Grunnlovsjubileet på Tou Scene i Stavanger med temakveld om matens påvirkning/helsens utvikling, 15.oktober

Grunnlovsjubileet på Tou Scene 2

Illustrasjon: Tou Scene

Tou Scene markerer Grunnlovsjubileet med utgangspunkt i § 112 og Norges rolle i de globale klimautfordringene. Det blir en tre dager lang markering 14. – 16 oktober.

Onsdag 15 oktober er temaet matproduksjon, matsikkerhet, mat og helse.

Dørene åpner: 17:30
Starter: 18:00
Åpent for alle og gratis inngang
Arr: Tou Scene.

Fagpersoner fra ulike arenaer og med ulik bakgrunn er invitert til  snakke om dette temaet.  Det åpnes for spørsmål, kommentarer og eventuell debatt til slutt.  Ordstyrer for kvelden: Øystein Lunde Ohna.

Slik presenterer Tou Scene deltagerne:

Otto Bjelland  Terapeut, naturmedisiner, Cand.Polit. med sosiologi som spesiale. Otto  fokuserer på giftinnholdet og næringsfattigdommen i industrimaten og hvordan toksiner og mangel på vitalstoff i maten er årsak til sykdom.

Gabriele Brennhaugen Foredraget vil vise hva som kjennetegner økologisk matproduksjon, og gi noen råd om hvilke valg vi som forbrukere kan gjøre for en mer bærekraftig framtid. Gabriele er styreleder i Oikos Rogaland, er prosjektleder for økologisk mat og miljørådgiver i Stavanger kommune, samt flere andre engasjement i ulike organisasjoner.

Margit Vea, faglærer i ernæring, helse og miljøfag, tar opp tema rundt maten vi gir barna våre. Hun mener at maten vi gir barna våre må være uten kjemiske sprøytemidler. En sunn kropp og en sunn sjel krever et næringsrikt og variert kosthold og bør helst bestå av rene lokale råvarer. En barnekropp er et eget  økosystem som må behandles med respekt.

Mari Gjengedal, leder for undomsorganisasjonene Spire, bidrar også denne kvelden da med fokus på matsikkerhet.

Norges Grunnlov § 112:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.«

Last ned fullstendig program for Grunnlovsjubileet på Tou Scene og se Tou Scenes nettsider for billettbestilling.

§ 112 og klimafestivalen
Tou Scene sin markering nå i oktober er en oppvarming til den store klimafestivalen som starter 28. desember. Klimafestivalen §112 blir arrangert over hele landet, med hovedsete i Oslo.