Filosofen Jürgen Habermas samlet 600 tilhørere til forelesning om demokrati i Europa i Stavanger 11. september

Den verdenskjente filosofen Jürgen Habermas besøkte  UiS. Foto: Holbergprisen/Florian Breier.

Den verdenskjente filosofen Jürgen Habermas besøkte UiS. Foto: Holbergprisen/Florian Breier.

Habermas sin forelesning handlet om EU og forsøket på å bygge demokrati over landegrensene. Det hadde tittelen Democracy in Europe: Why the Development of the European Union into a Transnational Democracy is Necessary and How It Is Possible

Foredraget og to dagers symposiet med tittelen «Folkestyrets forutsetninger i globaliseringens tidsalder» ble holdt 11. – 12. september og var en del av Universitetet i Stavanger sin markering av Grunnlovsjubileet.

Habermas innledet sitt foredrag med å trekke frem at 200 års jubileet for en egen norsk grunnlov sammenfaller med 20 års jubileet for Norges tilknytning til EU gjennom EØS- avtalen og sa:  «The 20th anniversary of the agreement by which Norway is affiliated with the European Union remains somewhat in the shadow of the Bicentennial of the Constitution whose celebration takes pride of place in Norway this year. However, through that first move towards a postnational future, Norwegian democracy is tightly wedded to the fate of democracy in the European Union, on which I will focus today»

Europa kom til Stavanger

«Europa kom til Stavanger. Sjeldan har ei avansert innføring i europeisk konstitusjonell debatt vekt slik jubel her til lands.» skriver Tom Hetland i sin kommentar i Stavanger Aftenblad 12.09.