene som er utgitt i anledning av jubileene.I rapporten som nå er laget gis det en oversikt over bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland. Her er det mye arbeid som er gjort av regionsmuseene, kommuner, historikere og andre.

Vi legger ut listen fra rapporten som viser det vi har registret av bokutgivelser og ulike formidlinger/publikasjoner knyttet til jubileene i Rogaland

I Stemmerettsåret 2013:

 • Gina Krog fra Karmøy – Oppvekst og barndomsminner 1848 – 1955. Av Merete Sønsterud. Utgivelse av Karmøy kommune i anledning markeringen av Stemmerettsjubileet. Bokheftet kan lastes ned her.
 • Debattboka «Sånn er det bare» var en gave fra Stortinget og Regjeringen til alle 2. og 3. klassinger i videregående skole, landets førstegangsvelgere i anledning Stemmerettsjubileet 1913 – 2014. Boka oppfordrer til å bruke stemmeretten. Tilsammen 36 ulike bidrag i boka. Ingrid Treborg fra Kvernaland er en av tekstforfatterne. Utdeling av boka ble markert spesielt på flere skoler i Rogaland. Les boka på nett her.
 • «Formødrenes stemmer», Pax forlag, i boken har profilerte norske kvinner valgt en av sine formødre som levde i 1913, og skrevet et portrett av henne. Bidragsyterene er bl.a. Audgunn Oltedal fra Høle i Rogaland, og Torhild Skard. Begge hadde flere foredrag i Rogaland.
 • Hele Rogaland Leser 2013 «Makt, ofre og idioter» En antologi om makt i Rogaland, Frekk forlag. Boka inngikk i markeringen av stemmerettsjubileet og presenterte essays, noveller, dikt og reportasjer, tegneserier og illustrasjoner. Bidragsyterne kommer fra – eller har base i – Rogaland. Les mer hos Rogaland fylkeskommune her.
 • «Kvinnestemmer» om hverdagsliv i Sandnes – Jærmuseets Årbok Sjå Jæren i 2013, presenterte kvinnestemmer fra Sandnes. Av Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik. Kvinneportrett med varierte livshistorier og tidsbilde fra ca 1920 og fram til i dag. Selges på Vitengarden, Vitenfabrikken og Garborgsenteret.
 • Kvinners stemmerett i 100 år. Arbeidernes historielag i Rogaland, Årbok 2013. Artikler som bl.a. « Anna Gjøstein – kvinnesaks og arbeiderpioner» av Kari Natvig Helliesen; «Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn» av Tora Aasland; «Aslaug Aasland  – en historisk pioner» av Arne Hove. Boka ble delt ut til 2.500 kvinnelige elever og førstegangsvelgere i Stavanger-området i gave fra LO i Stavanger og omegn for å markere Stemmerettsjubileet. Artiklene kan leses hos Arbeidernes historielag i Rogaland her.
 • «Norsk likestillingshistorie 1814-2013″, Fagbokforlaget. Boken ble lansert 10. juni 2013 i Bergen, Skrevet av kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg Owesen. Hilde Danielsen hadde flere foredrag i Rogaland i 2013.
 • «Ottar og kjærligheten» bok om kvinneaktivisten Elise Ottesen-Jensen fra Sandnes, kjent under pseudonymet Ottar. Gunilla Thorgrens bok Ottar & Kärleken. En biografi (Stockholm: Norstedt 2011) ble tatt fram i Stemmerettsåret og Gunilla Thorgrens holdt bl.a. foredrag i Sandnes.
 • Utstillingen Pionerkvinner i Haugesund åpnet 8. mars 2013. på Karmsund folkemuseum, Haugalandsmuseene. Møt de 15 første kvinnene i bystyret i Haugesund. Utgitt hefte og se nettutstilling med artikler på deres sider her.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 2013 – årgang 22, med Temanummer Stemmerettsjubileet 1913 – 2013. Med bl.a.:Hilsen fra komiteleder Tora Aasland; «Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen i 1913» av Hans Eyvind Næss; «Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner – i det stille»  av Kari Vevatne.
  Bladet kan leses på nett her. 
 • Utstillingen  «Modige kvinner viser veg» – Utstilling på Tysværtunetsommeren 2013. Temautstillingen laget til Stemmerettsjubileet om kvinner fra Tysvær som på ulike vis har hatt stor betydning. Se utstilling og tekst i digitalformat på denne linken. 
 • Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge, laget av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den ble vist flere steder i Rogaland. Tekst og bilder med katalog kan finnes på nettsider her.
 • Ottar- bladet 2013 om med temanummer om kampen for Kvinnestemmeretten ved Leder i Kvinnegruppa Ottar Stavanger, Randi Mobæk med flere. Bestill bladet på Ottar sine sider her.
 • Statsarkivet i Stavanger hadde flere artikler og billedpresentasjoner om pionerkvinner i Rogaland i  2013 v/ førstearkivar Lisabeth Risa:
  11 artikler om ulike kvinner fra Rogaland født før, 1913, se deres sider her.
  – 4 artikler om første kvinnelige atelierfotografer i Rogalaland, se deres sider her. 

