Spillet om Norden – en vandreutstilling på biblioteker i Rogaland

Christian Frederik var valgt konge av Norge fra 17. mai til 10. oktober 1814 og konge av Danmark fra 3. desember 1839 til sin død. Maleri av J.L. Lund 1813

Konge nr. 1 i 1814: Christian Frederik var valgt konge av Norge fra 17. mai til 10. oktober 1814 og konge av Danmark fra 3. desember 1839 til sin død. Maleri av J.L. Lund 1813

Vandreutstillingen 1814: Spillet om Norden vises på et bibliotek nær deg i løpet av sommeren eller høsten.

Utstillingen tar for seg begivenhetene som formet det nye Norden i årene rundt 1814. Hendelsene for 200 år siden var ikke avgjørende bare for Norge, de markerer også et viktig vendepunkt i historien om Norden. Det er Foreningen Norden som har laget utstillingen i samarbeid med Norsk Folkemuseum og målet er at den skal bidra til å gi Grunnlovsjubileet et nordisk perspektiv.

Spillet om Norge

Litt historie fra det det som pågikk 200 år tilbake: Spillet om Norge gikk sommeren 1814 inn i sin meste dramatiske fase. Sverige aksepterte ikke den norske aksjonen og 26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. 7. august ble det innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning.

Under de påfølgende forhandlingene i Moss ble det besluttet å innkalle til et Storting for å sette betingelsene for en union med Sverige. Stortinget forhandlet frem en revidert Grunnlov med de svenske utsendingene. Danske Christian Fredrik abdiserte 10. oktober. Den 4. november ble den nye Grunnloven vedtatt og Sveriges Carl XIII valgt til norsk konge.

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til  Norges konge 4. november 1814.  Malt av: Carl Fredric von Breda

Konge nr 2 i 1814: Kong Carl XIII av Sverige, også kjent som Karl II i Norge. Ble valgt til Norges konge 4. november 1814. Malt av: Carl Fredric von Breda

«Spillet om Norden» vil bli å se på en rekke steder rundt om i landet gjennom hele 2014. Vandreutstillingen er basert på utstillingen «1814: Spillet om Danmark og Norge» som presenteres på Norsk Folkemuseum i perioden 14. januar til 31. juli 2014, og som deretter vil bli vist på Frederiksborgmuseet. Utstillingen inngår i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet 2014.

Utstillingen Spillet om Norden vises på 9 folkebibliotek i Rogaland

Her er turneplanen for vandreutstillingen som vil vises på følgende steder i løpet av sommer og høst 2014:

Time bibliotek, 17. juni til 13. juli
Stavanger bibliotek, 14. juli til 17. august
Haugesund bibliotek, 18. august til 31. august
Hjelmeland bibliotek, 1. september til 14. september
Klepp bibliotek, 15. september til 21. september
Tysvær bibliotek, 22. september til 5. oktober
Hå bibliotek, 6. oktober til 26. oktober
Sola bibliotek, 27. oktober til 9. november
Finnøy bibliotek, 10. november til 23. november

Turnéplanen er lagt av Foreningen Norden i samarbeid med fylkesbiblioteket i Rogaland.
Kontaktperson hos fylkesbiblioteket er Stig Beite Løken.

Foreningen Norden i Rogaland

Kontaktperson hos Foreningen Norden i Rogaland er Børge Fiksdal
tlf: 51576838/ 90622560

Børge Fiksdal melder om at det i tillegg til vandreutstillingen også er flere tilbud for de som ønsker å formidle eller dykke ned i vår nordiske kultur:
– Litteraturen til årets nordiske biblioteksuke er nå lagt ut. Tema for 2014 er Troll i Norden.
– Våre nordiske lesesirkler. Årets kompendium ligger ute på Foreningen Norden sine nettsider
– Det er eget opplegg for nordiske forfattere som besøker skoler
Nordisk forfatterskole for unge 2014
 – Lokallaget i Rogaland disponerer også tre klassesett med ungdomsromaner på dansk og svensk som lånes ut til medlemsskoler i Rogaland. Til hjelp i nabospråksundervisningen for barne- ungdoms- og videregående skole. Med undervisningsopplegg.

Foreningen Norden sin logoForeningen Norden er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å fremme nordisk samarbeid mellom mennesker på alle nivåer i samfunnet – fra skolebarn til statsledere.

Les mer om Foreningen Norden, lokallaget i Rogaland, og de mange aktivitetene i jubileumsåret her