Danseforestillingen Spring på Tou Scene i Stavanger, 15. og 16. oktober

Grunnlovsjubileet på Tou Scene 3

Foto: Coma dance and performance company/Tou Scene

Coma dance and performance company består av Cesilie Kverneland, John Derek Bishop, Stian Robberstad og Katrine Lilleland.

Som en del av Grunnlovsjubileet på Tou Scene og oppvarmingen til Klimafestivalen §112 har Coma laget en forestilling knyttet nært opp mot tema i minikonferansen: Matens påvirkning- helsens utvikling.

Respektfull håndtering av- og samarbeid med naturen ligger som grunntanke i forestillingen.

Scene 1
Onsdag 15. oktober kl. 20:30
Torsdag 16. oktober kl. 18:00