I Grunnlovsjubileet 2014:

 • De kom fra alle kanter  – om Eidsvollsmennene og deres hus. Bok utgitt på Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren. Boka  ble lanseres 8. september i Stavanger. Jørn Holme (red.) med bidrag fra hele landet. Hans Eyvind Næss om fire rogalendinger på Eidsvoll: Christen Mølbach, Peder Valentin Rosenkilde, Lauritz Andreas Oftedahl og Asgaut Olsen Regelstad.
 • Stavangeren, medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger, nr. 1 – 2, 2014 med spesialnummer om Grunnlovsjubileet , Innhold med bl.a.: Forord ved Magnhild Kleppa; Hans Eyvind Næss: Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814; Arne Solli: «Unionspartiet» – mindretal på Eidsvoll, fleirtal i Sørvest-Norge?; Anders Haaland: Stavanger under andre verdenskrig – i kamp for menneskerettighetene; Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsjubileet i 2114?.
  Bladet kan leses på nett her.
 • I 2014  presenterte Statsarkivet i Stavanger artikler og  nettutstillinger med arkivmateriale om det som skjedde lokalt i Stavanger amt/Rogaland våren 1814, se deres sider her.
 • Bokhefte «Mina og Løven»  om Stortinget og demokratiet av Elin Relander Tømte, var Stortingets gave til gave til alle landets førsteklassinger. Ble delt ut på skolene i Rogaland i mai 2014. Last ned boka på Stortingets sider her.

Fylkeskomiteen for jubileene 2013 – 2014

Rapporten som nå publiseres om arbeidet med jubileene i Rogaland er basert på det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Komiteen i møte 101212

Rogalandskomiteen i møte desember 2012. Foto Borgfrid Møen.

Komiteen har fungert i flere år og ble formelt etablert av Fylkesmannen i Rogaland i september 2011.

Sammensetningen og organiseringen av fylkeskomiteen kom endelig på på plass høsten 2012, med prosjektleder og sekretariat hos fylkeskommunens kulturavdeling. Fra høsten 2012 ble det også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og fylkesmann Tora Aasland, nestleder og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, sekretær og seniorrådgiver hos Riksarkivaren Hans Eyvind Næss og prosjektleder Borgfrid Møen. Fra november 2013 har fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet komiteen og arbeidsutvalget.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmannog komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

Komitemøte fra 15. januar 2014 med fra venstre fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa, varaordfører fra Haugesund Sven Olsen og Randi Lofthus fra Haugesund Kultur og festivalutvikling. Foto B. Møen.

I tillegg til de nevnte har følgende instanser vært representert i komiteen, med deltagere i lenger og kortere perioder:

 • Stavanger kommune med Rolf Norås, kultursjef med vara Kristine Hernes, økonomidirektør og Trond Lie, konstituert kultursjef
 • Næringsforeningen i Stavangerregionen, med Harald Minge, administrerende direktør
 • Universitetet i Stavanger ved Tor Hauken, dekan og Elaine Munthe, dekan
 • Stavanger bispedømme med Ragnhild Halle, kulturrådgiver og Erling Pettersen, biskop
 • Museum Stavanger, MUST, ved Siri Aavitsland, administrerende direktør og Ove Magnus Bore, avdelingsdirektør
 • Stavangergruppen av Norsk Kvinnesaksforening med Kari Helliesen, pensjonist og tidligere politiker og stortingsrepresentant
 • Stavanger Tingrett med Helge Bjørnestad, sorenskriver
 • Fylkesmannens utdanningsavdeling med Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør
 • Statsarkivet i Stavanger med Lisabet Risa, førstearkivar
 • Stavanger Aftenblad med Tom Hetland, tidligere redaktør og kommentator
Samarbeidsmøte med Næringsforeningen til Rapport

