4. November markerer 200 år for den reviderte grunnloven, Novembergrunnloven, les mer om historien!

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til  Norges konge 4. november 1814.  Malt av: Carl Fredric von Breda

Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til Norges konge 4. november 1814. Malt av: Carl Fredric von Breda

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige. Unionsinngåelsen reddet Norges selvstendighet og grunnlovsverket i 1814, og la dermed grunnlaget for utviklingen av det norske folkestyret gjennom 1800-tallet.

Forsvaret av Grunnloven
Høsten 1814 spilte Stortinget en helt avgjørende rolle for å redde nasjonens fremtid og 17. mai-grunnloven. Det første overordentlige storting ble valgt i september 1814 som følge av Mossekonvensjonen. Det ble fastsatt at Stortinget skulle kalles sammen for å forhandle med representanter for den svenske kongen om en union mellom Norge og Sverige på grunnlag av Eidsvollsgrunnloven.Den ekstraordinære stortingssesjonen startet 7. oktober og varte til 26. november 1814. Høydepunktet kom 4. november da Stortinget vedtok en ny revidert grunnlov og valgte Carl 13. til ny norsk konge.

Novembergrunnloven var svært lik Grunnloven av 17. mai, men den inneholdt bestemmelser om at Norge skulle være en selvstendig stat forenet med Sverige under en konge. Grunnloven ble dermed reddet.

Les mer om: