Historisk merkedato 14. august 1814: Konvensjonen i Moss avslutter krigen og redder Grunnloven

14. august 1814 ble konvensjonen i Moss undertegnet og avslutter krigen mellom Norge og Sverige

Carl Johan og de svenske styrkene hadde gjennom våren vært opptatt med krigen mot Napoleon på kontinentet. Først da den franske keiseren var nedkjempet, kunne Carl Johan vie seg fullt til kampen om Norge og med støtte av stormaktene kreve å få oppfylt bestemmelsene i Kieltraktaten.

26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. 7. august ble det likevel innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning. Resultatet av forhandlingene ble Mossekonvensjonen av 14. august, der Carl Johan godtok eidsvollsgrunnloven med de endringer som var nødvendige for en union med Sverige, og der Christian Frederik forpliktet seg til å abdisere. Grunnloven var reddet.

Mossekonvensjonen 1814Mossekonvensjonen1814.no – Et interaktivt nettsted for læring om 1814 -historien

I forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven og Mossekonvensjonen har Moss kommune utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg for grunnskolen. Her er det mye å lære om 1814-historien for alle skolene i landet!

Bakgrunnen for utarbeidelsen av undervisningsopplegget er at alle elever i Moss skal bli kjent med historien som førte til at vi fikk Grunnloven på Eidsvoll 17. mai 1814 og at den ble reddet i Moss den 14. august 1814.

Læringsnettstedet er delt inn i undersider etter skoletrinn; 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Sidene inneholder blant annet elevoppgaver med tilhørende lærerveiledninger, billedbok om 1814, nyttige lenker og sang og musikk-materiell. I tillegg er det lagt ut en rekke digitale aktiviteter for elevene.

Besøk undervisningssidene her!  – www.mossekonvensjonen1814.no

Krig  – forhandlinger  – konvensjon. Filmer om Moss og 1814 – historien

Moss bibliotek har fått laget en film, lagt ut i flere korte filmer på Youtube, om Mossekonvensjonen i samarbeid med Østfold kulturhistorie digitalt formidlet og Østfold fylkesbibliotek.
Filmen bygger på Per Edfeldts bok «De historiske hendelsene i Moss 1814 : krig — forhandlinger — konvensjon». Utgitt av Moss kommune i 2004. Se klipp fra filmen om hendelsene i august 1814 her: