Månedlige arkiver: februar 2014

Ryfylkemuseet markerer Grunnlovsjubileet og samarbeider med kirker i Ryfylke om arrangementer i februar og mars

Hjelmeland kirke. Foto: kirkesøk.no

Hjelmeland kirke. Foto: kirkesøk.no

Ryfylkemuseet samarbeider med utvalgte  kirker i Ryfylke for å minnes den ekstraordinære bededagen i 1814. Da valgte soknene utsendinger til valget i Stavanger 24. mars, der amtet (fylket) sine representanter til Eidsvoll skulle velges. Bededagen gikk for seg 25. februar på landsbasis, men skjedde litt senere re, 18. mars 1814, i Ryfylke.

200 års markeringen av denne bededagen vil i store deler av landet bli markert søndag 23. januar og markerer i mange kommuner starten på Grunnlovsjubileet lokalt.

I Ryfylke blir det Grunnlovsmarkering i følgende fire kirker:

Hjelmeland kirke, søndag 23. februar, kl. 11.00

Jelsa kirke i Suldal fra 1647.  Foto: kirkesøk.no

Jelsa kirke i Suldal fra 1647. Foto: kirkesøk.no

Gudstjeneste med minnemarkering om 200 årsdagen for valget av valgmenn fra Suldal prestegjeld 18. mars 1814.

  • Hilsen ved ordfører Trine Danielsen
  • Historikk ved Trygve Brandal

Suldal kirke, søndag 23. februar,  kl. 11.00

Gudstjeneste med minnemarkering om 200 årsdagen for valget av valgmenn fra Suldal prestegjeld 18. mars 1814

  • Prest Margit S Haver
  • Historikk ved Ryfylkemuseet
  • Organist Martin Nygård Haug

Jelsa kirke, onsdag 19. mars

Her blir det ikke gudsteneste, men en markering av bededagen
Mer informasjon om arrangementet kommer etterhvert.

Hausken kirke, Rennesøy, søndag 23. mars

11.00 Gudstjeneste v/ Sokneprest Harry Waldeland

Ca. 12. 15 Kirkekaffe med program:

  • Innlegg av ordførar Dagny Sunnanå Hausken
  • Historikk ved Sveinung Søyland Moen, Ryfylkemuseet
  • Opphenging av adresse ved kirkeverge Yngve Søyland

Ryfylkemuseet arrangerer også en foredragskveld om regionenes rolle i nasjonsbyggingen,  17. mars, på Nesasjøhuset, i Sand.

Erik Fossåskaret, kultursosiolog ved Universitetet i Stavanger, holder foredraget med tittelen  «Regionane i nasjonsbygginga – Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje»
Mandag 17. mars kl 19:00
Nesasjøhuset, Sand
Ryfylke logoLes mer om de ulike Grunnlovsmarkeringene på Ryfylkemuseet sine nettsider her
Kontaktperson på Ryfylkemuseet er formidler Anette Opheim

Åpning av Grunnlovsjubileet i Stavanger i Domkirken og på Rosenkildehuset søndag 23. februar

Stavanger Domkrike var valgkirke i 1814.

Stavanger Domkrike var valgkirke i 1814.

Offisiell åpning av Grunnlovsjubileet i Stavanger søndag 23 februar. Velkommen til domkirken – og kirkekaffe i Rosenkildehuset!

200 års markering av valg- og bededag

Året 1814 var et dramatisk år for Norge. Vi hadde vært under dansk enevelde i 400 år, men etter å deltatt på den tapende siden under Napoleonskrigene ble Norge avstått til Sverige, under Kiel-forhandlingene 14. januar. Dette opprørte nordmennene og den danske prins Christian Fredrik, og etter et stormannsmøte på Eidsvoll 16. februar ble et brev sendt til alle menigheter med beordring om å kalle inn til ekstraordinær bededag 25. februar. Denne dagen skulle det velges valgmenn, med oppdrag å velge representanter til en riksforsamling som skulle skrive Norges grunnlov.

Rosenkildehuset i Stavanger er en historisk bygning med en sentral plass i Grunnlovsjubileet. Bilde og foto fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Rosenkildehuset i Stavanger er en historisk bygning med en sentral plass i Grunnlovsjubileet. Bilde og foto fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.

