I dag, 7. oktober 2014, er det 200 år siden det første Stortinget kom sammen i Kristiania med fem representanter fra Rogaland.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Den gamle stortingssalen, der Stortinget for første gang i historien trådte sammen, 7. oktober 1814. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Statsarkivet i Stavanger trekker frem denne historiske datoen og skriver:

«I dag, 7. oktober 2014, er det to hundre år sidan det første Stortinget kom saman. Auditoriet til Katedralskulen i Kristiania var møtesal. Dette første Stortinget var resultat av eit hastevedtak og var det første ekstraordinære Stortinget. Den viktigaste oppgåva til dei 79 representantane var å revidera 17. mai-Grunnloven i tråd med ein union med Sverige, og å velja den svenske kongen til norsk konge.

Frå Stavanger amt møtte sorenskrivar i Jæren og Dalane, Hans Nansen i Egersund, styrmann Eilev Hansen Tothammer frå Sokndal, bonde Rasmus Rasmussen Viland frå Vikedal og bonde Nils Trulsen Bru frå Mosterøy. Tollinspektør Arnt Møglestue møtte for byen Stavanger. Rasmus Rasmussen Viland måtte først i elden. Han vart vald til å delta i ein heilt spesiell delegasjon.»

Du kan lese mer Rasmus Rasmussen Viland og hans deltagelse på Statsarkivets facebookside,  9. oktober.

Lær også mer om de viktige historiske begivenhetene og kampen for grunnloven høsten 1814 på Storitngets sider for grunnlovsjubileet.

Her kan du lese og laste ned to små hefter som gir en rask innføring i de historiske begivenhetene høsten 1814:

Høsten 1814 – Forsvaret av Grunnloven (pdf 1,8 MB – 15 sider)

Forsvaret av Grunnloven: Hva skjedde etter 17. mai? – Kampen for Grunnloven sommeren og høsten 1814 (pdf 1,1 MB – 2 sider)