Flott avslutning på jubileumsår med appell fra ungdommen, på Sandnes havn 4. november

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

Sandnes unge ordfører Daniel Røvik holdt apell på vegne av undommen på Sandnes havn. Foto: B. Møen

På 200 års dagen for vedtaket om den reviderte grunnloven ble det holdt en offisiell avslutningsmarkering i Sandnes. Ikke bare ett – men to år med demokratijubileer har blitt feiret i Rogaland og Ungdomskonferansen i Sandnes ble valgt ut til å være en verdig avslutning på dette.

Ugdomskonferansen ble avsluttet med et fakkeltog med de 50 – 60 deltagerne fra konferansen. De gikk fra KINOKINO/L54 ned til Sandnes Havn og tomten for det nye rådhuset. Her var det kulturinnslag med Elim Brass og dansenummer med elever fra Vågen videregående. Det var hilsener fra fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, ordfører Stanley Wirak og ikke minst holdt Sandnes unge ordfører Daniel Røvik en viktig apell på ungdommens vegne.

Ung Innflytelse 4. november 2014: Ungdommens tanker om framtida avsluttet jubileet.

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arranggementet på Sandnes gamle havn.  Foto: B. Møen

Ordfører Stanley Wirak med åpningstale på arrangementet på Sandnes gamle havn. Foto: B. Møen

Invitasjoner til konferansen Ung innflytelse var sendt til elevråd, ungdomsråd og unge bystyrer i hele fylket. På konferansen deltok ungdommer og noen voksne, nærmere 60 deltagere,  fra følgende kommuner: Haugesund, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Konferansen ble avsluttet med plenumsdebatt om hvilke temaer ungdom i fylket var mest opptatt av, hva som hadde størst innflytelse på kvaliteten av deres hverdag, og hvordan de opplevde sin adgang til innflytelse.

Det var tre hovedtemaer i debatten på ungdomskonferansen:

  • Deltakelse/medvirkning
  • Kollektivtransport
  • Psykisk og fysisk helse. Under dette detmaet ble det snakket om både mobbing, rus og kosthold
Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Fyrverkeri på Sandnes gamle havn, 4. november 2014. Foto: B. Møen.

Disse temaene tok også Daniel Røvik fram i sin apell under arrangementet på havna der han på vegne av ungdommen pekte på viktige utfordringer framover.

Det hele ble avrundet med at vi alle sang «Ja vi elsker» akkompagnert av Elim Brass og helt til sist ble det skutt opp et ganske så storslått festfyrverkeri!

Arrangementsansvarlige var Jens Thordal og Nina Osland i Kultur&Fritid i Sandnes kommune.

Se medieoppslag:

Rogaland Avis 05.11.2014 med artikkel om avslutningen

NRK radio 04. 11. 2014 med intervju med Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og Ordfører i Sandnes Stanley Wirak direkte fra starten på fakkeltoget  – hør Lydfil fra NRK Rogaland, lokalen her, innslag nr. 15