Borgfrid Møen og Hans Eyvind Næss fra Rogalandskomiteen sammen med (t.h.) Inger Tone Ødegaard fra Næringsforeningen i Stavangerregionen, etter et samarbeidsmøte i juni 2014. Foto: John Gunnar Skien/Næringsforeningen.

Mange ressurspersoner har deltatt på komitemøter og i arbeidsutvalgsmøter med presentasjoner og innspill, bla. : Kurt-Ole Linn, nasjonal koordinator for Stemmerettsjubileet, Dag N. Kristoffersen, prosjektleder i den nasjonale hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet, Inger Tone Ødegaard, strategidirektør i Næringsforeningen, Synnøve Østebø, arkivar i Statsarkivet i Stavanger, Elisabeth Hovland, koordinator for stemmerettsjubileet i Stavanger, Karin Sunderø, koordinator for Grunnlovsjubileet i Stavanger kommune, Gro Skartveit, Ordfører i Finnøy kommune, Hallstein Grønnstøl, leder av jubileumskomiteen i Rennesøy kommune, Ketil Helgevold, rådmann i Egersund kommune, Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune, Sven Olsen, varaordfører og leder av komiteen i Haugesund kommune, Randi Loftshus fra Haugesund Kultur- og festivalutvikling, Jens Thordal og Nina Osland, rådgivere og koordinatorer for grunnlovsjubileet i Sandnes kommune og Guri Tysse fra Stavanger Innvandrerråd.

I tillegg har komiteens medlemmer og prosjektleder hatt møter i alle regioner og med lokale komiteer og ressurspersoner over hele fylket.

En rekke aktører har tatt del i dette arbeidet og påvirket det samlede resultatet til gjensidig berikelse.  Avsluttningsraporten viser at det har vært stort engasjement og innsats fra mange. 

Rapporten fra Rogalandkomiteen oppsummerer slik:

«Mye av arbeidet som er gjort i disse årene er starten på noe som kan videreføres. Det har vært et stort engasjement på alle nivåer i kommunene. Nettverk og samarbeidsstrukturer i og mellom kommuner, institusjoner og organisasjoner har blitt styrket. Mange av satsingene som Grunnlovskonferansen «Frihet, likhet, sunnhet…»  på Finnøy, Frivillighetslørdag i Statens hus  og Ungdomskonferansen Ung Innflytelse, peker også framover. Her er det aktivisert debatter og problemstillinger og ikke minst et engasjement for lokaldemokratiets rolle som er verdt å ta med seg videre.»

Rapport om arbeidet med demokratijubileene 2103 – 2014

Forside rapportRapporten er nå nettopp ferdigstilt. Den tar utgangspunkt i det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Det er fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa,  fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen og prosjektleder Borgfrid Møen som presenterer rapporten.

Stor innsats fra mange

Rapporten belyser fylkeskomiteens arbeid og rolle og sammenfatter noen erfaringer. Den gir en oppsummering av den store innsatsen som er blitt gjort i Rogaland disse årene og understreker samtidig at det ikke er mulig å gi noe fullstendig bilde av dette. Mange har bidratt  og deltakelsen og engasjementet i kommunene har sprengt alle rammer for hva man på forhånd hadde sett for seg.

Basert på det arkivet vi nå har tilgjengelig på disse sidene sammen med innsendte oppsummeringer og oversikter fra kommunene, er det rimelig å anta at det samlet må ha vært minst 400 ulike tiltak, prosjekter og arrangement i Rogaland knyttet til jubileene. Det har vært stor variasjon i type, arenaer, deltagere og publikum.

Last ned og les rapporten her

Politisk behandling

Rapporten behandles i Rogaland fylkeskommune som en orienteringssak i følgende møter:

– Fylkesutvalget for funksjonshemmede 23. mars
– Eldrerådet 24. mars
– Regional og kulturutvalget 26. mars
– Fylkesutvalget 14. april.