«Til Dovre faller». Årets nye sanger til 17 mai!

«ROP DET UT SOM I EIDSVOLLS HALLER
ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER!»

En av de nye sangene som er laget til Grunnlovsjubileet og 17 mai er allerede blitt en hit i barnekanalen NRK Super.  Her kan du bli både informert og inspirert: 

«La meg fortelle om Norges historie,
om grunnlovsmennene og alt det de gjorde.
De satte seg sammen alle hundreogtolv,
og laget lov for Norge her på – Eidsvoll!

I firehundre år ble vi ledet av dansker,
så tapte vi en krig, og det skapte vansker,
Kielfreden ga oss til Sverige som en pakke
For Norge var det bare å bukke og takke.

Men ”NEI!”, sa noen menn i 1814
Dette er et år av den særlige sorten
Nå får det være nok, ikke sitt der og sov (Nei!)
La oss heller lage vår egen lov! (Ja!)

BLI MED PÅ FESTEN
Syttende mai!

HIV PÅ DEG DRESSEN
Syttende mai!

HENDA I VÆRET FOR
Syttende mai!

HOPP OPP OG NED DET ER
Syttende mai!

GLEM ALDRI HVORFOR
Syttende mai!

HVA DET ER GODT FOR
Syttende mai!

ROP DET UT SOM I EIDSVOLLS HALLER
ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER!»

Les mer på NRK Supers nettsider her, last ned full tekst, instrumentalversjon og fullversjon.