Halvdagsseminar om usynliggjøringen av kvinner gjennom historieskrivingen, på Stavanger Kunstmuseum 7. mai

 

Fra Sidsel Christensens arbeid "Christiane Schreiber utenfor rammen" . Med utgangspunkt i maleren Christiane Schreiber (1822-1898) har Christensen laget en performativ installasjon i samlingen av Lars Hertervigs malerier på Stavanger kunstmuseum.   Foto: Kai Morten Bjorheim, MUST

Fra Sidsel Christensens arbeid «Christiane Schreiber utenfor rammen» . Med utgangspunkt i maleren Christiane Schreiber (1822-1898) har Christensen laget en performativ installasjon i samlingen av Lars Hertervigs malerier på Stavanger kunstmuseum. Foto: Kai Morten Bjorheim, MUST.

Historiens glemte kvinner: Om usynliggjøringen av kvinner gjennom historieskrivningen

I forbindelse med markeringen av Grunnlovjubileet 2014 og utstillingen Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati inviterer Museum Stavanger (MUST) til halvdagsseminar på Stavanger kunstmuseum. De forteller at de ønsker å rette blikket mot marginalisering av kvinner i historien og kunsthistorien ved å se på politiske, økonomiske og sosiale samfunnsstrukturer som har muliggjort denne usynliggjøringen.

Bidragsyterne Eva Jakobsson, Anne Wichstrøm og Sidsel Christensen tar utgangspunkt i eksempelstudier fra 1800-tallet og diskuterer ulike problemstillinger i lys av vår samtid. Seminaret har et tverrvitenskapelig fokus som reflekterer behovet for å se disse strukturene i en sammenheng, noe som er et sentralt utgangspunkt for kjønnsforskningen innenfor de humanistiske fagene.

 

Program  

12.00             Velkommen ved Helga Nyman og Stine Honoré
12.15             Eva Jakobsson: Elisabeth Edland fra Mosterøy; et kvinneperspektiv
13.00             Anne Wichstrøm: Kvinnene og kunstens institusjoner. Et historisk perspektiv
14.00             Pause med enkel servering
14.15             Sidsel Christensen, performance: Christiane Schreiber utenfor rammen – 4 synsvinkler og 1 personlig brev
14.45             Sidsel Christensen: Om arbeidet med ’Christiane Schreiber utenfor rammen’
15.00             Avsluttende oppsummering og diskusjon

 

Stavanger Kunstmuseum, foto fra MUST.

Stavanger Kunstmuseum, foto fra MUST.

 
Påmelding innen 2. mai til:
Helga Nyman
Stine Honoré

Last ned invitasjon og program til seminaret Historiens glemte kvinner her.

Les mer om MUST sitt program i Grunnlovsjubileet her.