Nå presenteres oppdatert program for Grunnlovskonferansen 9. september på Finnøy

Sven Mollekleiv, Nroges Røde Kors

Sven Mollekleiv, Nroges Røde Kors

Velkommen til konferanse om folkehelse og folkestyre på Finnøy 9. september 2014

Arrangørene Ryfylke livsgnist og Finnøy kommune har nå sendt ut oppdatert program for konferansen

Jonas Gahr Støre, tidligere helse- og omsorgsminister og nyvalgt leder av Arbeiderpartiet måtte melde avbud til konferansen.

Inn på konferanseprogrammet kommer Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors og en kjent leder fra det norske organisasjonslivet, kanskje særlig innen idrettsorganisasjoner. Hans tema er «God helse – alle sitt ansvar?»

Det er flere interessante foredragsholdere på programmet:

Astri Nøkleby Heiberg, statssekretær.

Astri Nøkleby Heiberg, statssekretær.

Astri Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, også tidligere president i Røde Kors og med en lang karriere som psykiater og politiker. Hun skal snakke om «Frivilligheten som grunnmur i demokrati, folkehelse og kulturliv».

Safi Abdi Haase er etnisk somalisk og norskutdanna sykepleier. Hun vært med i utformingen av Regjeringens”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og betegnes som en Ambassadør i kampen mot vold mot kvinnekroppen. Utover dette er hun også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. Les mer om hennes arbeid på stiftelsen Amathea sine sider her. «Korleis bli ferdig vandra innvandrar?» er tittelen på hennes innlegg.

Safi Abdi Haase, Stiftelsen Amathea.

Safi Abdi Haase, Stiftelsen Amathea.

I tillegg deltar professor i historie Jan Sundin med innlegg om «Frihet, likhet, sunnhet i eit nordisk perspektiv frå 1814 til 2014» og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Lisbeth Rugtvedt med temaet «Er demokratiet for alle?»

På konferanseprogrammet deltar også fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, ordfører i Finnøy, Gro Skartveit, helseforsker Geir Sverre Braut og tidligere fylkesmannTora Aasland. Konferansen avsuttes med paneldebatt under ledelse av kommentator Sven Egil Omdal og sist men ikke minst blir det mange ulike kulturinnslag gjennom hele dagen med bl.a. Torolf Norbø og Rebekka Imsland. Møteleder er Tor Øyvind Skeiseid.

Last ned hele programmet her.

En regional og nasjonal grunnlovskonferanse

Konferansen Frihet, likhet, sunnhet – Kva har folkehelse å seia for folkestyret? er et av hovedaarrangementene i markeringen av Grunnlovsjubileet i Rogaland og en del av det offisielle nasjonale programmet for jubileet. Initiativet til konferansen er tatt av fylkeskomiteen for demokratijubileene i Rogaland.  Arbeidsgruppa for konferansen består av medlemmer fra komiteen og Rogaland fylkeskommune, og ledes av ordfører i Finnøy, Gro Skartveit. Dette er også årets folkehelsekonferanse i Rogaland og vil samle folkehelseplanleggere i kommunene.

Påmeldingfrist er 29. august

Det settes opp båtskyss tur- retur fra Stavanger til Finnøy.

Konferansen er åpen for alle interesserte og påmelding gjøres hos Ryfylke Livsnist på deres sider her.

Spørsmål/kontakt:Helene Ringen Vestbø: helene@ryfylkelivsgnist.no/917 20 907 og Tor Øyvind Skeiseid: tor@ryfylkelivsgnist.no/982 06 333

Samarbeidspartnere er Finnøy kommune, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune