Suldal kommune presenterer et variert program for Grunnlovsjubileet!

Jelsa kirke i Suldal fra 1647.  Foto: kirkesøk.no

Jelsa kirke i Suldal fra 1647. Foto: kirkesøk.no

I Suldal kan kultursjef Aud Marit Hauge melde om mange aktiviteter og arrangementer i anledning Grunnlovsjubileet og her er oversikten hun har sendt oss:

Det hele åpnet 23. februar med  200-årsmarkering av valg- og bededag i Suldal kirke.

Neste arrangement blir mandag 17. mars kl 19.00 på Nesasjøhuset:

«Regionane i nasjonsbygginga – Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje» – foredrag av Erik Fossåskaret. Arr. Ryfylkemuseet

Onsdag 19. mars kl 19.00 i Jelsa kyrkje: «Tilbake til valkyrkja i 1814» – kulturkveld med forteljing, musikk og andre tilbakeblikk. Arr. Suldal kulturskule, Kyrkja, Ryfylkemuseet og lokale medspelarar

Onsdag 9. april, Sanitetshuset: Møte i pensjonistlaget med jubileumsmarkering med Ernst Drange og Anne Elisebeth Skogen. Arr. Sand pensjonistlag

Torsdag 15. mai, ettermiddag, på Suldalsosen: Grunnlovsmarsj. Felles tur til Tjødnabotn/Litlehagen med postar, quiz og orientering om Grunnlova og kulturinnslag. Arr. Vinjar skule

17 Mai arrangementer i Suldal:

Det blir markering av Grunnlovsjubileet under alle offisielle 17. mai-arrangement i heile kommunen. Sjå eige program for dagen seinare.

– Jelsa kyrkje kl 11.30: Jubileumsgudsteneste med avduking av fullmakt og skilt. Arr. Kyrkja
– Jelsa skule: Dramatisering av forhandlingane rundt grunnlova og det som skjedde i Kiel og på Eidsvoll framført av elevar og vaksne frå Jelsa. Arr. Jelsa skule
– Ryfylkemuseet kl 19.00: 17. mai-fest, internasjonal kafe med grunnlovsmarkeing på internasjonalt vis

Mai, kulturhuset: Kunstutstilling med Måleklubben.Arr. Måleklubben

5. til 8. juni, Ryfylkedagane:Små innslag og markeringar

Kommunevåpen til Suldal

Kommunevåpen til Suldal

Tysdag 23. september, Kulturhuset: Noreg i 1814 ved Karsten Alnes. Suldal kommune si hovudmarkering av Grunnlovsjubileet med nasjonalt og lokalt blikk. Arr. Ryfylkebiblioteket, Suldal kommune og lokale lag

Se fullt program på Suldals nettsider for jubileet her

De forteller at de sender ut ny oversikt for programmet til høsten, så følg med!

Komiteen for Grunnlovsjubileet i Suldal  ledes av ordfører Torkel Myklebust.

Andre medlemmer er leder i Levekår, Roar Obrestad, og kultursjef Aud Marit Hauge.