18. mars ble Peder Valentin Rosenkilde valgt som Stavanger bys representant til riksforsamlingen på Eidsvoll. Som arnested for disse viktige begivenhetene i 1814, er Stavanger domkirke et naturlig sted å åpne byens Grunnlovsjubileum.

Den 23. februar, nærmeste søndag til valgmennsvalget, inviteres alle til åpning av Grunnlovsjubileet i domkirken. Det blir festgudstjeneste ved Domprost Anne Lise Ådnøy og kapellan Aslaug Austbø og fylkesmann Magnhild M. Kleppa og varaordfører Bjørg T. Moe deltar med å lese bønner som Edvard Hoem har skrevet til denne anledning.

Gudstjenesten blir etterfulgt av kirkekaffe i Rosenkildehuset, grunnlovsrepresentantens bypalé – som markerte sin 200 år gamle historie i fjor høst.

På Rosenkildehuset vil det bli kulturelt innslag ved Anne Elisabeth Skogen: «Berta på Verket», en  dramatisert fortelling fra hverdagslivet i Stavanger våren 1814. Fortelleren tar oss med til den vesle stuen til Berta og til det nye bypaleet til Rosenkilde.

Alle er velkommen til arrangementet både i Domkirken og på Rosenkildehuset.

Sted og tid:
Stavanger domkirke kl. 11.00–12.15
Rosenkildehuset kl. 12.20–13.30

Arrangører er Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen , Stavanger Domkirke og Stavanger bispedømmeråd. Se mer detaljer om programmet på arrangørenes nettsider.

Grunnlovsjubileum - logoGrunnlovsjubileet i Stavanger markeres med et stort program gjennom hele året.

Markeringen av Grunnlovsjubileet i Stavanger vil by på mange varierte aktiviteter og arrangementer.
Gå inn på nettsidene til Stavanger kommune og les mer her.

Kontaktperson for markeringen i Stavanger er koordinator Karin Sunderø

På vei til Eidsvoll 1814 – Jubileumsmarkering i Avaldsnes kirke søndag 16. mars

Karmrmøy og Avaldnes jubileumsmarkering_På Karmøy blir det jubileumsmarkering med historisk sus i Avaldsnes kirke søndag 16. mars klokken 18.00.

Utgangspunktet for arrangementet er bededagsgudstjenestene som ble holdt for 200 år siden.

Dette er et åpent lokalhistorisk arrangement som har som mål å gjenskape noe av det som foregikk i det samme kirkerommet for 200 år siden.

Fredag 18. mars 1814 hadde sogneprestene i Avaldsnes, Torvastad og Skudenes innkalt til ekstraordinære bededagsgudstjenester. Gudstjenestene var bestemt og planlagt fra prins Christian Frederiks kontor i Christiania. Under gudstjenesten skulle menigheten avlegge ed på at de ville følge Christian Frederiks selvstendighetspolitikk. Etterpå skulle menigheten velge utsendinger til et valgmøte i Stavanger 24. mars. Der skulle de, sammen med andre utsendinger fra Stavanger amt, velge tre representanter til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll.

Gjennom arrangementet i Avaldsnes kirke denne søndagsettermiddagen ønsker arrangørene å forsøke å gjenskape noe av det som foregikk i det samme kirkerommet for nesten nøyaktig 200 år siden. Prosten vil lese fra brev han hadde mottatt fra Christiania, han vil preke over den tekst han hadde fått oppgitt, og menighet og mannskor vil bidra med gamle salmer. Menigheten vil avlegge eden til prins Christian Frederik, og 12 ”agtværdige Mænd” fra prestegjeldet vil skrive under på en ”Adresse”, en høytidelig henvendelse til prinsen.

Det hele bindes sammen med sang og musikk og av en forteller som gir bakgrunnen for bededagsgudstjenesten i 1814 og hva som fulgte etter.

Medvirkende: Forteller, historiker Øystein Nilsen; prost, Helge Gaard; sogneprest, Hans Nicolai Cormontan, Avaldsnes prestegjæld; Sang, Helga Gunnes m/ kor; Musikalsk leder,  Arnfinn Tobiassen; Sognepresten, Geir Styve; statist og sogneprest,  Adam Jalles, Torvestad prestegjæld; Sognepresten,  Jon Sverre Servan;  statist og sogneprest Fredrik Arentz Krog, Falnes prestegjæld.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske kirke, Karmøy og Jubileumskomité for kvinners stemmerett og grunnloven i Karmøy kommune.

