Kvaleberg skole i Stavanger markerer Grunnlovsjubileet med en stor forestilling og urpremiere på eget skuespill, fredag 9. mai 2014

Fra ptøvene til 1814 - dramaet på Kvaleberget skole, foran podiet står tjenestefolkene og bak ser vi Eidsvoldsmennene. podiet st

Fra prøvene til 1814 – dramaet på Kvaleberget skole, foran podiet står tjenestefolkene og bak ser vi Eidsvoldsmennene. Foto: Pernille Hopkin

I disse ukene før 17. mai er det stor aktivitet på mange skoler i anledning jubileet for Grunnloven. På Kvaleberg skole blir det en markering fredag 9. mai, med to forestillinger for hele skolen der foreldre og besteforeldre er invitert til kl. 9.30 og 11.30 i gymsalen.

Her står både presentasjon av Ungdommens Grunnlov, sang og taler på programmet.  – Og ikke minst et eget skuespill laget for anledningen.

1814-drama på Kvaleberget skole

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, scene fra prøvene på Kvalaberg skole. Foran i midten står Jørgen som Christian Magnus Falsen

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, scene fra prøvene på Kvaleberg skole. Foran i midten står Christian Magnus Falsen. Foto: Pernille Hopkin

I skuespillet som skal fremføres får publikum overvære den dramatiske avstemningen i Stavanger Domkirke, der det ble skreket opp om valgfusk. De får følge Stavangers utsending herr Rosenkilde på slabseføre fram til Eidsvoll. Ja – her avsløres til og med den egentlige grunnen til at nordlendingene aldri fant veien til Grunnlovssalen ….

Manus til skuespillet er laget av Sylvelin Vatle, forfatter og ansvarlig for skolebiblioteket på Kvaleberg skole. Sammen har hun og Pernille Hopkin, kontaktlærerer for 6. trinn, fått i stand denne oppsettingen. Alle elevene på 6. trinn er med i fremførelsen av de ulike scenene som omfatter store deler av 1814 – historien. Etter mange uker med leting etter de rette kostymene og intens øving de siste dagene, er nå alt på plass forteller Pernille Hopkin.