Månedlige arkiver: august 2014

Nå presenteres oppdatert program for Grunnlovskonferansen 9. september på Finnøy

Sven Mollekleiv, Nroges Røde Kors

Sven Mollekleiv, Nroges Røde Kors

Velkommen til konferanse om folkehelse og folkestyre på Finnøy 9. september 2014

Arrangørene Ryfylke livsgnist og Finnøy kommune har nå sendt ut oppdatert program for konferansen

Jonas Gahr Støre, tidligere helse- og omsorgsminister og nyvalgt leder av Arbeiderpartiet måtte melde avbud til konferansen.

Inn på konferanseprogrammet kommer Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors og en kjent leder fra det norske organisasjonslivet, kanskje særlig innen idrettsorganisasjoner. Hans tema er «God helse – alle sitt ansvar?»

Det er flere interessante foredragsholdere på programmet:

Astri Nøkleby Heiberg, statssekretær.

Astri Nøkleby Heiberg, statssekretær.

Astri Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, også tidligere president i Røde Kors og med en lang karriere som psykiater og politiker. Hun skal snakke om «Frivilligheten som grunnmur i demokrati, folkehelse og kulturliv».

Safi Abdi Haase er etnisk somalisk og norskutdanna sykepleier. Hun vært med i utformingen av Regjeringens”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og betegnes som en Ambassadør i kampen mot vold mot kvinnekroppen. Utover dette er hun også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. Les mer om hennes arbeid på stiftelsen Amathea sine sider her. «Korleis bli ferdig vandra innvandrar?» er tittelen på hennes innlegg.

Safi Abdi Haase, Stiftelsen Amathea.

Safi Abdi Haase, Stiftelsen Amathea.

I tillegg deltar professor i historie Jan Sundin med innlegg om «Frihet, likhet, sunnhet i eit nordisk perspektiv frå 1814 til 2014» og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Lisbeth Rugtvedt med temaet «Er demokratiet for alle?»

På konferanseprogrammet deltar også fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, ordfører i Finnøy, Gro Skartveit, helseforsker Geir Sverre Braut og tidligere fylkesmannTora Aasland. Konferansen avsuttes med paneldebatt under ledelse av kommentator Sven Egil Omdal og sist men ikke minst blir det mange ulike kulturinnslag gjennom hele dagen med bl.a. Torolf Norbø og Rebekka Imsland. Møteleder er Tor Øyvind Skeiseid.

Last ned hele programmet her.

En regional og nasjonal grunnlovskonferanse

Konferansen Frihet, likhet, sunnhet – Kva har folkehelse å seia for folkestyret? er et av hovedaarrangementene i markeringen av Grunnlovsjubileet i Rogaland og en del av det offisielle nasjonale programmet for jubileet. Initiativet til konferansen er tatt av fylkeskomiteen for demokratijubileene i Rogaland.  Arbeidsgruppa for konferansen består av medlemmer fra komiteen og Rogaland fylkeskommune, og ledes av ordfører i Finnøy, Gro Skartveit. Dette er også årets folkehelsekonferanse i Rogaland og vil samle folkehelseplanleggere i kommunene.

Påmeldingfrist er 29. august

Det settes opp båtskyss tur- retur fra Stavanger til Finnøy.

Konferansen er åpen for alle interesserte og påmelding gjøres hos Ryfylke Livsnist på deres sider her.

Spørsmål/kontakt:Helene Ringen Vestbø: helene@ryfylkelivsgnist.no/917 20 907 og Tor Øyvind Skeiseid: tor@ryfylkelivsgnist.no/982 06 333

Samarbeidspartnere er Finnøy kommune, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune

 

Frivillighetstorg – Sammen for en levende by! 6. september på Sølvberget og Arneageren i Stavanger

Artisten Abelone Melesse fra Stavanger. Arrangementsbilde.

Artisten Abelone Melesse fra Stavanger er programleder. Arrangementsbilde Internasjonalt Kulturnettverk.

Frivillighetstorget byr på en møteplass mellom frivillige organisasjoner og innbyggerne. Mange ulike organisasjoner vil presentere seg via stands inne på Sølvberget og ved aktiviteter på scenen ute på Arneageren. Det vil også bli utdeling av “Innvandrerprisen 2014″.

Programleder for sceneprogrammet er artist Abelone Melesse, kjent fra Norske Talenter.

Kl. 11.00 – 16.00 på Sølvberget/Arneageren

Kl. 15.00-16.00 blir det foredrag om Frivillighetens betydning for lokaldemokratiet ved Sahra Jaber.

Gå ikke glipp av muligheten til å bli kjent med spennende lag- og organisasjoner som du kan engasjere deg i!

Arrangører: Internasjonalt Kulturnettverk/Sølvberget, Innvandrerrådet, Frivilligsentralene og frivillige.