Bli med på NRKs drømmeprosjekt! «Drømmer for Norge»

1NRKs Drømmeplakat6. februar lanserte NRK i samarbeid med folkebibliotekene «Drømmer for Norge».
NRK ønsker å fange nordmenns drømmer og framtidstanker 200 år etter at vi fikk vår egen grunnlov. På slutten av året overrekkes materialet til Nasjonalbiblioteket, som lagrer drømmene for framtiden.
 
Ideen bak prosjektet er å finne ut hva folk tenker og er opptatt av nøyaktig 200 år etter at Eidsvollsmennene la grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Håpet er å skape et unikt tidsbilde og dokumentasjon av Norge anno 2014.

Drømmene kan leses inn via eget nettbrett, pc, mobiltelefon, eller med webkamera på ditt biblioteks pc. Alle drømmene samles på nettsiden nrk.no/drommer og noen av drømmene kringkastes i NRKs ulike sendeflater. Prosjektet avsluttes med at drømmefilene overrekkes Nasjonalbiblioteket som tar vare på dette kollektive tidsdokumentet for fremtidige generasjoner.

Nasjonalbiblioteket har også bidratt til prosjektet med en drømmeplakat som tilbys alle bibliotek i landet (se bildet).

Les mer om Drømmer for Norge her

Kontakt gjerne ditt lokale bibliotek. Se liste over alle folkebibliotekene i Rogaland med kontaktinfo her eller Rogaland fylkesbibliotek ved fylkeskoordinator Ine Bertelsen.

Hjelmeland kommune lager et spennende jubileumsprogram. Sett av 15. juni for en spesiell vandreropplevelse!

Parti fra stien over heia til Årdal. Foto: Sigve Hia

Parti fra stien over heia til Årdal. Foto: Sigve Hia

Hjelmeland kommune inviterer til en jubileumsvandring fra Gjessfjell til Årdal:

Turen starter med frammøte ved parkeringsplassen på Gjessfjell i Hjelmeland kommune søndag den 15. juni kl 13.00.

Etter tale av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og ordførar Trine Danielsen går turen langs en fin sti/vei over heia til Årdal. En ca 7 km lang tur i lett terreng.

Natur og kultur
I løpet av turen skal publikum og deltagere få oppleve ulike kulturinnslag: Hjelmeland storband og flere musikere holder mini-konserter undeveis i løypa og unge skuespillere fra Hjelmeland teaterlag vil oppføre «Ei reise gjennom 200 år frå 1814 til 2014»  med tablåer som illustrerer ulike epoker.

Grunnlovsjubileum - logoI siste del av løypa, med panoramautsikt over Årdal og Årdalsfjorden, blir det salg av grillmat og kaffe/kaffemat. Her blir det det også en konsert med Ole Paus.

Sett av dagen!
Kulturleder i Hjelmeland kommune, Eldfinn Austigard anbefaler å sette av dagen til en uforglemmelig vandring i Ryfylke.

Busser vil ta folk med tilbake til de parkerte bilene på Gjessfjell igjen etter konserten, ankomst ved bilene blir ca 19.00.

Mange er med og bidrar med kulturinnslag og servering underveis: Hjelmeland bondelag og Hjelmeland bygdekvinnelag med flere.

Arrangør er kulturseksjonen i Hjelmeland kommune i samarbeid med Hjelmeland turlag.

Bokomslag til Karsten Alnæs sin bok.

Bokomslag til Karsten Alnæs sin bok.

Foredrag med Karsten Alnæs om «Miraklenes år» i september

24. september blir det også en jubileumsmarkering i Hjelmeland med foredrag av Karsten Alnæs på Ryfylkebiblioteket i Hjelmeland. Karsten Alnæs kom i fjor med boken «1814 Miraklenes år».

Mer info om arrangementet følger.

Kulturseksjonen i Hjelmeland kommune jobber med arrangementene i Grunnlovsjubileet

Kontaktperson er Kulturleder Eldfinn Austigard, telefon 404 39 153,  i Hjelmeland kommune.
Flere detaljer om jubileumsvandringen til Årdal vil bli annonsert etterhvert. Følg med!

