Nils Trulsen Bru-seminaret holdes på Rennesøy 26. – 27. september

Rennesøy kommune inviterer denne uken til seminar med noen av landets ledende historikere knyttet til bondepolitikken på begynnelsen av 1800-tallet.

Her er det spennende programmet for de to dagene:

Fredag 26. september

12.00–13.00: Mulighet for å kjøpe lunsj

13.00: Velkommen ved ordfører Dagny Sunnanå Hausken

Nils Trulsen Bru og bondepolitikken i Norge, 1814–1850.
Ordstyrer: Roald Berg, professor ved Universitetet i Stavanger

13.30–14.00: 1814 i Norge.
Ola Mestad, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og leder for Norges forskningsråds forskningskomitè for grunnlovsjubileet

14.15–14.45: Nils Trulsen Bru – Bondeleder, haugianer og politiker.
Svein Ivar Langhelle, førsteamunuensis ved Universitetet i Stavanger

15.00–15.30: Kaffe

15.30–16.00: Bondestrategene på Stortinget 1814–1824.
Marthe Hommerstad, forsker og ph.d. ved Universitetet i Oslo

16.15–16.45: Bønder og øvrighet i Ryfylke 1800–1840.
Nils Olav Østrem, professor ved Universitetet i Stavanger

17.00–17.45: Politisering av allmuen på bygdene i Norge 1800–1860.
Knut Dørum, professor ved Universitetet i Agder

18.00–18.45: Thranitterne som demokrati for kjempere.
Mona Ringvej, forsker og ph d. ved Universitetet i Oslo

Lørdag 27. september

Embetsstyret, religionen og folket på 1800-tallet.

Ordstyrer: Hallstein Grønstøl, professor emeritus, leder av Rennesøy Historielag

09.00–09.30: Embetsstyret i Norge før og etter 1814.
Øystein Rian, professor ved Universitetet i Oslo

09.45–10.15: Haugianerne i norsk politikk.
Dag Thorkildsen, professor ved Universitetet i Oslo

10.30–11.00: Kaffe

11.00–11.30: Bøndene og krigene 1807- 1814 – motstand eller tilpasning.
Morten Nordhagen Ottosen, forsker og ph.d. ved Universitetet i Oslo

11.45–12.15: Kvinnene i samfunnet 1814 1850.
Hilde Sandvik, professor ved Universitetet i Oslo

12.30–13.15: Misjonsbevegelsen i Norge med vekt på Ryfylke på 1800-tallet.
Kristin Fjelde Tjelle, ph.d. og direktør ved Misjonshøgskolen i Stavanger
Avslutning ved Ivar Langen, Preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger

13.45–14.45: Mulighet for å kjøpe lunsj.

Seminaret er kommet til i ett samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger, Rennesøy historielag og Rennesøy kommune.

Roald Berg er fagansvarlig for seminaret. Han er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Lenke til brosjyre og informasjon om påmelding

Nils Trulsen Bru (født 15. mars 1776, død 15. juni 1823) var gårdbruker og stortingsmann fra Mosterøy i Rogaland. Han var født på gården med samme navn, og tok i sin tid over farsgården i Mosterøy. Bru var tredje representant fra Stavanger amt til det første overordentlige Storting i 1814 og ble valgt til første representant fra amtet til perioden 1815–1817. ( Kilde: Wikipedia)

Utstein kloster på Mosterøy i Rennesøy kommune. Vibekes fotostudio.

Utstein kloster på Mosterøy i Rennesøy kommune. Vibekes fotostudio.