Månedlige arkiver: april 2014

200 år med grunnloven feires med jubileumsforestillinger på Tysværtunet kulturhus 8. og 9.mai

Foto fra plakaten til forestillingen i Tysvær.

Foto fra plakaten til forestillingen i Tysvær.

Barneskolene og kulturskolen i Tysvær har sammen laget en forestilling om Norge fra 1814 -2014.

Kulturskolen forteller på sin sider at vi her får glimt fra historia fra Eidsvoll til vår tid. Kjente og mindre kjente 17. mai sanger, korps, instrumentalmusikk, film, teater og dans.

Alle barneskolene i Tysvær og Tysvær kulturskole, medvirker i forestillingen. Det betyr at opptil 200 barn fra Tysvær er med på å feire 200 år med grunnlov.

Sted: Storsalen, Tysværtunet

Billett: kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn (opp til 18 år)

Bestill billetter hos Tysværtunet kulturhus her. 

Jubileumskor for alle, i Tysvær!

1926104_10151967296766781_2100506541_o«Kor mange sangarar klarer me å få med i jubileumskor for grunnlova til 17.mai?»

Dette lurer de på i Tysvær nå fram mot den store grunnlovsmarkringen på 17. mai med folkefest for hele Tysvær –  og gjerne hele Haugalandet for de som lar seg friste!

Appellen er: Gi deg selv et spesielt grunnlovsminne og bli med i jubileumskoret! 

På kommunens nettsider kan vi lese at alle korpsa i Tysvær stiller som fellesorkester, og som avslutning på folkefesten 17. mai håper jubileumskomiteen i Tysvær at flest mulig vil delta i et stort jubileumskor som sammen med de 70-80 musikantane skal synge «Ja vi elsker» og hele Norge sin nye sang laga til 17.mai i år; «Det går et festtog gjennom landet».

Tre fellesøvinger
Sangene skal syngest unisont, og alle som har lyst til å bli med på det blir inviterte til tre fellesøvinger med Magne Kristoffersen som dirigent:

Mandagene 7. og 28.april og 5.mai – alle kveldene kl.19.30 i Storsalen på Tysværtunet. Ingen påmelding, det er bare å møte fram.

 

Mia Marlen Berg er en jazzsanger fra Tysvær. Foto fra Rogalyd, Sølvberget musikkbibliotek.

Mia Marlen Berg fra Tysvær. Foto fra Rogalyd, Sølvberget musikkbibliotek.

17. mai blir det folkefest med jubileumskoret sammen med kjente musikere fra Haugalandet

Den store folkefesten blir på Lars Hertervigsplass i Aksdal 17.mai kl.18.00.

Her blir det i opptreden med jubileumskoret og i tillegg et et variert  musikalsk program med Vamp-vokalist Paul Hansen og Torbjørn Økland sammen med Nils Økland, som opptrer sammen for første gang.

Jazzsangeren Mia Marlen Berg kommer også hjem til Tysvær og deltar på denne konserten.

For mer info om Jubileumskoret og folkefesten 17. mai kontakt:

Ingvar Frøyland – kultursjef
og
Johnny Liadal – kulturkonsulent

Les mer på sidene til Tysvær kommune

 

 

Verden i Stavanger – Stor grunnlovskonsert i Stavanger konserthus, 30. april

 

Foto: Emile Ashley

Foto: Emile Ashley

Stavanger Symfoniorkester feirer Grunnlovsjubileet med de norske komponistene Grieg, Svendsen og Tveitt samt musikk fra en rekke land som danner utgangspunktet for urfremføringen av et bestillingsverk av Gisle Kverndokk.

Dirigent er Rolf Gupta og konferansier er Annamaria Gutierrez.  På programmet står:
Tveitt: Hundrad hardingtonar, fra Suite nr 1
Groven: Hjalarljod ouverture
Grieg: Konsert for klaver, 1. sats
Svendsen: Symfoni nr 1, 2. sats
Kverndokk: Symfoniske danser (urfremføring)

Stavanger Symfoniorkester forteller på sine sider hvordan de har valgt å delta i 200 års jubileet for Grunnloven:

Onsdag 30. april har SSO sin største markering av jubileet med en spesiell konsert som kombinerer flott norsk orkestermusikk med folkemusikk fra mange innvandrerkulturer i Stavanger.

Musikk fra Afghanistan og Venezuela, fra Madagaskar, Iran, Kurdistan og Sverige, fra Kina, Polen og flere andre land er samlet inn blant innvandrere i Stavanger. Dette materiale danner utgangspunktet for et splitter nytt orkesterverk av komponisten Gisle Kverndokk som SSO urfremfører 30. april. Det er lang tradisjon for at norske komponister tar utgangspunkt i hjemlig folkemusikk når de skriver, mens her er det en rekke andre lands musikktradisjoner som skal smelte sammen i et nytt norsk verk.

