200 års dagen for Grunnloven 17.mai 2014

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget. ©Offentlig eiendom (public domain)

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget.
©Offentlig eiendom (public domain)

17. mai  2014 markerer 200 års jubileeet for at Riksforsamlingen daterte Grunnloven og valgte Christian Frederik til konge.

Riksforsamlingen arbeidet med Grunnloven i seks uker. De 112 representantene var alle samstemte om å utarbeide en fri forfatning, inspirert av datidens ideer om folkesuverenitet, frihet og maktbalanse. Men forsamlingen var splittet i spørsmålet om hvilken utenrikspolitisk kurs som best ville realisere målet om et friest mulig Norge.

Det dannet seg derfor to hovedgrupperinger i riksforsamlingen: den som ønsket selvstendighet – og en mulig gjenforening med Danmark – og den som ønsket selvstendighet i union med Sverige. Splittelsen preget både debatten om grunnlovsbestemmelsene og kongevalget, men i forsamlingen var det et solid flertall av selvstendighetsmenn, som dermed vant frem med sine synspunkter.

Segl frå Grunnlova. Foto: Stortingsarkivet

Segl frå Grunnlova.
Foto: Stortingsarkivet

17. mai var Grunnloven ferdigstilt og ble signert av Riksforsamlingen. Christian Frederik ble deretter enstemmig valgt til Norges konge, men 14 unionstilhengere protokollførte at de valgte under tvang. Da de 112 representantene skiltes på Eidsvoll, vek likevel motsetningene plass for en følelse av fellesskap, som ble uttrykt gjennom løftet: «Enige og tro indtil Dovre falder!»

Les mer om dokumentet Grunnlova av 17. mai 1814 her.

 

Grunnloven i monter i historisk sal i stortingsbygningen.  Foto: Stortinget/John Greiner Olsen

Grunnloven i monter i historisk sal i stortingsbygningen.
Foto: Stortinget/John Greiner Olsen

Grunnloven tilbake til Eidsvoll på bursdagen!

På 17. mai 2014 tar Grunnloven turen til Eidsvoll for å være med på sin egen bursdagsfeiring. Publikum vil få anledning til å se jubilanten i den historiske bygningen den ble skrevet for 200 år siden. 

Etter at barna har gått forbi stortingsbygningen og gratulert Grunnloven vår med dagen på 17. mai, blir dokumentet fraktet til Eidsvoll for å være med på bursdagsfesten.