Sandnes kommune inviterer til konferansen Ung innflytelse 2014, 4. november

Norge har hatt grunnlov i 200 år. Hvordan er det med ungdom sine muligheter for innflytelse? Dette spørr Sandnes kommune når de invitere til regional ungdomskonferanse.

4. november 1814  – Stortinget vedtar en revidert grunnlov

4. november markerer Stortinget at det er 200 år siden Norge gikk i union med Sverige.  Dagen er en av de sentrale historiske merkedagene i Grunnlovsjubileet og markeres med flere offentlige arrangementer. Stortingets markering starter klokken 10.00

Elevrådene ved videregående skoler i Rogaland er inviteret sammen med ungdomsråd og unge kommunestyrer til konferanse og feiring av grunnlovsjubileet.

Åpent arrangement  med festfyrverkeri kl. 17.00  i Sandnes Havn

Konferansen er lukket for inviterte og påmeldte men Sandes kommune inviterer til til et stort åpent arrangement om ettermiddagen som starter med et fakkeltog med ungdomsrepresentantene fra KINOKINO/L54 ned til Sandnes havn og tomten for det nye rådhuset. Her vil det kl. 17.00 bli et arrangement med kulturinnslag og taler av Fylkesmann og Sandnes ordfører og det hele avsluttes med   festfyrverkeri – se program og invitasjon her.

Ung innflytelse skjermbilde