Arrangementet er en del av grunnlovsjublileet.

Les mer på Internasjonalt Kulturnettverk/Sølvberget og følg på facebook

Historisk merkedato 14. august 1814: Konvensjonen i Moss avslutter krigen og redder Grunnloven

14. august 1814 ble konvensjonen i Moss undertegnet og avslutter krigen mellom Norge og Sverige

Carl Johan og de svenske styrkene hadde gjennom våren vært opptatt med krigen mot Napoleon på kontinentet. Først da den franske keiseren var nedkjempet, kunne Carl Johan vie seg fullt til kampen om Norge og med støtte av stormaktene kreve å få oppfylt bestemmelsene i Kieltraktaten.

26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. 7. august ble det likevel innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning. Resultatet av forhandlingene ble Mossekonvensjonen av 14. august, der Carl Johan godtok eidsvollsgrunnloven med de endringer som var nødvendige for en union med Sverige, og der Christian Frederik forpliktet seg til å abdisere. Grunnloven var reddet.

Mossekonvensjonen 1814Mossekonvensjonen1814.no – Et interaktivt nettsted for læring om 1814 -historien

I forbindelse med feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven og Mossekonvensjonen har Moss kommune utarbeidet et digitalt undervisningsopplegg for grunnskolen. Her er det mye å lære om 1814-historien for alle skolene i landet!

Bakgrunnen for utarbeidelsen av undervisningsopplegget er at alle elever i Moss skal bli kjent med historien som førte til at vi fikk Grunnloven på Eidsvoll 17. mai 1814 og at den ble reddet i Moss den 14. august 1814.

Læringsnettstedet er delt inn i undersider etter skoletrinn; 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. Sidene inneholder blant annet elevoppgaver med tilhørende lærerveiledninger, billedbok om 1814, nyttige lenker og sang og musikk-materiell. I tillegg er det lagt ut en rekke digitale aktiviteter for elevene.

Besøk undervisningssidene her!  – www.mossekonvensjonen1814.no

Krig  – forhandlinger  – konvensjon. Filmer om Moss og 1814 – historien

Moss bibliotek har fått laget en film, lagt ut i flere korte filmer på Youtube, om Mossekonvensjonen i samarbeid med Østfold kulturhistorie digitalt formidlet og Østfold fylkesbibliotek.
Filmen bygger på Per Edfeldts bok «De historiske hendelsene i Moss 1814 : krig — forhandlinger — konvensjon». Utgitt av Moss kommune i 2004. Se klipp fra filmen om hendelsene i august 1814 her:

Konferanse om demokratiets utvikling og fremtidsutfordringer på Kulturhuset i Sola, 31. oktober

Siri Lill Mannes er konferansier på konferansen. Foto: Trude Brun Willhelmsem/Sola Kulturhus.

Siri Lill Mannes er konferansier på konferansen. Foto: Trude Brun Willhelmsem/Sola Kulturhus.

Sola kommune inviterer til demokratikonferanse fredag 31. oktober kl. 09.00. Alle samfunnsengasjerte er velkomne!

Konferansen om demokratiets utvikling og fremtidsutfordringer er en del av demokratidagene i Sola kommune 30.og 31.oktober 2014.

I tillegg til demokratikonferansen består demokratidagene av et undervisningsopplegg for elever ved Sola videregående skole og en festaften i Sola kulturhus 30.oktober. Demokratidagene er del av Sola kommunes markering av grunnlovsjubileet 2014.

 

Program for konferansen:

Åpning ved konferansier Siri Lill Mannes

Velkommen ved ordfører i Sola, Ole Ueland

«Vikingtiden: Det norske demokratiets vugge» ved professor Torgrim Titlestad

Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, vil snakke om utviklingen av demokratiet i Norge. Foto fra Sola Kulturhus sine nettsider.

Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, vil snakke om utviklingen av demokratiet i Norge. Foto fra Sola Kulturhus sine nettsider.

«Demokratiet i Norge fra 1814 og frem til i dag» ved professor Frank Aarebrot

Kulturinnslag og Lunsj

«Demokratiet, rettssikkerhet og menneskerettigheter» ved lagmann Hanne Sophie Greve

«Norge og verden – har vi innflytelse eller blir vi styrt utenfra?»
ved leder av Oslosenteret Kjell Magne Bondevik

«Fra Sola kommunestyre til regjering» ved statsråd Solveig Horne

«Tanker på hjemveien» ved komiker og altmuligmann Per Inge Torkelsen

Billetter

Billetter til kr. 400/150 bestilles på billettservice eller ved å kontakte Sola kulturhus,  Kongshaugveien 32, 4050 Sola.

Billetter: 51 65 34 60
Resepsjon: 51 65 34 80
E-post: post@solakulturhus.no

Les mer hos Sola Kulturhus.