Stavanger Symfoniorkester feirer Grunnlovsjubileet. Foto: SSO

Stavanger Symfoniorkester feirer Grunnlovsjubileet. Foto: SSO

Ideen bak bestillingen var en tanke om at det blant de mer enn 10 prosentene av byens befolkning som ikke er norsk-ættede, måtte være mange som hadde musikk med seg fra sine hjemland, musikk som vi sjelden eller aldri får hørt i Konserthuset. Mange innvandrermiljøer i byen ble derfor oppsøkt for å samle inn musikkopptak, som komponisten Gisle Kverndokk deretter fikk for å bruke det på sin måte. Målet er å skape en musikalsk bro inn til flere av byens miljøer, øke interessen i innvandrermiljøene for det SSO står for og samtidig utfordre orkesteret selv til å nå nye publikumsgrupper.

Jubileet for Grunnloven vil også markeres ved at Stortingsrepresentant Sveinung Stensland holder en kort tale under konserten.

Billetter kjøpes i billettluken, Stavanger konserthus, på tlf: 5153 7000 og via nettsider her

Halvdagsseminar om usynliggjøringen av kvinner gjennom historieskrivingen, på Stavanger Kunstmuseum 7. mai

 

Fra Sidsel Christensens arbeid "Christiane Schreiber utenfor rammen" . Med utgangspunkt i maleren Christiane Schreiber (1822-1898) har Christensen laget en performativ installasjon i samlingen av Lars Hertervigs malerier på Stavanger kunstmuseum.   Foto: Kai Morten Bjorheim, MUST

Fra Sidsel Christensens arbeid «Christiane Schreiber utenfor rammen» . Med utgangspunkt i maleren Christiane Schreiber (1822-1898) har Christensen laget en performativ installasjon i samlingen av Lars Hertervigs malerier på Stavanger kunstmuseum. Foto: Kai Morten Bjorheim, MUST.

Historiens glemte kvinner: Om usynliggjøringen av kvinner gjennom historieskrivningen

I forbindelse med markeringen av Grunnlovjubileet 2014 og utstillingen Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati inviterer Museum Stavanger (MUST) til halvdagsseminar på Stavanger kunstmuseum. De forteller at de ønsker å rette blikket mot marginalisering av kvinner i historien og kunsthistorien ved å se på politiske, økonomiske og sosiale samfunnsstrukturer som har muliggjort denne usynliggjøringen.

Bidragsyterne Eva Jakobsson, Anne Wichstrøm og Sidsel Christensen tar utgangspunkt i eksempelstudier fra 1800-tallet og diskuterer ulike problemstillinger i lys av vår samtid. Seminaret har et tverrvitenskapelig fokus som reflekterer behovet for å se disse strukturene i en sammenheng, noe som er et sentralt utgangspunkt for kjønnsforskningen innenfor de humanistiske fagene.

 

Program  

12.00             Velkommen ved Helga Nyman og Stine Honoré
12.15             Eva Jakobsson: Elisabeth Edland fra Mosterøy; et kvinneperspektiv
13.00             Anne Wichstrøm: Kvinnene og kunstens institusjoner. Et historisk perspektiv
14.00             Pause med enkel servering
14.15             Sidsel Christensen, performance: Christiane Schreiber utenfor rammen – 4 synsvinkler og 1 personlig brev
14.45             Sidsel Christensen: Om arbeidet med ’Christiane Schreiber utenfor rammen’
15.00             Avsluttende oppsummering og diskusjon

 

Stavanger Kunstmuseum, foto fra MUST.

Stavanger Kunstmuseum, foto fra MUST.

 
Påmelding innen 2. mai til:
Helga Nyman
Stine Honoré

Last ned invitasjon og program til seminaret Historiens glemte kvinner her.

Les mer om MUST sitt program i Grunnlovsjubileet her.

 

I dag, 11. april, markeres 200 års dagen for åpningen av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Rogaland hadde fire representanter der.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget. ©Offentlig eiendom (public domain)

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget.
©Offentlig eiendom (public domain)

Statsarkivet i Stavanger har laget en egen nettutstilling for markeringen av 200 års – dagen for åpningen av Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Her forteller de også om de fire representanene som ble sendt fra Stavamger amt eller Rogaland i 1814. Disse fire var:

Christen Mølbach (1766-1834), sorenskriverfullmektig og kjøpmann i Egersund.  Mølbach var også senere stortingsrepresentant.

