I dag, 11. april, markeres 200 års dagen for åpningen av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Rogaland hadde fire representanter der.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget. ©Offentlig eiendom (public domain)

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget.
©Offentlig eiendom (public domain)

Statsarkivet i Stavanger har laget en egen nettutstilling for markeringen av 200 års – dagen for åpningen av Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Her forteller de også om de fire representanene som ble sendt fra Stavamger amt eller Rogaland i 1814. Disse fire var:

Christen Mølbach (1766-1834), sorenskriverfullmektig og kjøpmann i Egersund.  Mølbach var også senere stortingsrepresentant.

Laurentius (Lars) Andreass Oftedahl (1781-1843). Han var sokneprest på Rennesøy. Han var amtets førsterepresentant til grunnlovsforsamlingen og satt på Stortinget i to perioder.

Asgaut Olsen Reilstad (Regelstad) (1761-1847). Asgaut Olsen var gårdbruker på Finnøy og lensmann i Finnøy 1816-1823.

Peder Valentin Rosenkilde (1772-1836) var kjøpmann og skipsreder i Stavanger.

Postkort til 100-års jubileet i 1914 med motiv frå Eidsvoll 1814.  Ukjent kunstner og forlag. Privat eie.

Postkort til 100-års jubileet i 1914 med motiv frå Eidsvoll 1814. Ukjent kunstner og forlag. Privat eie.

Statsarkivet i Stavanger forteller på sine nettsider :

Dette illustrerte postkortet (bildet) frå 100-års jubileet for Grunnloven i 1914 viser korleis det kan ha vore på Eidsvoll då alle utsendingane samlast der. Den 10. april 1814 var alle på gudsteneste i Eidsvoll kirke, og Prins Christian Frederik fekk overlevert fullmaktene frå prestegjelda.

I dag, 11. april 2014, er det 200 år sidan den offisielle opninga av Riksforsamlinga på Eidsvoll. Vil du lesa om kven dei fire var som møtte frå Stavanger amt, eller Rogaland, kan du sjå her

Les mer om Statsarkivet i Stavangers markering av Grunnlovsjubileet  og om deres ressurser til et dypdykk i historien med ekte kilder, på deres sider her