Grunnlovsuke på Universitetet i Stavanger, åpne foredrag fra 3. – 7. november

Universitetet i Stavanger arrangerer to Grunnlovsuker i anledning Grunnlovsjubileet.  En ble holdt i vår og nå arrangeres høstens foredragsuke med arrangement hver fra mandag 3. november med flere spennende tema:

Den norske kirka  og Grunnlovsjubileet i 1914,

Svein Ivar Angel er først  ute med sitt foredrag om den norske kirka  og Grunnlovsjubileet i 1914,

03.11.2014
12:00 – 13:00

Topplokket, Studentenes hus

Image of Jorunn Økland

Jorunn Økland, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, universitetet i Oslo. Foto: UiO

Dannelsens kjønn i akademisk utdanning

På andre dag av høstens grunnlovsuke vil Jorunn Økland ta opp kjønnskritiske refleksjoner omkring dannelsens demokratiske legitimering i foredraget «Skjønnskrift eller sanskrit? Dannelsens kjønn i akademisk utdanning».

04.11.2014
Kl. 12:00 – 13:00

 

Kritisk tenkning i grunnutdanningen

Alexandre Dessingué holder foredraget med tittelen «Kritisk tenkning i norsk grunnutdanning: en politisk ambisjon».

06.11.2014
12:00 – 13:00

Se nærmere infomasjon hos Universitetet i Stavanger