Åpent foredrag om Grunnloven(e)s verdigrunnlag på Universitetet i Stavanger, 3. mars

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Roald Berg, professor i nyere historie ved Universitetet i Stavanger.

Foredraget holdes av professor i nyere historie, Roald Berg. Han vil ta for seg Grunnloven(e)s verdigrunnlag.

Dette er ledd i markeringen av Grunnlovsjubileet ved UiS og innleder en grunnlovsuke med åpne fordrag hver dag fra mandag 3. mars til og med lørdag 8. mars.

Les mer om markering av Grunnlovsjubileet på UiS sine sider her.

Tid og sted: klokken 1215 i auditorium Ø110 i Arne Rettedals hus.