De kom fra alle kanter. Ny bok om Eidsvollsmennene og deres hus lanseres 8. september i Stavanger

Boklansering på Rosenkilden 8. september klokken 13.30

I anledning Grunnlovsjubileet har Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren gitt ut et nytt praktverk om eidsvollsmennene og deres hus i 1814. I samarbeid med næringsforeningen i Stavanger- regionen inviterer de nå til  boklansering, kaffe og historiefortelling mandag 8. september i Rosenkildehuset (hjemmet til eidsvollsmannen Rosenkilde), Stavanger.
Program:
14.00 Velkommen til Rosenkildehuset ved styreleder Odd B. Skjærseth
14.10 De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus. Riksantikvar og redaktør for boka, Jørn Holme, forteller om mirakelåret 1814
14.40 Fire rogalendinger på Eidsvoll. Dr. philos Hans Eyvind Næss, historiker, vil fortelle om de som representerte Rogaland på Eidsvoll: Christen Mølbach, Peder Valentin Rosenkilde, Lauritz Andreas Oftedahl og Asgaut Olsen Regelstad
15.10 Avslutning
15.15 Boksignering

Interesserte kan ta kontakt med Elianne Strøm Topstad, 51 51 08 73 eller Inger Tone Ødegaard i Næringsforeningen og melde seg på arrangementet direkte på denne linken hos Rosenkilden.

De kom fra alle kanter - bokomslag

Cappelen Damm presenterer boka slik på sine nettsider:
En broket forsamling av blant annet jurister, prester, kjøpmenn, militære og bønder – unge og gamle, av høy byrd og fra enklere kår – møttes på Eidsvoll noen hektiske uker i 1814. Hvem var de som la grunnlaget for vår forfatning? Riksantikvaren har ønsket å markere Grunnlovsjubileet med å presentere de 112 som møttes på Eidsvoll for 200 år siden. Hvor i landet kom de fra, hva slags bakgrunn hadde de, og sist, men slett ikke minst: Hvordan bodde de?

Hele 111 av eidsvollsmennenes boliger er for første gang identifisert, og om lag 50 av dem eksisterer fortsatt, mange i ombygd stand. Dette praktverket presenterer viktige deler av bygningsarven fra tidlig på 1800-tallet, det forteller om norsk bo- og byggeskikk, og viser hvordan denne er endret på 200 år.

I alt 44 forfattere fra hele landet forteller på sin måte om de som ble valgt til Riksforsamlingen, deres rolle på Eidsvoll og husene deres.