Åpning av Grunnlovsjubileet 16. februar, på 200 års dagen for notabelmøtet på Eidsvoll

Eidsvollsbygningen, Foto: Eidsvoll 1814

Eidsvollsbygningen, Foto: Eidsvoll 1814

På søndag 16 . februar braker det løs med nasjonal åpning av Grunnlovsjubileet 2014 på Eidsvoll!

Notabelmøte på Eidvoll 16. februar 1814
16. februar 2014 er det 200 år siden prosessen som ledet til Grunnloven 17. mai 1814 startet på Eidsvoll. Denne dagen markerer 200 års jubileet for notabelmøtet (stormannsmøtet) på Eidsvoll, 16. februar 1814. Der ble det bestemt at det skulle velges en grunnlovgivende forsamling som skulle møtes på Eidsvoll innen åtte uker. Betegnelsen «notabelmøte» kommer av møte med «notabiliteten», altså fremtredende, høytstående eller berømte personer. En annen betegnelse på dette møtet er «stormannsmøtet».

Bakgrunnen for møtet var et opprør mot bestemmelsene i Kieltraktaten som sa at  Norge skulle avstås til Sverige. Opprøret ble ledet av den danske tronfølger Christian Fredrik.

På sidene til Eidsvoll 1814 er det mye stoff om Grunnlovsjubileet, historien fra 1814 og den nå nyrestaurerte Eidsvollsbygningen som blir sentral i markeringen av jubileet.

Stortinget markerer åpningen av grunnlovsjubileet med et stort utendørs arrangement ved Eidsvollsbygningen søndag 16. februar. Dette vil bli sendt direkte på NRK kl. 20:14.

Både H.M. Kongen og H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen vil delta på arrangementet. Stortingspresident Olemic Thommessen er vertskap. Regjeringen vil være representert ved blant andre statsminister Erna Solberg.

Programmet blir direktesendt på NRK1 fra kl. 20.14. Programleder på scenen er Nadia Hasnaoui. Arrangementet er åpent for alle, og publikum ønskes velkommen fra kl. 18.30.

Les mer om arrangementet på Stortingets sider her

Let your voice be heard! Møte om Grunnloven og ytringsfrihet hos Næringsforeningen i Stavanger, 11. februar

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Næringsforeningen i Stavangerergionen står bak en møtesererie som startet opp i Stemmerettsjubileet i fjor med temaet «Din deltagelse i det norske demokratiet» og nå fortsetter denne satsingen. I første møte i år står Grunnloven og ytringsfriheten på programmet der Fylkesmann og leder av jubileumskomiteen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa og Svein Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad,  vil holde innlegg.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen arrangementet på sine “New in Rogaland” – sider:

Let your voice be heard!

What impact do the public have on the Norwegian democracy? How did you obtain it, and what role did the press play in that?

Program:

The Norwegian constitution celebrate 200 years in 2014. Norway and Stavanger offer several events to enlighten questions around the Jubilee.

Sven Egil Omdal, journalist og kommentator.

Sven Egil Omdal, journalist og kommentator.

18:30 Registration (fruit, coffee and networking)

19.00 Welcome address by Rogaland fylkeskommune and Stavanger Chamber

19.10 Brief presentation of all celebrations thorough 2014 by Karin Sundrø, Stavanger kommune

19.20 200 years with the Norwegian Constitution

What really happened in 1814? How radical was the Constitution? Who was included and who was ostracized? What battles had to be fought and won prior to Norway could become a democracy and later a welfare state.

By County Governor Magnhild Meltveit Kleppa. She has worked as an active politician in the Parliament of Norway for 20 years, including serving as a Cabinet Minister of three Ministries.

19.50 «Mini Concert» by Marcel Totolici, UIS and Snieguole Lapenaite, Sola Kulturskole

20.00 «There shall be freedom of expression». Ideals vs. reality from the Constitution of 1814 to Facebook in 2014, by Sven Egil Omdal, Journalist and columnist, Stavanger Aftenblad

20.25 Q & A – and social networking

21.00 Closing

Everyone welcome!

For more information, please contact Inger Tone Ødegård at odegard@stavanger-chamber.no

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Alle er velkommen!

Påmelding skjer på Rosenkildens nettsider her.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er strategidirektør Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien med tittelen “You’re participation in the Norwegian Democracy” er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.