Internasjonalt forskningsseminar 3. – 5. september i Stavanger og Tysvær: 200 år med kvekere i Norge – religionsfrihet sett fra et minoritetsperspektiv.

seminarforsideSeminaret vil ta opp temaer som religionsfrihet,  åndsfrihet og samvittighetsfrihet og se på  kvekerne som del av demokrati-diskursen gjennom 200 år – 1814 til 2014.

I 2014 er det 200 år siden norske sjøfolk som hadde sittet i prisonen i England under Napoleons­krigene, kom tilbake til Norge og begynte å praktisere sin tro som kvekere etter å ha gått over til kvekertroen under fangenskapet. I 1818 konstituerte kvekersamfunnet seg illegalt som et eget religiøst samfunn. Den lille gruppen kvekere i Norge representerte et problem når det gjaldt frihet til religionsdyrking utenfor statskirken etter at religionsfrihetsparagrafen var blitt utelatt i den endelige grunnlovsteksten. Kvekernes trang til religionsfrihet og avvisning av statskirke og luthersk praksis ble sett på som en trussel mot kirkens rolle i nasjonsbyggingen. Kvekerne og kvekersamfunnet har en lang historie – etter hvert sammen med andre religiøse samfunn og livssynssamfunn – i kampen for trosfrihet og like rettigheter.

Kvekernes forsamlingshus fra 1800-tallet på Stakland i Tysvær. Foto: Hans Eirik Aarek

Kvekernes forsamlingshus fra 1800-tallet på Stakland i Tysvær. Foto: Hans Eirik Aarek

Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge vil markere 200 års nærvær av kvekere i Norge med et forskningsseminar om religions-, ånds- og samvittighetsfrihet og har innbudt forskere i Norge og internasjonalt som har arbeidet med dette feltet til å delta. Seminaret er en del av det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet i 2014, og skjer i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Centre for Postgraduate Quaker Studies /University of Birmingham, England og Tysvær kommune.

 

Åpen forelesning på Kulturhuset i Tysvær 4. september

Seminaret vi starte på Universitetet i Stavanger og fortsette i Tysvær, på Kulturhuset. De fleste av seminarinnleggene vil holdes på engelsk. I tillegg vil det også gis en åpen forelesning på norsk, torsdag 4. september i Tysvær Kulturhus kl. 18.00-19.30. Den åpne foresningen har fått tittelen:  “Religionsfrihet i dag – status, dilemmaer og utfordringer / ”«Religious Freedom today – status, dilemmas, and challenges» og holdes av Ingunn Folkestad Breistein, Universitetet i Agder.

Hans Eirik Aarek, forsker på kvekernes historie i Rogaland. Foto: Universitetet i Stavanger

Hans Eirik Aarek, forsker på kvekernes historie i Rogaland. Foto: Universitetet i Stavanger

Kvekerne har en sterk historie i Rogaland. I Stavanger og Tysvær er det minnesmerker som det er lagt inn besøk til i programmet, som Kvekerhuset på Stakland i Tysvær.

Hans Erik Aarek forsker på kvekernes historie i Rogaland. Han er en av initiativtagerne og kontaktperson for seminaret. For påmelding kontakt Aarek på epost: hans.e.aarek@uis.no

Påmeldingsfristen er 20. august.

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Last ned brosjyre til jubileumsseminaret og les hele programmet her

Seminaret er økonomisk støttet av Norges forskningsråd, Rogaland fylkeskommune, Tysvær kommune og Kvekersamfunnet og er med i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet i Norge.

 

SUMMARY IN ENGLISH:

International research seminar on Freedom of belief – intellectual freedom – freedom of conscience: Quakers as a part of the democracy discourse through 200 years.

The year 2014 is also the 200 years anniversary of the Norwegian Constitution of 1814, and the seminar will examine the development of religious freedom from the time of the Constitution of 1814. Quakers and the Society of Friends fought a long battle – gradually joined by other religious and life stance societies – for the freedom of belief and for equal rights.

The Seminar will commence at the University of Stavanger, then move on to Tysvær Cultural Centre. In addition to the seminar papers there will be a public lecture: «Religious Freedom today – status, dilemmas, and challenges». Quakers were in a strong position in the Rogaland area, and excursions
to Quaker memorial places in Stavanger and Tysvær are included in the programme. Most papers will be given in English. The seminar is open to anyone interested.

Hans Eirik Aarek is a researcher working with Quaker history in Rogaland and initiator of the seminar.  For registration contact Aarek on email: hans.e.aarek@uis.no

Registration deadline is August 20.

The seminar is a cooperative venture between the University of Stavanger, the Municipality of Tysvær, The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway, and Quaker Postgraduate Study Centre, Birmingham.

Download the brochure and read the full program here