Sandnes kommune lager et spennende program for Grunnlovsjubileet!

folkestyre1000-415x415I Sandnes vil Grunnlovsjubileet bli markert på forskjellig måte i løpet av året. For våren er det flere spennende arrangementer under planlegging.

La deg fengsle!

Først ut er Amnesty International som arrangerer et fakkeltog med tittelen «La deg fengsle» den 13. mars. Oppmøte på Lanternen kl. 18.30 og til kulturell aften på Vitenfabrikken fra kl. 19.00. Emnet er ytringsfrihetens kår i grunnlovsjubileets år. Appell ved John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty i Norge, og kunstneriske innslag ved Mansur Rajih, Sandnes musikkråd, Vågen vgs og Sandnes Folkedanselag.

Grunnlovsjubileum - logoLørdag 22. mars vises Riksteatrets forestilling «Folkestyre 2014» på Sandnes kulturhus. Før selve forestillingen vil det være foredrag ved Karsten Alnæs, som nylig fikk utgitt boken «1814 – Miraklenes år». Sandnes bibliotek lager historisk utstilling i foajéområdet.

Programmet fortsetter videre utover våren og Sandens Historielag, Vitenfabrikken i Sandnes og Sandnes Symfoniorkster er blant de mange som bidrar .

Følg med på Sandnes kommune sin side for Grunnlovsjubileet her

Se Sandens kommunes sin kalenderoversikt for jubileet med alle arrangementene i vår her.

Lag og foreninger oppfordres til å bidra til feiringen

I Sandnes kommune har de opprettet en en arbeidsgruppe som skal koordinere programmet for feiringen i kommunen. De skriver på sine sider at de oppfordrer alle lag og foreninger som har mulighet for det til å yte bidrag til denne feiringen. På den ene eller den andre måten. Det kan være planlegging av et særlig innslag i Folketoget 17. mai, en konsert eller en revy med demokrati som gjennomgående tema eller som ser 200 år ut i fremtiden og beskriver Sandnes i 2214.

Leder av arbeidsgruppa og kontaktperson er kulturrådgiver Jens Thordal.