Haraldstøtta – for Haugesund, for Norge, for alle? Utstillingsåpning i Haugesund torsdag 6. mars

Haugalandsmuseenes invitasjon til utstillingsåpning 6. mars

Haugalandsmuseenes invitasjon til utstillingsåpning 6. mars

Haugalandmuseene inviterer til utstillingsåpning og skriver:

Haraldsstøtta, reist i 1872, står i dag som et monument over en samlet nasjon.

Riksmonumentet minner oss ennå om sagatid, vikingkonger og nasjonalromantikk.

Med monumentets vide utsyn mot horisonten i vest, åpner vi opp for nye perspektiver.Etter 200 år med nasjonsbygging framhever vi mangfoldet i våre historiefortellinger og  inviterer til utstillingsåpning

HARALDSTØTTA
-for Haugesund, for Norge, for alle?

Torsdag 6. mars kl 13.00
Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund sentrum

Åpning ved fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

Musikalske innslag
Forfriskninger

Grunnlovsjubileum - logoHaugalandmuseene deltar i det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet 2014.
”Norges riksmonument mot 2014” – et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta, skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne fram mot 2014.