Meeting techniques in Norway: Temamøte om møteteknikker på Rosenkilden i Stavanger 2. desember

Næringsforeningen i Stavanger regionen ønsker velkommen til det femte møte i møteserien med temaet «Your participation in the Norwegian Democracy»/ «Din deltagelsen i det norske demokratiet» med en kveld der det ses nærmere på demokrati i praksis gjennom deltagelse i møter. Møteteknikk er tema og spørsmål som hvordan man gjennomfører et årsmøte,  møtestruktur, spilleregler og teknikker blir belyst gjennom bla. å gjennomføre et «Live meeting» årsmøte i et borettslag som et rollespill.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen dette på sine “New in Rogaland” – sider:

Meeting techniques in Norway

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Illustrasjonsfoto fra Rosenkilden

Every culture have their own written and unwritten rules for how to conduct meetings, discussions and argments. What is best practice in democratic Norway?
This is a unique opportunity to learn some general techniques that applies to everyone, making you more comfortable to participate in meetings at work, in a housing association or at school etc.

Program:

18.30 Registration and coffee/tea

18.50 Welcome by Inger Tone Ødegaard, Stavanger Chamber of Commerce

19.05 D;D;D = Debate, discussion or dialogue? What is the difference and in which
situations might they apply?

Karin Sunderø, coordinator of Stavanger´s constitutional jubilee, Borgfrid Møen, coordinator of Rogaland county´s constitutional jubilee, and Inger Tone Ødegård, Director of Strategy,
Stavanger Chamber, takes you through some distinctions.

19.30 Democratic meetings; Rules of participation. Board meeting formalities and role
definition. How, where and when may you participate?

20.00 Break and fun small talk – sharing experiences

20.30 “Live meeting”. Playing out how to conduct a board meeting in real life.

21.00 No pain, no gain? Why make an effort? Farhad Rad, Elena Biglietti and
Elisabeth Berntsen

21.15 Summary and closing

Date: Tuesday 12/2/2014 Kl. 18:30 – 21:15
Location: Rosenkildehuset, Stavanger
Registration deadline: 12/1/2014 Kl. 12:00

For more information please contact Inger Tone Ødegård,
odegard@stavanger-chamber.no

Let your voice be heard!
Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Arrangementet  er en del av en møteserie i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet. Det har vært tilsammen 5 møter på engelsk med tema og problemstillinger knyttet til det norske demokratiet som frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.

– Møteserien startet opp med Ladies Night på dagen for 100 år med allmenn stemmerett, 11. juni i 2013.

– 3. sept i 2013 ble det holdt et internasjonalt valgmøte om valg og demokrati med representanter fra politiske partier.

– Demokratiet i praksis gjennom politikk, lag , foreninger og frivillighet var tema på møte som ble holdt 26. november i 2013.

– Tidligere i år, ble det holdt et møte om grunnloven og ytringsfriheten med tittelen «Let your voice be heard». Her deltok fylkesmann og leder av jubileumskomiteen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa og Svein Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad,  med innlegg.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien “You’re participation…»  er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.