Byhistorisk forening i Stavanger lanserer spesialnummer om Grunnlovsjubileet , 15. mai på Sølvberget Kulturbibliotek

15. mai lanserer Byhistorisk forening Stavanger et dobbeltnummer av foreningens tidsskrift viet temaet Grunnlovsjubileet. På bokpraten kl. 12.00 i Kulturbiblioteket på Sølvberget, vil Hans Eyvind Næss, Harald Hamre og Hallgeir Langeland presentere sine bidrag. Publikum vil få med seg et gratis eksemplar av utgivelsen

Stavangeren nr 1-2, årgang 24 inneholder kun spesialskrevne artikler med et stavangerperspektiv:

  • Hans Eyvind Næss: Valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavanger kjøpstads representant til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814
  • Arne Solli: «Unionspartiet» – mindretal på Eidsvoll, fleirtal i Sørvest-Norge?
  • Harald Hamre: Arnt Møgelstue – Stavangers første stortingsrepresentant
  • Anders Haaland: Stavanger under andre verdenskrig – i kamp for menneskerettighetene
  • Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsjubileet i 2114?
18. mars 1814 var det duket for dramatikk i ved valget i Stavanger domkirke. Foto fra teateroppsettingen Kampen om makten vist 18.mars 2014. Foto: Inge Bruland.

18. mars 1814 var det duket for dramatikk i ved valget i Stavanger domkirke. Foto fra teateroppsettingen Kampen om makten vist 18.mars 2014. Foto: Inge Bruland.

Artikkelen til Hans Eyvind Næss presenterer nye kilder til hendelsesforløpet i dagene rundt det omstridte valget av Peder Valentin Rosenkilde som Stavangers eidsvollsmann 18. mars 1814, og framstiller den folkelige protesten som et ubetydelig blaff. Arne Solli har et til dels motstridende syn, og konkluderer med at protestaksjonen mot Rosenkilde var et uttrykk for et bredt folkelig politisk engasjement i vår region.

Harald Hamre trekker fram historien om Arnt Møgelstue – Stavangers nesten glemte, første faste stortingsrepresentant – og gir ham oppreising i forhold til sitt temmelig slette ettermæle. Anders Haaland har tatt utgangspunkt i krigsårene 1940-1945 og beskriver den største utfordringen mot Grunnlovsrettighetene som sivilbefolkningen i Stavanger har opplevd: okkupasjon av en fremmed makt.

Hallgeir H. Langeland er blitt utfordret til å peke på utfordringer i videreutviklingen av det norske demokratiet og Grunnloven i framtiden.

Arrangementet er åpent for alle.

Les mer om Stavanger byhistorisk forening på deres nettsider her