Laurentius (Lars) Andreass Oftedahl (1781-1843). Han var sokneprest på Rennesøy. Han var amtets førsterepresentant til grunnlovsforsamlingen og satt på Stortinget i to perioder.

Asgaut Olsen Reilstad (Regelstad) (1761-1847). Asgaut Olsen var gårdbruker på Finnøy og lensmann i Finnøy 1816-1823.

Peder Valentin Rosenkilde (1772-1836) var kjøpmann og skipsreder i Stavanger.

Postkort til 100-års jubileet i 1914 med motiv frå Eidsvoll 1814.  Ukjent kunstner og forlag. Privat eie.

Postkort til 100-års jubileet i 1914 med motiv frå Eidsvoll 1814. Ukjent kunstner og forlag. Privat eie.

Statsarkivet i Stavanger forteller på sine nettsider :

Dette illustrerte postkortet (bildet) frå 100-års jubileet for Grunnloven i 1914 viser korleis det kan ha vore på Eidsvoll då alle utsendingane samlast der. Den 10. april 1814 var alle på gudsteneste i Eidsvoll kirke, og Prins Christian Frederik fekk overlevert fullmaktene frå prestegjelda.

I dag, 11. april 2014, er det 200 år sidan den offisielle opninga av Riksforsamlinga på Eidsvoll. Vil du lesa om kven dei fire var som møtte frå Stavanger amt, eller Rogaland, kan du sjå her

Les mer om Statsarkivet i Stavangers markering av Grunnlovsjubileet  og om deres ressurser til et dypdykk i historien med ekte kilder, på deres sider her

 

Jubileumsmarkering på Hetland videregående skole i Stavanger, 10. april 2014

 

Ungdommene ved ungdommens nasjonalforsamling i 2010, samlet i den historiske grunnlovssalen på Eidsvoll. Foto: Barneombudet

Ungdommene ved ungdommens nasjonalforsamling i 2010,
samlet i den historiske grunnlovssalen på Eidsvoll. Fra Stortingets nettsider. Foto: Barneombudet

10. april 1814 var dagen da alle representantene (bortsett fra represantene fra Nord-Norge) var på plass på Eidsvold for å starte på arbeidet med å forfatte Grunnloven.

Dennne dagen skal markeres på Eidsvold, og Hetland skole tenkte at dette er en god anledning også for dem til å feire Grunnlovsjubileet.

Programmet for dagen er det elever og lærere som står for. De har jobbet i lengre tid med å sette sammen innslag som skal kaste lys over hendelsene som førte fram til en statsforfatning for Norge, og at enkelte deler av innholdet, f.eks. borgerrettigheter, er kilde til viktige saker også i dag.

Programmet avsluttes med avsynging av Fedrelandssangen, og etterpå blir det servert marsipankake til hele skolen.

Kontaktperson er avdelingsleder Tone Busk Askew

Arrangementet blir holdt for skolens elever og ansatte.

Årets bok i Hele Rogaland leser offentliggjøres i Sauda 10. april

Hele Rogaland leser 2014Nysgjerrig?

Årets bok i Hele Rogaland leser pakkes opp 10. april i Sauda.

Ryfylkebiblioteket Sauda har fått nye lokaler og skal feire med åpningsfest på det nye bibilioteket

Torsdag 10. april kl. 19.00

Variert festprogram med kulturinnslag og servering.  Fylkesordfører Janne Johnsen vil offentliggjøre årets bok og dele ut litteraturstipender.

Velkommen til alle!
Gratis inngang

Delta i konkurranse om å gjette årets bok!

Utsnitt fra bokomslaget til  Hele Roagaldn leser 2014

Utsnitt fra bokomslaget til Hele Rogaland leser 2014

Det knytter seg stor spenning til hva som blir årets bok og det er lagt ut et lite utsnitt fra forsiden til årets bok (bilde) på Hele Rogaland lesers Facebooksider.  Klarer du å gjette hvilken bok det er? Send melding til HRL på Facebook. De trekker en vinner som får signert bok og påskesjokolade i posten. Konkurransen varer fram til torsdag 10 april kl. 20.00, da årets bok offentliggjøres i Sauda bibliotek.

Forårets Hele Rogaland leser bok var «Makt, ofre og idioter – en antololgi om makt» som er blitt en aktuell bok i markeringen av demokratijubileene.

Les mer om Hele Rogaland leser prosjektet på Rogaland fylkesbibliotek sine sider.  Følg Hele Rogaland leser på Facebook, Twitter og Instagram, med #HeleRogalandLeser.