TjueFjorten – portrettprosjekt med glimt fra Haugesunds befolkning

I anledning grunnlovsjubileet 1814-2014 har billedkunstneren Bernhard Østebø lagd videoportretter av forskjellige mennesker bosatt i Haugesund. Noen av videoene er blitt vist for Haugesund bystyre og vil bli vist på ulike steder i byens offentlige rom. Prosjektet ble lansert med nettsider i november 2014 og vil fortsette utover i 2015 med lansering av flere videoportetter av ulike haugesundere – hver på sin måte en representant for det mangfoldet byen består av  –  anno tjuefjorten. Det er lagd 9 filmer til nå og det legges opp til en serie på tilsammen 20 portretter.

I jula vises filmene på TV- Haugaland.

Tjue fjorten bilde  av B Østebø

Foto: B. Østebø

prosjektets nettsider tjuefjorten.no sider Bernhard Østebø dette:

«TjueFjorten er et kunstprosjekt i anledning grunnlovsjubileet i 2014. Det tar utgangspunkt i grunnleggende demokratiske verdier som menneskeverd, respekt for enkeltmennesket, ytringsfrihet, og retten til deltakelse og til å bli hørt.»

Østebø sier om portrettene at han bestreber seg på å få fram stemmer som normalt ikke høres i det offentlige rom. Deltakerne snakker om sin virkelighet, livssituasjon, drømmer, gleder og frustrasjoner som innbyggere i Haugesund, og de får anledning til å ytre seg om saker som er viktige for dem. 

To kvinner –  To blikk på menneskeverd og demokrati

Det er enkeltpersoner som portetteres i alle filmene bortsett fra i filmen  «To kvinner». Her møter vi en ung kvinne som er flyktet fra Sudan og nylig ha fått innvilget politisk asyl, sammen med en eldre kvinne fra Haugesund, hun er nå pensjonist og har tidligere jobbet lenge på krisesenteret for kvinner i byen. De har ulike erfaringer men begge har det til felles at de er samfunnsengasjerte med sterk sosial samvittighet og deltar i frivillig arbeid.

Se filmen To kvinner her:

De to kvinnene opptrer også hver for seg i filmene «En ny start» og «Verdighet». Østebø sier at han synes de to fortjente å møtes i en film. I filmen vises også klipp fra et par av grunnlovsmarkeringene i Haugesund i året som gikk.

Se filmene og si din mening
Se alle filmene på  tjuefjorten.no, her inviteres du også til å dele hva du selv synes om filmene og portrettene som er laget. Se også egne sider for prosjektet på facebook her.

Artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene

Alle filmene innledes med artikkel 1 fra FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene og setter med dette de individuelle ytringene inn i en felles allmennmenneskelig ramme:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. »

Om kunstneren bak prosjektet
Initiativtaker, prosjekteier og hovedansvarlig for prosjektet er billedkunstner Bernhard Østebø. Kunstneren har i en årrekke hatt forkjærlighet for kunst i det offentlige rom, og står bak en rekke lokale og nasjonale prosjekter som har satt sine spor. Bernhard er også kjent for sine utsmykninger i diverse offentlige bygg, samt en rekke separatutstillinger, multimediaprosjekter og oppdrag innen undervisning og scenekunst.  Se intervju med Østebø hos TV Haugaland her.