Grunnlovsjubileet og Stortingsløva var tema når Magnhild Meltveit Kleppa og Sølvi Ona Gjul besøkte førsteklassinger på Hundvåg skole 6. mai

Magnhild Meltveit Kleppa viser hvordan man hilser på Kongen i Statsråd.  Foto B. Møen

Magnhild Meltveit Kleppa viser hvordan man hilser på Kongen i Statsråd. Foto B. Møen

Tidligere Stortingsrepresentant og nå fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa besøkte 6. mai alle førsteklassingene på Hundvåg skole i Stavanger.  Med seg hadde hun utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul og ei stor løve.

Stortinget og Kongen
Magnhild Meltveit Kleppa fortalte fra tiden hun selv var på Stortinget. Hun viste bilder fra Stortingssalen der alle representantene hadde sine faste plasser. Hver fredag fikk de møte kongen i statsråd og da måtte de hilse pent på kongen med å si God dag Deres Majestet.  Tenk hvis noen hadde sagt God dag Deres Majones kommenterte en av elevene. –  Ja, tenk!

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa viser fram løven de hadde tatt med.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa viser fram løven de hadde tatt med.

Utenfor slottet er det det en plass som heter «Løvebakken». Hvorfor heter den det?  Sølvi Ona Gjul snakket om hvorfor Løven er med på så mange bilder som har med Norge og Grunnloven å gjøre. Løven er sterk og beskytter og mange konger i Norge har brukt dette som sitt bilde, helt tilbake til Kong Sverre på 11-1200 – tallet.

172

Oppslagstavla som viser bilder og symboler elevene har jobbet med. Foran sitter løven fra Fylkesmannen og vokter. Foto B. Møen

Flinke elever
I klassene hadde elevene jobbet masse med hva Grunnloven og jubileet kan bety for oss.  På spørsmål om hvem som er statsminister i landet var det mange hender i været, og  jammen visste de også godt hvem som hadde vært statsminister før det igjen. Dette var en aktiv og flink forsamling som ønsket besøket velkommen med sang og egen video de hadde laget.

Grunnloven og Folkestyre
Og Grunnloven – hva er det for noe? En stor bok dere reglene for hvordan vi skal ha det her i landet står og så ble de ferdige med å skrive

Lærer Reidun Sørbø Horstad viser bildet av sin tipp. tipp, tipp oldefar som var en av Eidsvollsmennne i 1814. Foto B. Møen

Lærer Reidun Sørbø Horstad viser bildet av sin tipp-tipp-tipp-oldefar som var en av Eidsvollsmennne i 1814. Foto B. Møen

den på 17. mai for 200 år siden. Og de som skrev den kom fra hele landet, fra Rogaland også. Ekstra spennende er det at på Hundvåg skole så har en av lærerne en tipp-tipp – tipp-oldefar som var med å lage og vedta Grunnloven på Eidsvoll, han het Asgaut Olsen Regelstad og var fra Finnøy.

Fylkesmannen deler ut boka Mina og Løven. foto: B. Møen

Fylkesmannen deler ut boka Mina og Løven. foto: B. Møen

Utdeling av boka om  Mina og Løven

Skolen hadde allerede mottatt en liten bok som Stortinget deler ut som en gave til alle landets førsteklassinger. Boka heter Mina og Løven og Magnhild Meltveit Kleppa fikk dele ut denne til hver av de 65  elevene på trinnet.  Boka forteller om Mina som møter en løve som viser henne rundt på Stortinget.  – Og de to sjefene fra Fylkesmannen i Rogaland hadde like så godt tatt med seg sin egen store løve – til stor begeistring for barna.  – Og så en liten løve i gave til skolen – som et minne om besøket.

Sølvi Ona Gjule er Utdanningsdirktør i Fylket og passer på at alle lovene om skole, blir fulgt. Her i samtale med to av elevene. Foto B. Møen

Sølvi Ona Gjul er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen og passer på at alle lovene om skole blir fulgt. Her i samtale med to av elevene. Foto B. Møen

Mange aktiviteter på skolen

Rektor Fridstein Bjerga og lærerne på trinnet, Sissel Olsen, Heidi Sjurseth, Siri Sætre, Reidun Horstad og Cathrine Øverland forteller engasjert at det jobbes med mange ulike aktiviteter på skolen for på markere jubileet:   Tegnekonkurranse, utstilling, flaggets historie og en stor samling for hele skolen den 16 mai, med tablåer og rollespill, er bare noe av det de holder på med å forberede.

Stavanger Aftenblad var også med på besøket og laget en artikkel med tittelen «Kva kan 6-åringar om Grunnlova?» som kan leses for de som har abbonnement her.

Rektor Fridstein Bjerga den lille løven han og skolen fikk.

Rektor Fridstein Bjerga med den lille løven han og skolen fikk. Foto B. Møen

Kleppa viser fram et av bilde av det gamle maleriet fra Eidsvoll i 1815 der de vedtok Grunnloven. Maleriet henger  dag på Stortinget.  Foto B. Møen

Kleppa viser fram et av bilde av det gamle maleriet av Eidsvollsmennene som vedtok Grunnloven  i 1814.  Maleriet henger dag på Stortinget. Foto B. Møen

Vi sier takk for et fint treff og ønsker Hundvåg skole en fortsatt fin feiring av Grunnlovsjubileet og en flott 17. mai!