Siste grunnlovsarrangement i Klepp var et møte mellom politikere og innvandrere, holdt 14. januar 2015

Klepp kommune har ca  2.200 personer med innvandrerbakgrunn fra om lag 100 land. Det utgjør 12 prosent av innbyggerne i kommunen. I forrige uke inviterte kommunen til et møte i rådhuset med hensikt å skape kontakt mellom innvandrere og politikarene.

I artikkelen om arrangementet, lagt ut på NRK’s nettsider,  sier ordfører i Klepp kommune, Ane Marie Braut Nese:

«– Å få folk til å stemma er eit av hovudpoenga med samlinga her i kveld. Og dersom me klarer å oppnå at nokon har lyst å stilla på ei lista og kanskje hamna i kommunestyret, så er det ein kjempebonus»

Les hele artikkelen skrevet av Marianne Terjesen og Sondre Dalaker, NRK Rogaland,  her.

Foto hentet fra Fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar. Foto: Marianne Terjesen / NRK

Foto hentet fra NRK sin artikkel med billedtekst: GLER SEG TIL Å STEMMA: Nesma Alnajar (18, t.v.) frå Gaza gler seg til å nytta stemmeretten. Her med mora Salwa Alnajar.
Foto: Marianne Terjesen / NRK

Dette var siste arrangementet, utsatt fra i høst, på Klepp kommune sitt grunnlovsprogram.

I tillegg hadde de flere store grunnlovsarrangement i løpet av 2014:

  • Høstferien – demokratitur med ungdom fra Klepp til Eidsvoll og Stortinget

Over tre hundre mennesker satt som fjetret, og hørte på megaforedraget om Klepp`s historie av historiker Halvard Nordås.

Se oppslag i Aftenbladet «200 år på 210 minutter» fra 5. november 2014

Kultusjef i Klepp, Ulf Ludvigsen, melder om et aktivt kulturår som også har vært Klepp kommune sitt store jubileumsåret for Tryggve Gran og Norsjøflyginga i 1914. Les mer på egne faceboksider for kultur i Klepp kommune og nettsider her.