Hvem eier historien? Utstilling om kunst, makt og demokrati åpner 6. mars på Museum Stavanger

Utstillingsåpning på Must 6 marsHvem eier historien?

Museum Stavanger ( MUST) åpner 6. mars utstillingen som er museene sin felles markering av Grunnlovsjubileet og spør:

Eier du historien? Kanskje. Men hvem sin historie blir fortalt på Museum Stavanger og hvordan opplever du den? Museum Stavanger har invitert inn åtte kunstnere til å se nærmere på hvordan museet fungerer og hvordan institusjonen forteller historier. Alle de åtte kunstnerne har en tilknytning til Stavanger og jobber med kunst på veldig ulike måter, noe som gir oss en rik respons på spørsmålet: hvem eier historien?

Utgangspunktet for utstillingen er grunnlovsjubileet og vår identitet i forhold til dette. Hvordan ble den norske nasjonalidentiteten bygget opp og hvilken rolle har museene hatt?

Følgende åtte samtidskunstnere deltar i utstillingen:

Jørund Aase Falkenberg (Stavanger museum), Odd Sama (Stavanger museum), Per Christian Brown (Breidablikk), Line Anda Dalmar (Stavanger kunstmuseum), John Øivind Eggesbø (Stavanger kunstmuseum), Arne Nøst (Stavanger kunstmuseum) Sidsel Christensen (Stavanger kunstmuseum) og Tove Kommedal (Stavanger maritime museum).

På åpningen torsdag 6. mars inviteres publikum på kunstsafari (se plakat) kl. 18.00 – 20.00

Utstillingen åpnes av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på Stavanger kunstmuseum. Det vil bli en presentasjon av de ulike verkene på følgende tidspunkt:

18.00 – 19.00: Stavanger kunstmuseum
19.00 – 20.00: Breidablikk
20.00 – 21.00: Stavanger museum
21.00 – 22.00: Stavanger maritime museum

Utstillingen vises 6. mars – 15. juni.

Stort program for feiring av Grunnlovsjubileet på MUST i 2014
Utstillingsprosjektet inngår i det offisielle nasjonale programmet for grunnlovsjubileet.
Den kulturhistoriske utstillingen «Nablus – en okkupert by» som åpner på Stavanger museum 7. november 2014 er også en del av dette programmet  og museet byr også på foredrag, debatter og seminarer gjennom hele året.