Grunnlovsfesten er ikke over. Følg med på programmet i Rogaland i høst!

«Grunnlovsfesten er ikke over» skriver John Gunnar Skien i sin artikkel i siste nummer (september 2014)  av Rosenkilden, magasin for Næringsforeningen i Stavanger-regionen ( se faksimilen under).  I artikkelen fortelles det blant annet om et av arrangementene i Rosenkildehuset med boklansering av jubileumsboken De kom fra alle kanter – Eidsvollsmennene og deres hus.

Artikkel i Rosenkilden 2014

En oversiktskalender for Stavanger og Rogaland viser at det er mer 20 større arrangementer som er knyttet til Grunnlovsjubileet bare i september måned.

Høstens program byr på mye interessant og en oversikt kan leses i en samlet oversiktskalender her. 

Tre større seminarer står på programmet i Rogaland denne måneden og alle er med på det offisielle nasjonale programmet for Grunnlovsjubileet: