De første politiske valg i Rogaland ble holdt i Egersund og Eigersund 11. mars 1814

Egesrund kirke, fra sjøen, foto fra www.dalane.kirken.no

Egesrund kirke, fra 1607 og valglokale for valg av valgmenn i 1814. Foto fra sjøen, hentet fra nettsiden til dalane.kirken.no

Statsarkivet i Stavanger markerer dagen med en nettutstilling

I dag, 11 mars 2014, er det nøyaktig to hundre år sidan de første politiske valgene skjedde i Rogaland. Dette var i Egersund og i Bjerkreim. I Egersund er også vallokalet bevart; Egersund kirke. Dermed står Eigersund kommune og Egersund by i en særstilling på dette området. Kirken  i Bjerkreim er fra 1835.

Statsarkivet i Stavanger har laget en nettutstilling om temaet i ein serien deres  om Grunnnlovsjubileet 1814 – 2014. Se utstillingen på Statsarkivets sider her.

Følg Statsarkivet i Stavanger i grunnlovsjubileet her

Kontaktpersoner for rådgivning ved Statsarkivet i Stavanger er Lisabeth Risa og Synnøve Østebø

Det norske Arkivverket er en sentral bidragsyter i jubileet og har flere prosjekter og presentasjoner:

Se deres tema -sider for 1814 jubileet her.