Fylkesmannen i Rogaland ønsker velkommen til feiring av det frivillige, 25. oktober i Statens Hus, Stavanger

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Det frivillige arbeidet har betydd mye for fremveksten av demokratiet. 25. oktober skal det markeres og feires.

Alle er velkommen til Statens Hus  i Stavanger (Lagårdsveien 44) lørdag 25. oktober mellom klokka 11.00 og 15.30.

Kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen, John Gunnar Skien, forteller at 30 organisasjoner stiller på stand i det store atriet i Statens Hus denne dagen. I tillegg blir det et interessant og variert program med:

  • Underholdningsinnslag
  • Salg av pølser, vaflar og kaffe.
  • Foredrag ved Gunnar Roalkvam, Hans Eirik Aarek, Kristin Fjelde Tjelle og Ulf Ludvigsen.
  • Rogaland fylkeskommune orienterer om støtteordninger for frivillige organisasjoner.
  • Aktiviteter for barn.

Det er fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa som selv har tatt initiativet til denne feiringen og sier i presentasjonen av arrangementet på Fylkesmannens sider:

«Eg tenkte rett og slett at det var på tide å trekka fram det frivillige arbeidet i samband med grunnlovsjubileet. Det folkelege engasjementet gjennom dei frivillige organisasjonane er ei viktig årsak til at me har dei faglege, sosiale og demokratiske rettane som me har lett for å ta for gitt. Men me skal ikkje bare sjå oss tilbake. Den 25. oktober spør me også om status i dag og kva som skjer med frivillige arbeidet framover.»