Godt Nytt År – Og takk for innsatsen i Grunnlovsåret!

Kronikk av Olemic Thomessen i Stavanger Agtenblad 31 des 2014

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 31.12.2014

Stortingspresident Olemic Thomessen sier i en kronikk i Stavanger Aftenblad 31.12.2014:

«Når vi nå kan se tilbake på et så vellykket jubileumsår, er det takket være alle dere som har stått på og laget jubileum. Det har vært yrende aktivitet og voldsomt engasjement fra nord til syd. Jeg vil gjerne få takke for den deltagelsen og det engasjementet vi har sett over hele landet.»

Les hele artikkelen Takk for innsatsen! på Aftenbladet.no her

«Er vi meir demokratiske no?»

Den 4. november 2014, på den offisielle avslutningsdagen for Grunnlovsjubileet takket fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen også for innsatsen i jubileet, på vegne av Rogalandskomiteen.  I kronikken «Er vi meir demokratiske no» oppsummerer de med at «Fylkeskomiteen for demokratijubilea er stolt og imponert over alle aktivitetane som har vore i gang over heile fylket. Når den nasjonale komiteen skal summera opp røysterettsjubileet, er Rogaland i særklasse. Ikkje i noko anna fylke har her vore så mange arrangement. Det same er tilfelle når grunnlovsjubileet er over.»

På lederplass i Stavanger Aftenblad på nyttårsaften tok Lars Helle opp spørsmålet fra deres kronikk Under overskriften «Grunnlovsjubileet: Vart vi meir demokratiske no?» stiller han spørsmål ved hva demokrati egentlig betyr i vår tid og peker på at viktige prinsipper som rettsikkerhet og yttringsfrihet er skjøre og stadig blir utfordret.

Det er flere artikler som oppsummerer jubileumsåret nå ved årsskifte og også i Dagladet har Olemic Thomessen en kronikk den 31.12. 2014. Under overskiften  «Demokratiet – opp til deg og meg»   takker han for en enestående innsats i jubileumspåret og peker også på utfordringer fremover : «Samtidig er det nå vi må sørge for å sikre den videre forvaltningen av folkestyret og alt det vi nå har feiret, diskutert og lært mer om. »

Vel blåst Rogaland!

Grunnlovsjubileet i Rogaland har vist et stort engasjement og en imponerende evne til kulturdugnad! Rogaland kan vise til mye aktivitet i jubileumsåret. Dette er takket være stor innsats lokalt i alle kommuner, fra kulturinstitusjoner, lag, foreninger, på skoler med elever og lærere, og fra kunstnere, kulturarbeidere og utallige engasjerte som har stått på for å skape spennende prosjekter og markeringer.

Sekretariatet for demokratijubileene i Rogaland fylkeskommune vil lage en rapport fra arbeidet med både Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i Rogaland.  Her vil vi prøve å få vist det mangfold av aktiviteter som har vært i hele fylket.  Fylkesrapporten bli lagt ut på våre sider i løpet av februar 2015.

Vi vil benytte anledningen til å takke for følge på disse sidene.  – Takk for ideer og stoff til innlegg som er sendt inn!  Bloggen vil være aktive en stund utover i 2015  for publisering av oppsummeringsartikler og rapport. Har dere bilder eller stoff som bør være med så send det gjerne inn til prosjektleder Borgfrid Møen.