«Det norske» – hva er egentlig det? Åpent seminar på Tou scene 22. mai

UiS-forsker og sosiolog Anders Vassenden deltar i et åpent seminar som ser kritisk på det norske. Foto fra UiS.

UiS-forsker og sosiolog Anders Vassenden deltar i et åpent seminar som ser kritisk på det norske. Foto fra UiS.

Når rusen etter 17. mai og 200-årsfeiringen av grunnloven så vidt har lagt seg, inviterer Sosiologforeningen Rogaland til seminar med en kritisk utforskning av «det norske».

Norge er i dag et innvandringssamfunn. Hva gjør det med våre forestillinger om norskhet? Hvem og hva defineres inn i og ut av det norske?

Kveldens tre innledere har alle norskhet og flerkulturalitet som sentrale temaer i sin forskning. Innlederne vil særlig rette oppmerksomheten mot forestillinger knyttet til kjønn, religion og etnisitet.

  • Anders Vassenden er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS). Innlegget hans heter «Norskheter i flertall – frustrasjon i både hverdagsliv og forskning»
  • Åse Røthing er professor ved Høgskolen i Østfold. Røthings innlegg har tittelen «Norsk, fri og homovennlig – kjønn- og seksualitetsnormer som norskhetsmarkører»
  • Lars Laird Iversen er førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Tittel på Iversens innlegg er «Å lære seg å bli norsk – verdiretorikk og sosialt lim i skolen».

Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted:
22.05.2014
19:00 – 22:00
på Tou scene, Lervigsveien 22, Stavanger