Eidsvollsforsamlingen som kunstinspirasjon – utstilling av arbeider i Karmøy Rådhus 14. – 30. mai 2014

I Karmøy har det hatt en kunstkonkurranse i barnehager og skoler med tema

Vinner 1

Bidraget fra en av de fire vinnerne: Eventyrhagen barnehage, avd. Askeladden

Eidsvollsforsamlingen som kunstinspirasjon

Jubileumskomiteen for grunnloven inviterte alle barnehager og grunnskoler i Karmøy til å delta i kunstkonkurranse. Juryen har plukket ut Eventyrhagen barnehage, Sevland skole og Danielsen ungdomsskole som vinnere.

Tanken ved å invitere til kunstkonkurranse var at det kjente bildet fra Eidsvollsforsamlingen skulle gi inspirasjon til nye kunstneriske uttrykk. Det skulle ikke nødvendigvis gjengis som en kopi, men ha noen element eller en komposisjoner som kunne gjøre det gjenkjennbart.

vinner 2

Bidraget fra en av de fire vinnerne: Sevland skole, 1. klasse

Det kom inn 9 arbeider fra 6 barnehager/skoler.

Arbeidene som som ble innsendt blir vist på utstilling i Karmøy rådhus fra 14. mai – 30.mai kl 07.30-15.30.

Vinnerne vil få besøk av ordfører Aase Simonsen 16. mai

Les mer om Grunnlovsjubileet i Karmøy på deres sider her