Er vi mer demokratiske i 2015 enn i 2012? Avslutningen av to år med demokratijubileer i Rogaland markeres i Sandnes 4. november 2014

Grunnlovsfyrverkeri2I en kronikk i Stavanger Aftenblad i dag oppsummerer fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen to år med demokratijubileer og avslutter slik på vegne av fylkeskomiteen:

«FYLKESKOMITEEN for demokratijubilea er stolt og imponert over alle aktivitetane som har vore i gang over heile fylket. Når den nasjonale komiteen skal summera opp røysterettsjubileet, er Rogaland i særklasse. Ikkje i noko anna fylke har her vore så mange arrangement. Det same er tilfelle når grunnlovsjubileet er over.»

«DEMOKRATIET er ikkje noko sjølvsagt. Historia har vist at den demokratiske praksisen vart utvida gjennom kamp der einskildpersonar og organisasjonar gjekk føre. Samtida syner oss at demokratiske verdiar kan bli utfordra. Difor er det ikkje gjennom store ord, men gjennom praksis vi kan ta vare på og foredla dei demokratiske verdiane. Demokratijubilea har vist oss at eit rikt kulturliv, sterke friviljuge organisasjonar og opne politiske debattar, er dei beste garantistane for dei demokratiske verdiane.

Vel blåst, Rogaland!»

Les hele kronikken fra leder og nestleder i Rogalandskomiteen her.

Magnhild Meltveit Kleppa holder også en tale på arrangementet på Sandnes Havn i kveld 4. november.

Der deltar også Sandnes ordfører Stanley Wirak og Sandnes unge ordfører Daniel Røvik som begge også har deltatt på dagens Ungdomskonferanse Ung Innflytelse 2014.