Sola kommune logo Ansvar

Internasjonalt forskningsseminar 3. – 5. september i Stavanger og Tysvær: 200 år med kvekere i Norge – religionsfrihet sett fra et minoritetsperspektiv.

seminarforsideSeminaret vil ta opp temaer som religionsfrihet,  åndsfrihet og samvittighetsfrihet og se på  kvekerne som del av demokrati-diskursen gjennom 200 år – 1814 til 2014.

I 2014 er det 200 år siden norske sjøfolk som hadde sittet i prisonen i England under Napoleons­krigene, kom tilbake til Norge og begynte å praktisere sin tro som kvekere etter å ha gått over til kvekertroen under fangenskapet. I 1818 konstituerte kvekersamfunnet seg illegalt som et eget religiøst samfunn. Den lille gruppen kvekere i Norge representerte et problem når det gjaldt frihet til religionsdyrking utenfor statskirken etter at religionsfrihetsparagrafen var blitt utelatt i den endelige grunnlovsteksten. Kvekernes trang til religionsfrihet og avvisning av statskirke og luthersk praksis ble sett på som en trussel mot kirkens rolle i nasjonsbyggingen. Kvekerne og kvekersamfunnet har en lang historie – etter hvert sammen med andre religiøse samfunn og livssynssamfunn – i kampen for trosfrihet og like rettigheter.

Kvekernes forsamlingshus fra 1800-tallet på Stakland i Tysvær. Foto: Hans Eirik Aarek

Kvekernes forsamlingshus fra 1800-tallet på Stakland i Tysvær. Foto: Hans Eirik Aarek

Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge vil markere 200 års nærvær av kvekere i Norge med et forskningsseminar om religions-, ånds- og samvittighetsfrihet og har innbudt forskere i Norge og internasjonalt som har arbeidet med dette feltet til å delta. Seminaret er en del av det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet i 2014, og skjer i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Centre for Postgraduate Quaker Studies /University of Birmingham, England og Tysvær kommune.

 

Åpen forelesning på Kulturhuset i Tysvær 4. september

Seminaret vi starte på Universitetet i Stavanger og fortsette i Tysvær, på Kulturhuset. De fleste av seminarinnleggene vil holdes på engelsk. I tillegg vil det også gis en åpen forelesning på norsk, torsdag 4. september i Tysvær Kulturhus kl. 18.00-19.30. Den åpne foresningen har fått tittelen:  “Religionsfrihet i dag – status, dilemmaer og utfordringer / ”«Religious Freedom today – status, dilemmas, and challenges» og holdes av Ingunn Folkestad Breistein, Universitetet i Agder.

Hans Eirik Aarek, forsker på kvekernes historie i Rogaland. Foto: Universitetet i Stavanger

Hans Eirik Aarek, forsker på kvekernes historie i Rogaland. Foto: Universitetet i Stavanger

Kvekerne har en sterk historie i Rogaland. I Stavanger og Tysvær er det minnesmerker som det er lagt inn besøk til i programmet, som Kvekerhuset på Stakland i Tysvær.

Hans Erik Aarek forsker på kvekernes historie i Rogaland. Han er en av initiativtagerne og kontaktperson for seminaret. For påmelding kontakt Aarek på epost: hans.e.aarek@uis.no

Påmeldingsfristen er 20. august.

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Last ned brosjyre til jubileumsseminaret og les hele programmet her

Seminaret er økonomisk støttet av Norges forskningsråd, Rogaland fylkeskommune, Tysvær kommune og Kvekersamfunnet og er med i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet i Norge.

 

SUMMARY IN ENGLISH:

International research seminar on Freedom of belief – intellectual freedom – freedom of conscience: Quakers as a part of the democracy discourse through 200 years.

The year 2014 is also the 200 years anniversary of the Norwegian Constitution of 1814, and the seminar will examine the development of religious freedom from the time of the Constitution of 1814. Quakers and the Society of Friends fought a long battle – gradually joined by other religious and life stance societies – for the freedom of belief and for equal rights.

The Seminar will commence at the University of Stavanger, then move on to Tysvær Cultural Centre. In addition to the seminar papers there will be a public lecture: «Religious Freedom today – status, dilemmas, and challenges». Quakers were in a strong position in the Rogaland area, and excursions
to Quaker memorial places in Stavanger and Tysvær are included in the programme. Most papers will be given in English. The seminar is open to anyone interested.

Hans Eirik Aarek is a researcher working with Quaker history in Rogaland and initiator of the seminar.  For registration contact Aarek on email: hans.e.aarek@uis.no

Registration deadline is August 20.

The seminar is a cooperative venture between the University of Stavanger, the Municipality of Tysvær, The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway, and Quaker Postgraduate Study Centre, Birmingham.

Download the brochure and read the full program here